Gå til hovedindhold
79

Dette jobopslag er udløbet

2 Lønmedarbejdere, en fast og en barselsvikar

Tiltrædelsesdato er den. 01. 12 2017 eller efter aftale.
Grønlands Selvstyre søger to lønsagsbehandlere til Lønkontoret med placering i Økonomi- & Personalestyrelse med tiltrædelse 01. december 2017 eller efter aftale.
Til den faste stilling kan vi tilbyde en personalebolig. Barselsvikariatet udløber 1.august 2018.

Lønkontoret varetager lønbehandling for Grønlands Selvstyre samt en række eksterne kunder.
Lønkontoret er fordelt på 2 funktioner.  Controllerfunktionen samt lønservice. Kontoret ledes af kontorchefen. Controllerfunktionen består af 3 personer, lønservice af 12 medarbejdere.
Om stillingerne
Lønkontoret er placeret i Personaleafdelingen i ASA. I samme afdeling er kontoret for personale og jura samt kontoret for kompetence og organisationsudvikling.


Lønmedarbejdernes arbejdsopgaver er:

 • Behandling af løn
 • Godkendelse i MIT Selvbetjening
 • Regning udstedelse
 • Lønkørsler
 • Lønudbetaling
 • Bruttolønlister
 • Udviklingsopgaver for at sikre tidssvarende indberetningsskemaer i Selvstyret
 • Arkivering
 • Mail behandling
 • Årsafslutning løn
 • Opdatering af vejledninger
Vi forventer at, du/I:
 • Har relevant uddannelse, gerne AU/NI-1 eller NI 2
 • Har erfaring i økonomistyring / Regnskabsforståelse
 • Har erfaring i sagsbehandling af løn
 • Er tidligere Lønmedarbejder & evt. bruger af lønsystemer (dog ikke et krav)
 • Er i stand til at arbejde selvstændigt
 • Er positiv, udadvendt og imødekommende
 • Har gode samarbejdsevner og serviceminded
 • Har viden om overenskomster (kan oplæres)
 • Er Bruger af Excel regneark
 • Har interesse og har flair for systemer
 • Kan grønlandsk og dansk i tale og skrift
Lønmedarbejderne refererer til kontorchefen i Lønkontoret
Der er tale om en udviklende og udfordrende stilling, som stiller store krav til dine samarbejdsevner og faglighed . Vi forventer du/I er positiv og serviceminded
Bolig
Der anvises personalebolig til den ene af stillingerne. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.
Løn- og ansættelsesforhold
Løn- og ansættelsesvilkår vil ske i henhold til den på tiltrædelsestidspunkt gældende aftale / overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.
Der vil i udgangspunktet ske ansættelse på overenskomstvilkår, hvor ansøger i forvejen måtte være tjenestemand i henhold til tjenestemandslove for det offentlige Grønland, kan der ske ansættelse på tjenestemandsvilkår.
Yderligere oplysninger kan indhentes ved henvendelse til kontorchef i Lønkontoret Solveig Jørgensen, på mail SJOR@nanoq.gl tlf. 34 64 61.
Ansøgningsfrist: 30.november 2017.

Om Økonomi- og Personalestyrelsen

Økonomi- og Personalestyrelsen, i det daglige kaldet ASA, er en fælles serviceenhed for Grønlands Selvstyre. ASA er bl.a. ansvarlig for Selvstyrets regnskab, strategisk indkøb, overenskomst-, løn- og personaleforhold, HR-udvikling, tolkefunktion samt bygningsdrift og -vedligeholdelse.
ASAs grundlag er at “ASA er en troværdig og synlig offentlig myndighed. ASA arbejder aktivt for udvikling af samarbejdet med enheder, virksomheder og borgere.” Det betyder at ASA har klare mål for alle kerneopgaver, at ASA prioriterer kompetenceudvikling samt at ASA effektiviserer den offentlige sektor.
ASAs 3 værdier er:
 • Ansvar - Vi tager ansvar for vores handlinger, vores opgaver og kunder
 • Samarbejde - Vi samarbejder positivt med vores kollegaer og kunder
 • Omsorg - Vi er hjælpsomme og passer på hinanden

Søg stillingen online