Gå til hovedindhold
120

Dette jobopslag er udløbet

Angerlarsimaffik Uulineq søger 2 Afdelingsledere

Uulineq er en døgninstitution med tre afdelinger for henholdsvis børn, unge og voksne med Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF).

 

Vi mangler en afdelingsleder i vores 2 afdelinger.

 

Afdelingslederens arbejdsopgaver er dels af ledelsesmæssig og dels af koordinerende art, og du vil i et vist omfang indgå i det daglige arbejde i afdelingen. Skiftende vagter kan forekomme.

 

Du refererer til forstanderen, og kommer til at indgå i et ledelsesteam bestående af to afdelingsledere, og forstander.

 

Der er gode muligheder for, at du kan være med til at præge udviklingen, samt muligheder for personlig og faglig vækst.

 

Vi er i gang med flere udviklingsprojekt indenfor autisme pædagogik i Grønland.

 

Faglig baggrund og kompetencer hos ansøgere:

  • Pædagogisk/Socialrådgiver uddannelse eller tilsvarende.
  • Lyst til at arbejde indenfor det specialpædagogiske område
  • Kendskab til PC på brugerniveau
  • Formidlings kompetence og kommunikationsevner
  • Vægter psykisk og fysisk arbejdsmiljø højt
  • Kreativitet og evne til at se alternative løsninger
  • Gode mundtlige og skriftlige formuleringsevne
  • Overblik og omstillingsparathed
  • Evne til at samarbejde til flere sider

Ansøgning bilagt dokumentation for uddannelse og tidligere beskæftigelse bedes fremsendt til: Forstander Lene Eriksen Lyberth på: uulineq@uulineq.com

 

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til: Forstander tlf. +299 342610 / 529691 mail: uulineq@uulineq.com eller besøg vores hjemmeside www.uulineq.com (som desværre ikke er helt opdateret)

 

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Der vil ved ansættelse blive indhentet børneattest samt ren straffeattest skal kunne forevises.

 

Bolig:
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør. Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

 

Tiltrædelse:
1. april 2018 eller efter aftale

 

Ansøgningsfrist:
1. marts 2018.

 

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 10. Vi forbeholder os ret til at vurdere ansøgere løbende.

Søg stillingen online