Gå til hovedindhold
96

Dette jobopslag er udløbet

Stedfortræder søges Til Børne- og Ungehuset Mælkebøtten

Mælkebøttecentret søger entusiastisk og engageret stedfortræder på fuld tid, med tiltrædelse snarest muligt.

 

Mælkebøttecentret er en selvejende institution, der består af Børne- og Ungehuset Mælkebøtten, Bo-enheden Ilasiaq, Bo-enheden Allu og en administration.

 

Mælkebøtten er kendetegnet ved et aktivitetscenter, hvor der er plads til alle. I stue­etagen indeholder huset en ungdomscafé, internetcafé, musikværksted, og der er tilbud om aktiviteter som tegning, perlearbejde, smykkefremstilling og syning. Derudover er der en stor sal, der bruges til motion, teater og drama samt børnefolkekøkkenet, der flere gange ugentligt serverer mad, for de børn der sulter. Værestedet er for alle børn, så også ressourcestærke børn og unge kommer i huset. De ressourcestærke børn, der kommer i Mælkebøtten, er også en del af dette fællesskab – hvor de ressour­cestærke får en social indsigt om, at ikke alle børn har det godt, og samtidig forståelse for hensynet til de, der er svage, og at det nytter noget at være en god kammerat. Væ­restedet har åbnet hver dag kl. 14.00 - 21.00.

 

På 1. salen er døgnafdeling, der fungerer som udredningstilbud, samt krisecenter for børn og unge i forbindelse med akutanbringelser. Denne er indrettet med køkken-alrum, stue, overnatningsværelser og kontorer. Døgnafdelingen med plads til 9 overnattende børn, er den mere rolige del i huset, hvor der er fysiske rammer, der minder om almindelige hjemlige forhold.

 

Formålet med Mælkebøtten er at medvirke til at sikre optimale aktivitetstilbud til de børn og unge, der kommer i huset. Det sociale formål er også at forbedre vilkårene for omsorgssvigtede børn og unge, for her igennem at forebygge yderligere omsorgssvigt.

Hensigten er ved tværfagligt samarbejde at medvirke til at bryde den sociale og psykologiske arv ved at hjælpe de ”oversete” omsorgssvigtede børn og unge til et bedre og stabilt liv, og derved hindre at de udsatte børn fastholdes i uhensigtsmæssige relationer.

Nogle af de vigtigste mål i Mælkebøtten er at:

 

  • Skabe mønsterbrydere
  • Forebygge selvmord
  • Forebygge seksuelt misbrug
  • Forebygge kriminalitet blandt unge

 

Børnene skal styrkes, så de bliver bedre til at klare deres hverdag og bryde de mønstre, de tidligere har levet i. I Mælkebøtten vil vi gerne medvirke til at lave mønsterbrydere (Mælkebøttebørn), det vil sige børn, der på trods af en traumatisk opvækst, bryder de mønstre de kommer fra – tager uddannelser, stifter familie og får et værdigt liv.

 

Det pædagogiske sigte er at tilbyde det enkelte barn mulighed for optimal fysisk og psykisk trivsel, således at det via egne potentialer kan trives og udvikles.

 

Nøgleordene i arbejdet vil være dialog, gensidig menneskelig respekt og konfliktløsning – hvor vi vil forsøge at lære børnene at bruge sproget frem for at slå, for i Mælkebøtten, skal der være plads til alle. Her vil der være voksne, der er til at stole på, voksne der er nærværende både fysisk og psykisk, og som har tid til både at snakke, lytte og have det sjovt.

 

Mælkebøtten ønsker at skabe et indholdsrigt liv for børn og unge. Vi ønsker at give børnene nogle positive værdier som et alternativt til de negative værdier, de måske oplever andre steder. Vi vil udvikle deres selvværd og selvtillid ved at være sammen med dem på en positiv måde og finde deres ressourcer, som de anerkendes for og opmuntres til at styrke. De skal opleve glæden ved positivt at være sammen med andre.

 

Stedfortræderen skal i samarbejde med den daglige leder aktivt medvirke til både at videreudvikle projektet og sikre at husets mål, visioner og værdigrundlag tilgodeses. Stedfortræderen skal være indstillet på aktivt at medvirke i den udviklingsproces, der er igangsat med henblik på etablering, implementering, evaluering og forankring af børne- og Ungehuset Mælkebøtten. Stedfortræderen skal i samarbejde med den daglige leder medvirke til at varetage den daglige ledelse og administration i Mælkebøtten, i fraværet at den daglige leder og sikre tryghed og omsorg for de anbragte børn. Heri indgår kontakten og koordineringen med Kommunerne og andre samarbejdspartnere.

 

Stedfortræderens nærmeste foresatte er den daglige leder, som stedfortræderen refererer til og er ansvarlig over for i forhold til udførelsen af det daglige arbejde, jævnfør ”Virksomhedsplan i Mælkebøttecentret”. Øverste ansvarlige leder er direktøren.

 

Desuden skal stedfortræderen medvirke til at sikre optimale arbejdsbetingelser for personalet og optimale aktivitetstilbud til de børn og unge, der kommer i huset.

 

Stedfortræderen skal kunne forholde sig til og kombinere samarbejdet med eksterne samarbejdspartnere og interne anliggender i huset og være indstillet på at medvirke i PR/informationsarbejde og fundraising.

 

 

Vi tilbyder

·       At medvirke i et kreativt og fagligt udviklende miljø

·       At medvirke i en ledelsesmæssig udviklingsproces målrettet fortsat implementering og forankring af børne- og Ungehuset, hvilket giver mulighed for stor indflydelse på stedets arbejdskultur.

·       Store faglige og menneskelige udfordringer i en privat organisation

·       At være med til at tage et socialt ansvar og gøre en forskel

·       Løn efter kvalifikationer – enten på individuel kontrakt eller efter gældende overenskomst med PIP.

·       Supervision og relevant efteruddannelse i forhold til de behov og opgaver, der forventes gennemført

 

 

 

 

 

Vi forventer at du:

·       Har en relevant faglig baggrund og en bred erfaring i arbejdet med børn og unge.

·       Har ledelseserfaring og har lyst og mod til at være leder, og som stedfortræder for den daglige leder kan praktisere en synlig, konstruktiv og handlingsorienteret ledelse.

·       Kan indgå i ledelsesmæssigt fagligt netværk både med den daglige leder og Mælkebøttecentrets øvrige ledelsesgruppe.

·       Er fleksibel, visionær og i stand til at gå foran både i forhold til det faglige og den organisatoriske etablering.

·       Har indsigt og evne for administrativt arbejde

·       Vil medvirke i implementeringen og forankringen lokalt af Mælkebøtten

·       Har lyst og engagement til samarbejdet med de forskellige faggrupper både internt og eksternt

·       Har en positiv tilgang til mennesker og livet

·       Er en ildsjæl, der brænder for sagen

·       Har mod og evne til konflikthåndtering og problemløsning

·       Har evne til at skabe udvikling og dynamik

·       Har gå-på-mod og er handlekraftig

·       Er modig og udholdende i vanskelige situationer

·       Er fleksibel, loyal og troværdig

·       Kan forholde dig til og modtage konstruktiv kritik

·       Kan modtage og udvikle de udfordringer det er, at arbejde i en privat organisation

·       Kan bevare overblikket selv i pressede situationer, og have mange bolde i luften på en gang

·       Er dobbeltsproget dansk/grønlandsk, men dette er ingen betingelse

 

Der tilbydes bolig til stillingen, efter gældende regler.

 

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Daglig leder Frederik Funch Jensen, Tlf. +299 362111 mobil +299 553588 eller e-mail: jensen@mb.gl

Nærmere stillingsbeskrivelse findes på vores hjemmeside www.mb.gl

 

 

Ansøgning sendes til Mælkebøttecentret, Postboks 1335, 3900 Nuuk, eller på mail info@mb.gl så vi har den senest 30. marts 2020. På kuverten bedes påført ”Ansøgning stedfortræder”.