Gå til hovedindhold
82

Dette jobopslag er udløbet

Mælkebøttecentrets bo-enhed Allu søger en pædagog

Bo-enhed Allu med plads til 6 socialt udsatte teenagere, søger en medarbejder på fuld tid med tiltrædelse medio august.

Mælkebøttecentret er en selvejende institution, der består af Børne- og Ungehuset Mælkebøtten, Bo-enheden Ilasiaq, Bo-enheden Allu og en administration. Det sociale formål med vores arbejde er, at forbedre vilkårene for omsorgssvigtede børn og unge. Det er hensigten med organisationens indsatser at forebygge yderligere omsorgssvigt.

Nogle af de vigtigste mål er at skabe mønsterbrydere, forebygge selvmord, forebygge seksuelt misbrug, og forebygge kriminalitet blandt unge

Formålet med bo-enheden er, at skabe et hjem med trygge og faste rammer, at skabe et sted, hvor livsindhold og kreativitet kan få lov til at blomstre i takt med de unges udvikling, et hus med liv og gå på mod.

Bo-enheden skal styrke teenagerne i at, blive bedre til at klare deres hverdag og bryde de negative mønstre, de lever i. Vi ønsker at give dem et indholdsrigt liv. Vi vil opmuntre, rose og motivere de unge, så de oplever den sejr, det er, at løse et problem eller overvinde en forhindring.

Nogle af de vigtigste mål vil være at:

  • Skabe et sundt fællesskab for teenagerne
  • De unge får ro og stabilitet i deres liv
  • Skabe mønster brydere
  • De unge lærer at tackle sociale og faglige udfordringer
  • Skabe identitetsfølelse
  • Give dem værktøjer til at klare op-, og nedture i livet via aktiviteter som sport, udeliv, huslige pligter og kreativitet, eksempelvis musik
  • At de færdiggør skolen og begynder en uddannelse

De unge teenagere skal styrkes, så de bliver bedre til at klare deres hverdag og bryde de mønstre, de tidligere har levet i. I Mælkebøttecenterets bo-enheder vil vi gerne medvirke til at skabe mønsterbrydere (Mælkebøttebørn), det vil sige teenagere, der på trods af en traumatisk opvækst, bryder de mønstre de kommer fra – tager uddannelser, stifter familie og får et værdigt liv.

Målgruppe

Bo-enheds målgruppe er drenge og piger fra 12 - 15 år på indskrivningstidspunktet, der kan blive boende i bo-enheden indtil de er 18 år og om nødvendigt længere efter aftale med den unge og sagsbehandler.

Metode
Konceptet fra Mælkebøttecenterets øvrige institutioner overføres til bo-enheden, hvor det daglige pædagogiske arbejde tilrettelægges ud fra en struktureret pædagogisk referenceramme, hvor overskuelighed, forudsigelighed, tydelighed, visualisering og gentagelse er de bærende elementer.

Som supplement til dette sammendrager vi forskellige elementer fra relations- og tilknytningsteorier samt miljøterapeutiske principper.

Det pædagogiske sigte er at tilbyde de enkelte teenagere ansvarsfølelse for sig selv og andre.

Bo-enhedernes indre fysiske og psykiske niveau tilrettelægges således, at teenagerne kan opleve et professionelt ”hjemmemiljø” med omsorg og tilbud tilpasset efter den enkelte teenagers behov og udviklingspotentiale.

Nøgleordene i arbejdet vil være dialog, gensidig menneskelig respekt og konfliktløsning – hvor vi vil forsøge at lære teenagerne at bruge sproget frem for at slå, for i bo-enheden skal der være plads til alle. Her vil der være voksne, der er til at stole på, voksne der er nærværende både fysisk og psykisk, og som har tid til både at snakke, lytte og have det sjovt.

Vi ønsker at skabe et indholdsrigt liv for teenagerne. Vi ønsker at give dem nogle positive værdier som et alternativt til de negative værdier, de måske oplever andre steder. Vi vil udvikle deres selvværd og selvtillid ved at være sammen med dem på en positiv måde og finde deres ressourcer, som de anerkendes for og opmuntres til at styrke. De skal opleve glæden ved positivt at være sammen med andre.

Vi forventer
At medarbejderne i samarbejde med ledelsen og det øvrige personale skal medvirke til at sikre gennemførelsen og koordineringen af de daglige gøremål for bo-enhedens funktion. Medarbejderen skal være indstillet på, at samarbejde både med ledelsen, øvrige medarbejdere i huset og eksterne samarbejdspartnere samt aktivt at medvirke i den udviklingsproces, der er igangsat med henblik på implementering og evaluering af Mælkebøttecentrets bo-enhed. Desuden skal medarbejderne medvirke til at sikre optimale aktivitetstilbud til teenagerne der bor i bo-enheden og kunne skabe tryghed og omsorg – hvorfor vi søger selvstændige, initiativrige og pligtopfyldende medarbejdere i god fysisk form og med interesse for og viden om sport/idræt og lyst til friluftsliv.

Derudover forventer vi, at du har en relevant faglig baggrund og har erfaringsgrundlag fra arbejde med teenagere samt er indstillet på fleksible arbejdstider, har mod og evner til konflikthåndtering og problemløsning, og brænder for sagen. Vi vil også gerne, at du er dobbeltsproget dansk/grønlandsk, men det er ingen betingelse.

Vi tilbyder at medvirke i et kreativt og fagligt udviklende miljø, hvilket giver mulighed for indflydelse på stedets arbejdskultur. Vi tilbyder et fagligt udfordrende job og et konstruktivt og udviklende samarbejde med de øvrige medarbejdere i Mælkebøttecentret, hvor der primært arbejdes i teams. I arbejdet indgår desuden faglige temamøder og supervision med emner relateret til praksis i hverdagen.

Der gives løn efter kvalifikationer – enten på individuel kontrakt eller efter gældende overenskomst. Overenskomst med NPK, vil være gældende for pædagoger. Det vil kunne tilbydes bolig til stillingen.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Afdelingsleder i  Allu, Stine Mogensen, tlf. +299 38 19 70, mobil +299 55 66 88 eller mail: mogensen@mb.gl

Ansøgningen inkl. anbefalinger, eksamenspapirer mv. sendes til enten lohfert@mb.gl eller til Mælkebøttecentret, Postboks 1335, 3900 Nuuk, så vi har den fredag den 30. juni kl 12. På kuverten bedes påført ”Ansøgning Bo-enheden Allu