Gå til hovedindhold
180

Dette jobopslag er udløbet

Mælkebøttecentret søger 1 fast medarbejder og 1 barselsvikar til Allu

Til dette søger vi

 

 • 2 medarbejdere til Allu, hvor der er plads til 8 børn og unge i alderen 12-15 år.

 

Begge stillinger er med tiltrædelse snarest muligt.

 

Mælkebøttecentret

Malkebøttecentret består af tre satellitter: Børne- og Ungehuset Mælkebøtten, bo-enheden Ilasiaq og bo-enheden Allu. Derudover har vi huset Seqineq i Kapisillit, en administration og en psykologrådgivning.

 

Nogle af de vigtigste mål er at skabe mønsterbrydere, forebygge selvmord, forebygge seksuelt misbrug, og forebygge kriminalitet blandt unge

 

I Mælkebøttecentret arbejder vi bl.a. ud fra følgende værdier:

 • Mod
 • Tolerance
 • Tydelighed
 • Ansvarlighed

 

Bo-enhederne skal styrke børnene og de unge i at blive bedre til at klare deres hverdag og bryde de negative mønstre, de lever i. Vi ønsker at give dem et indholdsrigt liv. Vi vil opmuntre, rose og motivere de unge, så de oplever den sejr, det er at løse et problem eller overvinde en forhindring.

 

Nogle af de vigtigste mål vil være at:

 • Skabe sunde fællesskaber
 • Børnene og de unge får ro og stabilitet i deres liv
 • Skabe mønsterbrydere
 • Børnene og de unge lærer at tackle sociale og faglige udfordringer
 • Skabe identitetsfølelse
 • Give børnene værktøjer til at klare op-, og nedture i livet via aktiviteter som sport, udeliv, huslige pligter og kreativitet, f.eks. musik
 • At de færdiggør skolen og færdiggør en uddannelse

 

Målgruppe

Bo-enhedernes målgrupper er børn i alderen 3 - 15 år på indflytningstidspunktet, der som udgangspunkt kan blive boende i bo-enhederne, indtil de er 18 år med mulighed for forlængelse indtil 23 år. Vi har ikke børn og unge med diagnoser eller rusmiddel misbrug.

 

Metode

Til en forudsigelig og tryg hverdag hører, at vi bestræber os på, at børnene har få og velkendte voksne omkring sig. Vi har billeder af alle i personalegruppen, så børnene hurtigt oplever et tilhørsforhold til personalet. Vi er bevidste om, at vi aldrig kan erstatte forældrene, men vi kan give barnet omsorg og tryghed i en periode, hvor forældrene ikke magter denne opgave. Primærpersonen opsamler de observationer, personalegruppen gør på barnet, og disse bliver skrevet i dagbogen. Ud fra disse observationer bliver der arbejdet på at tilgodese barnets behov for det videre arbejde og drøftelser af mulige foranstaltninger for barnets fremtid.

 

Bo-enhedernes indre fysiske og psykiske niveau tilrettelægges således, at børnene og de unge kan opleve et professionelt ”hjemmemiljø” med omsorg og tilbud tilpasset efter den enkeltes behov og udviklingspotentiale.

 

Nøgleordene i arbejdet er dialog, gensidig menneskelig respekt og konfliktløsning – hvor vi vil forsøge at lære børnene og de unge at bruge sproget frem for at slå, for i Mælkebøttecentret skal der være plads til alle. Her vil der være voksne, der er til at stole på, voksne der er nærværende både fysisk og psykisk, og som har tid til både at snakke, lytte og have det sjovt.

 

Vi ønsker at skabe et indholdsrigt liv for børnene. Vi ønsker at give dem nogle positive værdier som et alternativ til de negative værdier, de måske oplever andre steder. Vi vil udvikle deres selvværd og selvtillid ved at være sammen med dem på en positiv måde og finde deres ressourcer, som de anerkendes for og opmuntres til at styrke. De skal opleve glæden ved positivt at være sammen med andre.

 

Strategi og formål

Mælkebøttecentrets HR-strategi er udarbejdet af et samlet ledelsesteam. Den er et dynamisk værktøj, som løbende justeres efter behov, og er et fundament i det daglige virke. Desuden er strategien vigtig for forståelsen af organisationens opbygning og måde at arbejde på.

 

HR-strategien skal ses som et redskab til at få Mælkebøttecentrets nuværende og

 

fremtidige ressourcer til at spille sammen med vores mål og opgaver. Kompetencer, ressourcer og behov vil naturligt være i fokus samtidig med, at vi skal sikre en spændende arbejdsplads med udviklingsmuligheder for alle medarbejdere.

Formålet er derudover at skabe overblik over, hvilke indsatser der gøres i forbindelse med rekruttering, ankomst, tilpasning, kultur, udvikling og afsked.

 

Vi forventer

At medarbejderne i samarbejde med ledelsen og det øvrige personale skal medvirke til at sikre gennemførelsen og koordineringen af de daglige gøremål for bo-enhedens funktion. Medarbejderen skal være indstillet på at samarbejde både med ledelsen, øvrige medarbejdere i huset og eksterne samarbejdspartnere samt aktivt at medvirke i den udviklingsproces, der er igangsat med henblik på implementering og evaluering af Mælkebøttecentrets bo-enheder. Desuden skal medarbejderne medvirke til at sikre optimale aktivitetstilbud til børnene og de unge, der bor i bo-enheden og kunne skabe tryghed og omsorg – hvorfor vi søger selvstændige, initiativrige og pligtopfyldende medarbejdere der tør tage ansvar. Kreative, musikalske eller sportslige evner er en fordel, men ikke et krav.

 

Derudover forventer vi, at du har en relevant faglig baggrund og har erfaringsgrundlag fra arbejde med børn og unge samt er indstillet på fleksible arbejdstider, har mod på og evner til konflikthåndtering og problemløsning, samt brænder for sagen. Vi vil også gerne, at du er dobbeltsproget dansk/grønlandsk, men det er ingen betingelse.

 

Vi tilbyder at medvirke i et kreativt og fagligt udviklende miljø, hvilket giver mulighed for indflydelse på stedets arbejdskultur. Vi tilbyder et fagligt udfordrende job og et konstruktivt og udviklende samarbejde med de øvrige medarbejdere i Mælkebøttecentret, hvor der primært arbejdes i teams. I arbejdet indgår desuden faglige temamøder og supervision med emner relateret til praksis i hverdagen.

Der gives løn efter kvalifikationer – enten på individuel kontrakt eller efter gældende overenskomst. Overenskomst med Nunatsinni Perorsaasut Kattuffiat, vil være gældende for pædagoger. Der vil kunne tilbydes bolig og evt. bohaveflytning til stillingerne.

 

Nærmere oplysninger om de enkelte stillinger kan fås på www.mb.gl under Ledige Jobs eller ved henvendelse til den daglige leder i Allu:

 

Afdelingsleder, Pilu Noahsen, e-mail: noahsen@mb.gl, tlf. +299 36 21 15

 

Ansøgningen inkl. anbefalinger, eksamenspapirer mv. sendes til enten info@mb.gl eller til Mælkebøttecentret, Postboks 1335, 3900 Nuuk, så vi har den senest d. 31. Januar 2022. På kuverten bedes påført ”Ansøgning Allu”