Gå til hovedindhold
136

Dette jobopslag er udløbet

Medarbejder søges til Børne- og Ungehuset Mælkebøtten

Børne- og Ungehuset Mælkebøtten søger medarbejder på fuld tid med snarlig tiltrædelse.

 

Mælkebøttecentret er en selvejende institution, der udover Mælkebøtten består af bo-enheden Ilasiaq, boenheden Allu og en administration. Det socialpædagogiske formål med vores arbejde er at forbedre vilkårene for omsorgssvigtede børn og unge og forebygge yderligere omsorgssvigt. Mælkebøttecentrets målgruppe er udsatte børn og unge mellem 3-17 år. I boenheden Mælkebøtten er børnene 3-11 år. Nogle af børnene er anbragt i længere tid for at blive udredt socialt og psykologisk.

 

Hovedformålet er at forbedre vilkårene for omsorgssvigtede børn og unge i Nuuk og forebygge yderligere omsorgssvigt. Mælkebøtten er på 510 m2 fordelt på to etager, huset er en kombination af et aktivitetscenter med værksteder og en døgninstitution, hvor udsatte børn kan henvende sig døgnet rundt og bede om hjælp. Flere af børnene opholder sig i Mælkebøtten i 3-6 måneder og gennemgår en social udredning. I Mælkebøttens kreative værksteder kommer der både ressourcestærke og svage børn, som benytter de kreative tilbud eksempelvis i husets internetcafé. Der er også mulighed for bordtennis, fodboldspil samt husflid-fremstilling. Mælkebøtten har et Børnefolkekøkken, hvor sultne børn kan få et måltid mad.

 

Formålet med Mælkebøtten er at medvirke til at sikre optimale aktivitetstilbud til de børn og unge, der kommer i huset. Det sociale formål er også at forbedre vilkårene for omsorgssvigtede børn og unge, for her igennem at forebygge yderligere omsorgssvigt.

 

Nogle af de vigtigste mål i Mælkebøtten er at

  • Skabe mønsterbrydere
  • Forebygge selvmord
  • Forebygge seksuelt misbrug
  • Forebygge kriminalitet blandt unge

 

Børnene skal styrkes, så de bliver bedre til at klare deres hverdag og bryde de mønstre, de tidligere har levet i. I Mælkebøtten vil vi gerne medvirke til at lave mønsterbrydere (mælkebøttebørn), det vil sige børn, der på trods af en traumatisk opvækst bryder de mønstre, de kommer fra – tager uddannelser, stifter familie og får et værdigt liv.

 

Det pædagogiske sigte er at tilbyde det enkelte barn mulighed for optimal fysisk og psykisk trivsel, således at det via egne potentialer kan trives og udvikles.

 

Nøgleordene i arbejdet vil være dialog, gensidig menneskelig respekt og konfliktløsning – hvor vi vil forsøge at lære børnene at bruge sproget frem for at slå, for i Mælkebøtten, skal

der være plads til alle. Her vil der være voksne, der er til at stole på, voksne der er nærværende både fysisk og psykisk og som har tid til både at snakke, lytte og have det sjovt.

 

Mælkebøtten ønsker at skabe et indholdsrigt liv for børn og unge. Vi ønsker at give børnene nogle positive værdier som et alternativt til de negative værdier, de måske oplever andre steder. Vi vil udvikle deres selvværd og selvtillid ved at være sammen med dem på en positiv måde og finde deres ressourcer, som de anerkendes for og opmuntres til at styrke. De skal opleve glæden ved positivt at være sammen med andre.

 

Vi forventer

At medarbejderen i samarbejde med ledelsen og det øvrige personale skal medvirke til at sikre gennemførelsen og koordineringen af de daglige gøremål for Mælkebøttens funktion. Medarbejderen skal være indstillet på at samarbejde både med ledelsen, øvrige

medarbejdere i huset og eksterne samarbejdspartnere samt aktivt at medvirke i den udviklingsproces, der er igangsat med henblik på implementering og evaluering af Mælkebøtten.

 

Desuden skal medarbejderen medvirke til at sikre optimale aktivitetstilbud til de børn og unge, der benytter Mælkebøtten og kunne skabe tryghed og omsorg. Vi forventer, at du har en relevant faglig baggrund og har erfaringsgrundlag fra arbejde med børn og unge, er kreativ, loyal, og troværdig samt er indstillet på fleksible arbejdstider, har mod og evner til konflikthåndtering og problemløsning, og brænder for sagen. Vi vil også gerne, at du er dobbeltsproget dansk/grønlandsk, men det er ingen betingelse.

 

Vi tilbyder

At medvirke i et kreativt og fagligt udviklende miljø, hvilket giver mulighed for indflydelse på stedets arbejdskultur. Vi tilbyder et fagligt udfordrende job og et konstruktivt og udviklende samarbejde med de øvrige medarbejdere i både Mælkebøtten og bo-enhederne, hvor der primært arbejdes i teams. I arbejdet indgår desuden faglige temamøder eller supervision med emner relateret til praksis i hverdagen.

Der gives løn efter kvalifikationer – enten på individuel kontrakt eller efter gældende overenskomst. Overenskomst med NPK, vil være gældende for pædagoger.

 

Læs hele stillingsopslag på www.mb.gl

 

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til daglig leder Naja Sarkov Petersen, Tlf. +299 38 19 51, mobil +299 53 71 19, e-mail sarkov@mb.gl eller til stedfortræder Aviaaja Nuunu Daniel, tlf. +299 38 19 50, mobil +299 25 83 38, e-mail aviaaja@mb.gl

 

Ansøgningen inkl. anbefalinger, eksamenspapirer mv. sendes til enten info@mb.gl eller til Mælkebøttecentret, Postboks 1335, 3900 Nuuk, så vi har den senest 22.02.19. På kuverten bedes påført ”Ansøgning Mælkebøtten”.