Gå til hovedindhold
139

Dette jobopslag er udløbet

1 afdelingsleder eller lignende til Angerlarsimaffik Qasapermiut i Sisimiut

1 afdelingsleder eller lignende til Angerlarsimaffik Qasapermiut i Sisimiut
Tiltrædelsesdato er den 1. November 2023 eller efter aftale.

Om Qasapermiut
Qasapermiut har beliggende i Sisimiut, Grønland. Qasapermiut under Departementet for Sociale Anliggender, Familie og Justitsområdet for omsorgssvigtede børn og unge mellem 13 og 17 år.
 De anbragte børn har haft en opvækst præget af omsorgssvigt og kommer fra hele Grønland.
Vore nærmeste samarbejdspartnere er Isikkivik og Pilutaq, der sambejder vi omking inventar og der er Værkstedset et samlingspunkt til fællesbrug.
Pædagogikken på Qasapermiut er baseret på en kognitiv, ressourceorienteret og anerkendende tilgang i et struktureret miljøogså fangstliv. Vi lægger vægt på, at de får en stabil hverdag med skolegang, fritidsinteresser og et socialt liv uden for institutionen. I weekender og ferier  tilbydes børnene gode oplevelser i naturen i form af hytteture, jagt- og skiture, samt at deltage i diverse arrangementer i byen.
 Takuuk; www.Socialstyrelsen.gl
Reference
Afdelingsleder nærmeste reference er forstander på Angerlarsimaffik Qasapermiut.
Om stillingen:
Du skal være parat til at påtage dig følgende funktioner:

 • Varetage den daglige pædagogiske ledelse i samarbejde med det øvrige ledelsesteam
 • Udarbejde vagtplaneri følge overenskomster
 • Sikre at afdelingens økonomiske rammer overholdes i samarbejde med Forstander.
 • Planlægge og forestå afdelingens personalemøder, samt følge op på

Pædagogiske beslutninger.

 • Planlægge/bevare strukturen og forestå børne møder i afdelingen
 • Sikre at der i afdelingen arbejdes efter de Pædagogiske faglige målsætninger.
 • Sikre at der i afdelingen arbejdes i forhold til den fastsatte struktur og rammer.
 • Være med til at yde supervision i forhold til de ansatte i afdelingen og i huset som helhed
 • Udarbejde statusbeskrivelser, udviklingsplaner og underretninger, isamarbejde med Sagsbehandler i Qasapermiut.
 • Forestå det tværfaglige samarbejde.
 • Forestå det primær samarbejde med forældre,sammen kontaktpersonerne.
 •  Planlægge pædagogisk ind- og udskrivninger af nye beboere.
 • Modtage og introducere nye medarbejdere.
 • Have indsigt til unge aldersgruppe 13-17 år.Vi forventer:

 • At du er uddannet pædagog og evt. Har efteruddannelse i ledelse
 • At du har erfaring idet pædagogiske arbejde med anbragte børn med svære vilkår.
 • Være Bagvagt i følge overenskomst.
 • At du har talent og viden indenfor ledelse og er synlig som fag person
 • At du er visionær på dit fags vegne
 • At du har lyst til løbende at uddanne dig og følge med i fagets udviklingVi tilbyder:

 • Et spændende pædagogisk job med mulighed for selvstændigt at udfylde jobbets indhold
 • Et job i udviklingsorienteret døgninstitution med barnet i centrum
 • Et job hvor du får fagligt kvalificerede kollegaer, der har fokus på et godt arbejdsmiljø


Arbejdstiden er 40 timer ugentligt.
Straffeattest/Børneattest:
Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffeattest/børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når Qasapermiut har indhentet en straffeattest/børneattest.
Straffeattest/børneattesten vil indgå i Qasapermiut vurdering af hvem der skal ansættes i stillingen.
 
Yderligere oplysninger; Hvis du vil vide mere om stillingerne, er du velkommen til at kontakte Forstander Ânâ-Grethe Klein, telefon +299382095 e-mail. anag@nanoq.gl  


Ansøgning: Stillingerne søges via                   www.naalakkersuit.gl           

Ansøgningsfrist: 22/10-2023

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning. Det er ikke muligt at holde større husdyr eksempelvis hund eller kat i personale- eller vakantboligen.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut

Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning