Gå til hovedindhold
109

Dette jobopslag er udløbet

2 Jurister til Departement for Fiskeri og Fangst GENOPSLAG

Departementet for Fiskeri og Fangst / Fiskeri afdelingen søger 2 Jurister
 
Departementet for Fiskeri og Fangst beskæftiger sig med forvaltningen af de levende ressourcer i Grønland indenfor følgende hovedområder: Fiskeri, fangst, samt veterinær- og fødevareområdet. Departementet består af 4 afdelinger, herunder Fiskeriafdelingen, som består af i alt 12 medarbejdere, heraf 4 jurister, samt en afdelingschef. Grønlands fiskerierhverv står for 95 % af Grønlands eksport.
Du vil som jurist i afdelingen dermed være med til at forvalte og påvirke Grønlands vigtigste erhverv. 

Afdelingens vigtigste opgaver er forvaltning af det grønlandske fiskeri, betjening af Naalakkersuisoq for Fiskeri og Fangst samt varetagelse af nationale og internationale forpligtelser.
 
Som jurist i fiskeriafdelingen vil du få en alsidig hverdag med mulighed for at varetage mange, og forskelligartede opgaver, præget af den politiske dagsorden. Et udpluk af dine arbejdsopgaver vil bl.a. omfatte:

 • Udarbejde og revidere konkrete regelsæt, hvor du følger projektet fra politisk idé til ikrafttrædelse.
 • Besvarelser af henvendelser fra Ombudsmanden for Inatsisartut.
 • Udarbejde politianmeldelser og efterfølgende udtalelser til Politiet fra Departementet for Fiskeri og Fangst.
 • Behandle sager om aktindsigt
 • Besvare § 37-spørgsmål fra Medlemmer af Inatsisartut
 • Besvare spørgsmål fra Udvalget for Fiskeri-, Fangst-, og Landbrug
 • Foretage ministerbetjening af Naalakkersuisoq for Fiskeri og Fangst
 • Udarbejde juridiske notater
 • Vejlede om sagsbehandling og forvaltningsret til afdelingens øvrige ansatte
 • Foretage juridisk fortolkning
 • Juridisk kvalitetssikring

Derudover kan der på sigt blive mulighed for at blive inddraget i afdelingens internationale arbejdsopgaver i forbindelse med fiskeriforhandlinger og internationalt samarbejde.

Vi forventer, at du 

 • Er uddannet cand.jur. eller cand.merc.jur.
 • Har forståelse for arbejdet i en politisk styret organisation, og har interesse for offentlig administration.
 •  Kan samarbejde med andre og arbejde selvstændigt.
 • Kan lide at favne fagligt bredt, og er hurtig til at sætte dig ind i nye problemstillinger.
 • Er indstillet på at udføre opgaver indenfor afdelingens samlede arbejdsområde, særligt under spidsbelastningsperioder.
 • Kan holde dig løbende orienteret om udviklingen indenfor områderne.

Vi ser gerne, at du 

 • Har erfaring fra tidligere ansættelse, men nyuddannede opfordres også til at søge stillingerne.
 • Eventuelt har kendskab til Grønland og grønlandske forhold.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.
 
Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler.  Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.
 
Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.
 
Departementet afholder flytteudgifter i forbindelse med stillingens tiltrædelse.
 
Ansøgning
Ansøgning med oplysning om uddannelse og tidligere beskæftigelse bilagt CV og kopi af eksa­mens­beviser fremsendes til:
 
Departementet for Fiskeri og Fangst 
Postboks 269
3900 Nuuk 
 
Ansøgninger bør fremsendes som A-post eller Email: apnn@nanoq.gl.
Ansøgninger skal være Departementet i hænde senest d. 06.06.2018.
Ansættelsessamtaler afholdes løbende, og tiltrædelse sker snarest efter aftale.
 
Departementet for Fiskeri og Fangst betragter mangfoldighed som et aktiv og opfordrer alle interesserede, uanset personlig baggrund til at søge.
 
Vil du vide mere om stillingen i fiskeriafdelingen er du meget velkommen til at kontakte fungerende afdelingschef Kunuk Holm på tlf. +29 9 34 52 28  eller  e-mail kunh@nanoq.gl.  

 

Om Naalakkersuisut

Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig. 
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig. 

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet. 

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning