Gå til hovedindhold
88

Dette jobopslag er udløbet

AC-medarbejder til projekter og HR opgaver i Tilioq

Handicaptalsmandsinstitutionen Tilioq i Sisimiut søger en akademisk medarbejder til at varetage projektorienterede og administrative opgaver, og som vil indgå i Tilioqs dynamiske og kreative sekretariat.

Handicaptalsmandsinstitutionen Tilioq i Sisimiut søger en AC-medarbejder, der vil være med til at udvikle og præge handicapområdet med afsæt i FN’s handicapkonvention. Kunne du tænke dig et meningsfyldt arbejde, hvor du gør en forskel for andre mennesker? Så har du nu en enestående mulighed for at blive en del af Tilioqs sekretariat og sammen med sekretariatet sætte vilkårene for personer med handicap på dagsordenen, og påvirke udviklingen på området.
 
Om stillingen
Vi er for tiden en lille sammensat enhed på i alt 3 medarbejdere, hvor samarbejde og fleksibilitet vægtes meget højt. Som AC-medarbejder i Tilioq vil du indgå i handicaptalsmandens sekretariatsfunktion, hvor dine primære opgaver vil være at indgå i teamet og deltage i allerede eksisterende og kommende projekter, samt bistå med administrative og HR-mæssige opgaver. Vi har flere igangsatte projekter samt en masse projektplaner for fremtiden og har derfor brug for en struktureret akademisk uddannet AC-medarbejder til at bistå med dette arbejde.  Derudover har Tilioq en del tilbagevendende opgaver så som årsmøder med handicapforeninger og andre interessenter, planlægning af orienteringsrejser, høringssvar, årsberetninger og andet, som vores kommende AC-medarbejder skal indgå i sekretariatets samarbejde omkring. 
De administrative opgaver består af budgetlægning, opfølgning, og afstemninger, klargøring af revision sammen med en ekstern bogholder. Derudover vil der være nogle HR-opgaver, hvor du forventes at varetage kontakten mellem ASA og Tilioqs personale og føre kontrol med overenskomster, lønninger, registreringer af feriedage, fridage, arbejdstid, dagpenge og lignende.   
Af mindre arbejdsopgaver vil være rådgivning og vejledning af borgere med handicap og deres pårørende. Da vort team er lille forventes det at du sparrer og samarbejder om de fleste opgaver og at du derfor til en vis grad deltager og bidrager til løsning af fælles opgaver. Som AC-medarbejder hos Tilioq skal du derfor være struktureret og klar til mangeartede opgaver.
Handicaptalsmandsinstitutionen er forholdsvis ny og har kontor i Sisimiut. Vi er en uafhængig enhed under Departementet for Sociale Anliggender og Justitsområdet. Tilioq arbejder efter nogle lovbundne opgaver. Du kan læse mere om Lov om handicaptalsmanden her: http://lovgivning.gl/lov?rid=%7bFFE58690-9A67-40BC-A12D-76052F88F5D9%7d

Vi søger en AC-medarbejder som:

 • Besidder sprogkundskaber på grønlandsk, dansk og gerne engelsk
 • Har erfaring med projektarbejde, fondsansøgninger, administration, regnskab, HR.  
 • Kan arbejde ud fra en menneskerettighedsbaseret tilgang
 • Har en relevant akademisk uddannelse, eksempelvis indenfor socialvidenskab, samfundsfag eller administration og politik og med relevant erfaring.
 • Vi ser gerne at du har viden om personer med handicap eller erfaring inden for social-, handicap- eller sundhedsområdet.
 • Er selvstændig, kreativ, fleksibel, hurtig, proaktiv, positiv, omhyggelig, har overblik og en høj arbejdsmoral.
 • Er god til at formulere dig skriftligt og til at formidle lovstof og projekter og føre gode idéer ud i livet.
 • Kan indgå i et teamorienteret arbejdsmiljø og indgå i en tværfaglige projektgrupper og med evne til at kunne rumme forskelligheder i arbejdet med mennesker
 • Er fortrolig med anvendelse af IT, herunder office-pakken og særligt Excel
 • Er fleksibel i forhold til arbejdstider.

Da vi er et lille men travlt team, med meget tæt samarbejde er det vigtigt, at vi får den helt rette person til stillingen, og vi ser derfor på ansøgernes samlede kvalifikationer og kompetencer.

Vi tilbyder:

 • En spændende og varierende stilling, hvor du får mulighed for at påvirke udviklingen af en ny institution, og hvor du har stor indflydelse på, hvordan stillingsindholdet omsættes til praksis
 • Et arbejde, hvor du med sikkerhed kan være med til at gøre en forskel
 • Et fagligt miljø, hvor du bliver udfordret af motiverede og kreative kollegaer, ligesom du kan udfordre dem og dig selv
 • En arbejdsplads, der er til for at skabe resultater for mennesker med handicap og løfte områdets generelle faglige niveau
 • En arbejdsplads, hvor forskellighed værdsættes og arbejdsmiljøet tages alvorligt

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, fastsættes i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Arbejdstiden er 40 timer ugentlig. Tiltrædelsesdato: 1. november 2019 eller efter nærmere aftale

Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte projektmedarbejder Anna Ida Hallgaard Jonsson, eller handicaptalsmand Christina Johnsen, telefon +299 34 50 90, eller +299 55 19 50 eller E-mail: Annaida@tilioq.gl.
Du kan læse mere om os på vores hjemmeside: https://tilioq.gl/da/
Ønsker du yderligere information om at arbejde i Grønlands Selvstyre, kan du læse mere på www.naalakkersuisut.gl, under "job". Vil du vide mere om Sisimiut, kan du læse mere her: https://www.qeqqata.gl/Emner/Om_kommunen/Byer_bygder/Sisimiut?sc_lang=da

Ansøgning
Opslaget løber til og med 25. oktober 2019.

Samtaler forventes afholdt løbende eller senest i uge 44 og foregår enten ved fysisk fremmøde eller via videokonference.
Løn og ansættelsesforhold 
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse samt bohaveflytning, vil være i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og den forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan til en af stillingerne anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler.  Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.
Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

Der anvises ikke personalebolig til de øvrige stillinger. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

 

Om Naalakkersuisut

Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning