Gå til hovedindhold
96

Dette jobopslag er udløbet

Mælkebøttecentret søger 2 stedfortrædere og 1 medarbejder

Mælkebøttecentret har et udredningssted og to bo-enheder, der hver især mangler én medarbejder.

  • én stedfortræder til Mælkebøtten, hvor der bor 9 børn i alderen 3-13 år.
  • én stedfortræder til Allu, hvor der bor 6 børn og unge i alderen 13-20 år.
  • én medarbejder til Ilasiaq, hvor der bor 7 børn i alderen 8-13 år.

 

Alle stillinger er med tiltrædelse snarest muligt.

 

Mælkebøttecentret

Mælkebøttecentret er en selvejende institution, der består af Børne- og Ungehuset Mælkebøtten, Bo-enheden Ilasiaq, Bo-enheden Allu, psykologrådgivning og en administration. Det sociale formål med vores arbejde er at forbedre vilkårene for omsorgssvigtede børn og unge. Det er hensigten med organisationens indsatser at forebygge yderligere omsorgssvigt.

 

Nogle af de vigtigste mål er at skabe mønsterbrydere, forebygge selvmord, forebygge seksuelt misbrug, og forebygge kriminalitet blandt unge

 

Formålet med bo-enhederne er at skabe et hjem med trygge og faste rammer, at skabe et sted, hvor livsindhold og kreativitet kan få lov til at blomstre i takt med børnenes og de unges udvikling, et hus med liv og gå på mod.

Bo-enhederne skal styrke børnene og de unge i at blive bedre til at klare deres hverdag og bryde de negative mønstre, de lever i. Vi ønsker at give dem et indholdsrigt liv. Vi vil opmuntre, rose og motivere de unge, så de oplever den sejr, det er at løse et problem eller overvinde en forhindring.

 

Nogle af de vigtigste mål vil være at:

  • Skabe sunde fællesskaber
  • Børnene og de unge får ro og stabilitet i deres liv
  • Skabe mønsterbrydere
  • Børnene og de unge lærer at tackle sociale og faglige udfordringer
  • Skabe identitetsfølelse
  • Give dem værktøjer til at klare op-, og nedture i livet via aktiviteter som sport, udeliv, huslige pligter og kreativitet, f.eks. musik
  • At de færdiggør skolen og begynder en uddannelse

 

I Mælkebøttecenterets bo-enheder vil vi gerne medvirke til at skabe mønsterbrydere (Mælkebøttebørn), det vil sige børn og unge, der på trods af en traumatisk opvækst, bryder de mønstre de kommer fra – tager uddannelser, stifter familie og får et værdigt liv.

 

Målgruppe

Bo-enhedernes målgrupper er børn i alderen 3 - 15 år på indflytningstidspunktet, der som udgangspunkt kan blive boende i bo-enhederne, indtil de er 18 år med mulighed for forlængelse indtil 23 år. Vi har ikke børn og unge med diagnoser eller stof- og alkoholmisbrug.

 

Metode

Konceptet for Mælkebøttecenterets institutioners daglige pædagogiske arbejde tilrettelægges ud fra en struktureret pædagogisk referenceramme, hvor overskuelighed, forudsigelighed, tydelighed, visualisering og gentagelse er de bærende elementer. Som supplement til dette sammendrager vi forskellige elementer fra relations- og tilknytningsteorier og anvender mentalisering og den anerkendende pædagogik. Det pædagogiske sigte for børnene og de unge er at tilbyde den enkelte ansvarsfølelse for sig selv og andre.

 

Bo-enhedernes indre fysiske og psykiske niveau tilrettelægges således, at børnene og de unge kan opleve et professionelt ”hjemmemiljø” med omsorg og tilbud tilpasset efter den enkeltes behov og udviklingspotentiale.

 

Nøgleordene i arbejdet er dialog, gensidig menneskelig respekt og konfliktløsning – hvor vi vil forsøge at lære børnene og de unge at bruge sproget frem for at slå, for i Mælkebøttecentret skal der være plads til alle. Her vil der være voksne, der er til at stole på, voksne der er nærværende både fysisk og psykisk, og som har tid til både at snakke, lytte og have det sjovt.

 

Vi ønsker at skabe et indholdsrigt liv for børnene. Vi ønsker at give dem nogle positive værdier som et alternativ til de negative værdier, de måske oplever andre steder. Vi vil udvikle deres selvværd og selvtillid ved at være sammen med dem på en positiv måde og finde deres ressourcer, som de anerkendes for og opmuntres til at styrke. De skal opleve glæden ved positivt at være sammen med andre.

 

Vi forventer

At medarbejderne i samarbejde med ledelsen og det øvrige personale skal medvirke til at sikre gennemførelsen og koordineringen af de daglige gøremål for bo-enhedens funktion. Medarbejderen skal være indstillet på at samarbejde både med ledelsen, øvrige medarbejdere i huset og eksterne samarbejdspartnere samt aktivt at medvirke i den udviklingsproces, der er igangsat med henblik på implementering og evaluering af Mælkebøttecentrets bo-enheder. Desuden skal medarbejderne medvirke til at sikre optimale aktivitetstilbud til børnene og de unge, der bor i bo-enheden og kunne skabe tryghed og omsorg – hvorfor vi søger selvstændige, initiativrige og pligtopfyldende medarbejdere. Kreative, musikalske eller sportslige evner er en fordel, men ikke et krav.

 

Derudover forventer vi, at du har en relevant faglig baggrund og har erfaringsgrundlag fra arbejde med børn og unge samt er indstillet på fleksible arbejdstider, har mod på og evner til konflikthåndtering og problemløsning, samt brænder for sagen. Vi vil også gerne, at du er dobbeltsproget dansk/grønlandsk, men det er ingen betingelse.

 

Vi tilbyder at medvirke i et kreativt og fagligt udviklende miljø, hvilket giver mulighed for indflydelse på stedets arbejdskultur. Vi tilbyder et fagligt udfordrende job og et konstruktivt og udviklende samarbejde med de øvrige medarbejdere i Mælkebøttecentret, hvor der primært arbejdes i teams. I arbejdet indgår desuden faglige temamøder og supervision med emner relateret til praksis i hverdagen.

Der gives løn efter kvalifikationer – enten på individuel kontrakt eller efter gældende overenskomst. Overenskomst med Nunatsinni Perorsaasut Kattuffiat, vil være gældende for pædagoger. Der vil kunne tilbydes bolig og evt. bohaveflytning til stillingerne.

 

Nærmere oplysninger om de enkelte stillinger kan fås på www.mb.gl under Ledige Jobs eller ved henvendelse til de daglige ledere:

 

Mælkebøtten: Daglig leder, Frederik Funch Jensen, e-mail: jensen@mb.gl, tlf. +299 36 21 11

Ilasiaq: Afdelingsleder, Nuka Fleischer, e-mail: fleischer@mb.gl, tlf. +299 36 21 20

Allu: Afdelingsleder, Pilu Noahsen, e-mail: noahsen@mb.gl, tlf. +299 36 21 15

 

Ansøgningen inkl. anbefalinger, eksamenspapirer mv. sendes til enten info@mb.gl eller til Mælkebøttecentret, Postboks 1335, 3900 Nuuk, så vi har den senest søndag den 13. oktober 2019. På kuverten bedes påført ”Ansøgning”