Gå til hovedindhold
128

Dette jobopslag er udløbet

Mælkebøttecentret søger stedfortræder

Mælkebøttecentrets boenhed Allu, med plads til 6 socialt udsatte teenagere, søger stedfortræder med tiltrædelse snarest. Mælkebøttecentret er en selvejende institution, der består af Børne- og Ungehuset Mælkebøtten, boenheden Allu, boenheden Ilasiaq og en administration. Det sociale formål med vores arbejde er at forbedre vilkårene for omsorgssvigtede børn og unge. Det er hensigten med organisationens indsatser at forebygge yderligere omsorgssvigt.

 

Nogle af de vigtigste mål er at skabe mønsterbrydere, forebygge selvmord, forebygge seksuelt misbrug, og forebygge kriminalitet blandt unge. Formålet med boenheden er at skabe et hjem med trygge og faste rammer, at skabe et sted, hvor livsindhold og kreativitet kan få lov til at blomstre i takt med de unges udvikling. Boenheden skal styrke teenagerne i at blive bedre til at klare deres hverdag og bryde de negative mønstre, de lever i. Vi ønsker at give dem et indholdsrigt liv. Vi vil opmuntre, rose og motivere de unge, så de oplever den sejr, det er at løse et problem eller overvinde en forhindring.

 

Nogle af de vigtigste mål vil være

 • at skabe et sundt fællesskab for teenagerne
 • at de unge får ro og stabilitet i deres liv
 • at skabe mønsterbrydere
 • at de unge lærer de sociale og faglige udfordringer
 • at skabe identitetsfølelse
 • at give dem værktøjer til at klare op-, og nedture i livet via aktiviteter som sport, udeliv, huslige pligter og kreativitet, eksempelvis musik
 • at de færdiggører skolen og begynder en uddannelse

 

De unge teenagere skal styrkes, så de bliver bedre til at klare deres hverdag og bryde de mønstre, de tidligere har levet i. I Mælkebøttecenterets bo-enheder vil vi gerne medvirke til at skabe mønsterbrydere (mælkebøttebørn), det vil sige teenagere, der på trods af en traumatisk opvækst bryder de mønstre, de kommer fra – tager uddannelser, stifter familie og får et værdigt liv.

 

Målgruppe

Bo-enhedens målgruppe er drenge og piger, der på indskrivningstidspunktet er 12 - 15 år, de kan blive boende i bo-enheden indtil de er 18 år. Der er også mulighed for efterværn til det fyldte 23. år.

 

Metode

Konceptet fra Mælkebøttecenterets øvrige institutioner overføres til boenheden, hvor det daglige pædagogiske arbejde tilrettelægges ud fra en struktureret pædagogisk referenceramme, hvor overskuelighed, forudsigelighed, tydelighed, visualisering og gentagelse er de bærende elementer. Som supplement til dette sammendrager vi forskellige elementer fra relations- og tilknytningsteorier samt miljøterapeutiske principper.

Det pædagogiske sigte er at tilbyde de enkelte teenagere ansvarsfølelse for sig selv og andre.

Bo-enhedernes indre fysiske og psykiske niveau tilrettelægges således, at teenagerne kan opleve et professionelt ”hjemmemiljø” med omsorg og tilbud tilpasset efter den enkelte teenagers behov og udviklingspotentiale.

 

Nøgleordene i arbejdet vil være dialog, gensidig menneskelig respekt og konfliktløsning – hvor vi vil forsøge at lære teenagerne at bruge sproget frem for at slå, for i boenheden skal der være plads til alle. Her vil der være voksne, der er til at stole på, voksne der er nærværende både fysisk og psykisk, og som har tid til både at snakke, lytte og have det sjovt. Vi ønsker at skabe et indholdsrigt liv for teenagerne. Vi ønsker at give dem nogle positive værdier som et alternativt til de negative værdier, de måske oplever andre steder. Vi vil udvikle deres selvværd og selvtillid ved at være sammen med dem på en positiv måde og finde deres ressourcer, som de anerkendes for og opmuntres til at styrke. De skal opleve glæden ved positivt at være sammen med andre.

 

Stedfortræderen skal i samarbejde med afdelingslederen aktivt medvirke til både at videreudvikle projektet og sikre at husets mål, visioner og værdigrundlag tilgodeses. Stedfortræderen skal være indstillet på aktivt at medvirke i den udviklingsproces, der er igangsat med henblik på etablering, implementering, evaluering og forankring af boenheden for teenagere. Stedfortræderen skal i samarbejde med afdelingslederen varetage den daglige ledelse i boenheden og sikre tryghed og omsorg for de anbragte børn og et godt arbejdsmiljø. Hertil indgår kontakten og koordineringen med kommunerne. Stedfortræderens nærmeste foresatte er afdelingslederen, som stedfortræderen refererer til og er ansvarlig overfor i forhold til udførelsen af det daglige arbejde. Desuden skal stedfortræderen medvirke til at sikre optimale arbejdsbetingelser for personalet og optimale aktivitetstilbud til de unge, der bor i huset. Stedfortræderen skal kunne forholde sig til og kombinere samarbejdet med eksterne samarbejdspartnere og interne anliggender i huset og være indstillet på, at medvirke i PR/informationsarbejde og fundraising.

 

Vi tilbyder

 • at medvirke i et kreativt og fagligt udviklende miljø med synlig ledelse
 • at medvirke i en udviklingsproces målrettet fortsat implementering og forankring af bo-enheden, hvilket giver mulighed for stor indflydelse på stedets arbejdskultur og ledelse.
 • faglige og menneskelige udfordringer i en privat organisation
 • at være med til at tage et socialt ansvar og gøre en forskel
 • supervision og relevant efteruddannelse i forhold til de behov og opgaver, der forventes gennemført
 • løn efter kvalifikationer – enten på individuel kontrakt eller efter gældende overenskomst med NKP.

 

Vi forventer at du

 • har en relevant faglig baggrund og en bred erfaring i arbejdet med børn og unge.
 • har ledelseserfaring, og som stedfortræder for afdelingslederen kan praktiserer en synlig, konstruktiv og handlingsorienteret ledelse.
 • er fleksibel, visionær og i stand til at gå foran både i forhold til det faglige og den organisatoriske etablering.
 • har indsigt og evne for administrativt arbejde
 • vil medvirke i implementeringen og forankringen lokalt af Mælkebøttecentret
 • har lyst og engagement til samarbejdet med de forskellige faggrupper både internt og eksternt
 • har en positiv tilgang til mennesker og livet
 • er en ildsjæl, der brænder for sagen
 • har mod og evne til konflikthåndtering og problemløsning
 • har evne til at skabe udvikling og dynamik
 • har gå-på-mod og er handlekraftig
 • er modig og udholdende i vanskelige situationer
 • er fleksibel, loyal og troværdig
 • kan forholde dig til og modtage konstruktiv kritik
 • kan modtage og udvikle de udfordringer det er, at arbejde i en privat organisation
 • kan bevare overblikket selv i pressede situationer, og have mange bolde i luften på en gang
 • er dobbeltsproget dansk/grønlandsk, men dette er ingen betingelse

 

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til afdelingsleder Anna-Marie Flensborg på mail flensborg@mb.gl, Ole Christian Fritsen tlf. +299 381970/+299 534148, Majbrit Friis-Veng tlf. +299 381959/+299 492200.

Ansøgning sendes til info@mb.gl eller Mælkebøttecentret, Postboks 1335, 3900 Nuuk så vi har den senest 22. februar 2019. På kuverten bedes påført ”Ansøgning stedfortræder”.