Gå til hovedindhold
139

Dette jobopslag er udløbet

Afdelingsleder i Specielbogholderiet DcR

Selvstyrets regnskabsafdeling, DcR, er en meget spændende arbejdsplads, men vi mangler en afdelingsleder i specielbogholderiet til at have koordination med og varetage de daglige opgaver. Specialbogholderiet har ansvaret for administrationen af lånemassen vedrørende boliger i selvstyret, allonger til pantebreve og bogføring af Selvstyrets likviditet.
I dit arbejde hos os, vil du således få mulighed for at have med udlån og finansbogføring og regnskabsføring i det offentlig.
 
Du vil som afdelingsleder være tovholder for afdelingens daglige arbejde, herunder at sikre at de daglige opgaver bliver gennemført planmæssigt. Du vil også være faglig sparringspartner for de 3 øvrige medarbejdere i afdelingen.

Sammen med de øvrige medarbejdere i Specialbogholderiet vil du være med til at varetage opgaver indenfor følgende områder:

 • Udarbejdelse og udbetaling af boliglån, låneomlægninger m.m.
 • Registrering af køb og salg af obligationer
 • Årligt opgørelse af fonds regnskaber
 • Afstemning af afregninger med Selvstyret virksomheder
 • Øvrige daglige opgaver der varetages i specielbogholderiet

Vi forventer at du:

 • Har en relevant regnskabsmæssig uddannelse
 • Har erfaring med lignende opgaver
 • Har flair for IT systemer og er vant til at bruge dem, meget gerne også økonomisystemet XAL  
 • Er stabil og omhyggelig med dit arbejde og humoristisk anlagt
 • Ansvarlig og struktureret i din arbejdsmetoder
 • Fordel at du behersker både grønlandsk og dansk

Vi tilbyder dig:

 • Et spændende arbejdsmiljø med høj trivsel
 • Faglig og personlig udvikling
 • Mange spændende arbejdsopgaver hvor du har indflydelse på løsningen
 • Dygtige og motiverede kollegaer

Tiltrædelsesdato: 1. maj eller efter aftale

Yderligere oplysninger:
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte kontorchef Daniel Schütt på tlf. 34 58 30 eller pr. mail dsch@nanoq.gl.

Ansøgningen skal være DcR i hænde senest den 6. marts 2019. Ansøgningen vedlægges cv, og dokumentation for tidligere ansættelser, eller andre relevante papirer.

Økonomi- og Personalestyrelsen, i det daglige kaldet ASA, er en fælles serviceenhed for Grønlands Selvstyre. ASA har pt. ca. 110 medarbejdere. ASA er bl.a. ansvarlig for regnskabsaflæggelse, indkøbspolitik, overenskomstforhold, løn- og personalepolitik, HR-udvikling, Indkøbs-strategier, tolkefunktion samt bygningsdrift. DcR er en del af Økonomi- og Personalestyrelsen.

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

 

Om Naalakkersuisut

Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig. 
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig. 

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet. 

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning