Gå til hovedindhold
91

Dette jobopslag er udløbet

AC-fuldmægtige søges til ungdomsuddannelsesområdet ved Departementet for Uddannelse, Kultur og Kirke

Tiltrædelsesdato er 1. november eller efter nærmere aftale.

Vil du være med til at skabe endnu bedre uddannelser for landets ungdom?
Udviklingen af erhvervsuddannelsesområdet (EUD)og den gymnasiale uddannelse (GUX) har høj prioritet, så der kan skabes de bedste uddannelsesmuligheder for alle unge og sikre kvalificeret arbejdskraft til erhvervslivet. Departementet for Uddannelse, Kultur og Kirke søger derfor to nye kolleger til henholdsvis gymnasieteamet og erhvervsuddannelsesområdet, der vil være med til at udvikle og styrke resultaterne på disse områder.

Vi har en samarbejdskultur, der giver alle mulighed for at bidrage med nytænkning til organisationen, og løsningen af opgaverne. Hvis du er åben, samarbejdsorienteret og har uddannelsesområdet som interessefelt, er du måske vores nye kollega. I begge stillinger vil du arbejde med udvikling, evaluering og sagsbehandling af uddannelsesområderne.

Dine personlige kvalifikationer
Vi søger to AC-fuldmægtige, der er fagligt engagerede og har evnen og lysten til, at indgå i samarbejdende teams, der vægter udvikling højt. Vi søger dig, som sætter en ære i at levere et solidt fagligt håndværk, og som går struktureret til dine opgaver. Opgaver der spænder bredt fra administration og drift over udvikling til politisk betjening.

Vi ser gerne at:

 • Du har en relevant videregående uddannelse.
 • Du har erfaring fra lignende stilling eller fra en stilling inden for undervisningssektoren.
 • Du har forståelse for økonomi- og statistikarbejde.
 • Du har overblik og kan arbejde under tidspres.
 • Du har godt kendskab til samfundet.
 • Det er en fordel, at du har gode sproglige kompetencer gerne grønlandsk, nordiske sprog og engelsk.
 • Du har overblik og kan bevare overblikket i en kompleks proces.
 • Kendskab til økonomistyring og dataprogrammer er en fordel.

Afdelinger
Vi søger AC-fuldmægtige til følgende:

EUD-områdethovedansvarsopgaverne vil være:

 • Udvikling, evaluering og implementering af initiativer på erhvervsuddannelsesområdet.
 • Finanslovsarbejde, indhentning og analyse af økonomisk data på erhvervsuddannelsesområdet.
 • Politisk betjening, så som udfærdigelse af notater, taler og pressemeddelelser.
 • Som sagsbehandler for Råstofskolen, vil du også skulle indgå i forhandlinger omkring uddannelsesmidler fra mine- og olieselskaber (IBA aftaler).
 • Deltagelse i det Nordiske Samarbejde via observatørpost i Nordplus.
 • Deltagelse i møder i forbindelse med Brancheskolernes fællesråd.
 • Deltagelse i udviklingsprojektet for et sammenhængende og fleksibelt uddannelsessystem.

GUX-områdetHovedansvarsopgaverne vil være:

 • Være med til at udvikle, drifte og optimere sagsgange og procedurer i forbindelse med eksamensafvikling og optag
 • Arrangere og koordinere centrale efteruddannelsesaktiviteter for gymnasieskolerne
 • Deltage i den løbende evaluering og udvikling af uddannelsen og arbejdsprocesserne
 • Være en del af at udvikle, opbygge og drifte dataområdet på gymnasieområdet
 • Sørge for og udarbejde information, vejledninger og procedurer om uddannelserne udadtil

Begge teams arbejder med og understøtter essentielle opgaver for Departementet og samfundet som helhed. Fælles for stillingerne er, at der tilbydes mulighed for indflydelse, ansvar og alsidige opgaver samt et godt kollegaskab og sparring.

I begge stillinger vil du være ansvarlig for den daglige drift og administration af uddannelserne i samarbejde med skolelederne. En anden del af dine arbejdsopgaver vil være, at sikre arbejdet i forhold til Nalakkersuisut/Inatisisartut. Ligeledes vil du deltage i tværgående projekter internt i departementet, og indgå i løsningen af ad hoc opgaver på uddannelsesområdet.

Angiv i ansøgningen, hvilken stilling du er særligt interesseret i. Det er afgjort muligt at være interesseret i begge stillinger.

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Personalebolig kan være en mulighed hvilket afklares nærmere i ansættelsesforløbet. Vi skal gøre opmærksom på, at der kun er en bolig tilknyttet de to stillinger. Det er derfor kun en ansøger, der vil kunne få tildelt bolig.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

 

Om Naalakkersuisut

Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning