Gå til hovedindhold
139

Dette jobopslag er udløbet

AC-fuldmægtig i Indenrigsafdelingen

Kommunerne ønsker mulighed for frikommuneforsøg, tilsynet med kommunerne styrelsesforhold skal fornyes, valgloven er under fornyelse og vi skal have styrket vores formidlingsopgaver. Der er nok af spændende opgaver at arbejde med i Indenrigsafdelingen.
 
Indenrigsafdelingens hovedområde er overordnet tilsyn med kommunernes styrelsesforhold samt sekretariatsfunktion for en række råd, nævn m.v. Afdelingen har nær kontakt til kommunerne og andre offentlige myndigheder og deltager i tværoffentlige møder og arbejdsgrupper.
 
Vi har brug for et godt hoved mere, og vi søger derfor en AC-fuldmægtig med en relevant uddannelse. Som medarbejder skal du sammen med de øvrige i afdelingen servicere Naalakkersuisoq. Du skal deltage i vores tilsyn med kommunerne, og du skal bidrage til at varetage sekretariatsfunktioner for Tilsynsråd, Valgnævn, Valgbarhedsnævn, Den Politiske Koordinationsgruppe med flere. Du skal desuden deltage i den almindelige administrative sagsbehandling samt i løsning af øvrige opgaver.
 
Afdelingens ansvarsområder omfatter blandt andet:

 • Legalitetstilsyn med styrelsesforhold på alle niveauer i kommunerne.
 • Gennemførelse af valg til Inatsisartut, borgerråd m.v.
 • Sekretariat for Tilsynsrådet.
 • Sekretariat for Valgnævn og Valgbarhedsnævn.
 • Sekretariat for Den Politiske Koordinationsgruppe.
 • Sekretariat for ekspropriationsudvalg.

Afdelingen varetager derudover ansvaret for lovgivning om blandt andet:

 • Den kommunale styrelse.
 • Valg til Inatsisartut.
 • Valg til kommunalbestyrelser, lokaludvalg, bygdebestyrelser og menighedsråd.
 • Valg til borgerråd.
 • Tinglysning og ekspropriation.

Vi er for tiden fire medarbejdere i afdelingen foruden afdelingschefen.
 
Vi tilbyder:

 • Et arbejde, der er tæt på den politiske beslutningsproces.
 • Et uformelt arbejdsmiljø med korte kommandoveje og engagerede kolleger.
 • En hverdag, hvor dagene aldrig er ens.
 • En arbejdsplads, hvor du har mulighed for at præge opgaverne.
 • Mulighed for personlig og faglig udvikling.

Vi forventer, at du:

 • har en relevant videregående uddannelse.
 • har kendskab til den kommunale verden.
 • har godt kendskab til forholdene her i landet.
 • har flair for at arbejde både selvstændigt og i teams.
 • har gode analytiske evner og flair for strategisk planlægning.
 • har gode skriftlige formuleringsevner.
 • har kendskab til og kan tilpasse dig arbejdet i en politisk styret organisation.
 • kan begå dig på flere sprog, her vil grønlandsk og dansk særligt blive foretrukket.

Vi lægger derudover vægt på, at du:

 • har lyst til at arbejde i en politisk styret organisation.
 • har evne til at planlægge og strukturere din hverdag sammen med dine kollegaer.
 • har lyst til at arbejde i et travlt miljø og samtidigt have mange bolde i luften.
 • har gode samarbejdsevner.
 • er resultatorienteret, kreativ og udadvendt.


Arbejdstiden er i udgangspunktet 40 timer ugentligt.
 
Nærmere oplysninger om afdelingen og stillingen kan indhentes hos afdelingschef Klaus Georg Hansen, telefon: +299 34 51 11, e-mail: kgh1@nanoq.gl.
 
Tiltrædelse: 1. maj 2019, eller efter aftale.

Løn og ansættelsesforhold
Arbejdstiden er i udgangspunktet 40 timer ugentligt.
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

 

Om Naalakkersuisut

Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig. 
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig. 

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet. 

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning