Gå til hovedindhold
87

Dette jobopslag er udløbet

2 pædagogiske medarbejdere til Bo-enheden Allu i Nuuk

Bo-enheden Allu søger 2 pædagogiske medarbejdere snarest muligt.

 

Mælkebøttecentret er en selvejende institution, der ud over bo-enheden Allu også består af bo-enheden Ilasiaq, af Børne- og Ungehuset Mælkebøtten samt en administration. Det socialpædagogiske formål med vores arbejde er at forbedre vilkårene for omsorgssvigtede børn og unge og forebygge yderligere omsorgssvigt.

 

Nogle af de vigtigste mål for bo-enheden Allu er at:

 

  • Skabe mønsterbrydere
  • Forebygge selvmord
  • Forebygge seksuelt misbrug
  • Forebygge kriminalitet blandt unge

 

Børnene skal styrkes, så de bliver bedre til at klare deres hverdag og bryde de mønstre, de tidligere har levet i. I bo-enheden Allu vil vi gerne medvirke til at lave mønsterbrydere (Mælkebøttebørn), det vil sige børn, der på trods af en traumatisk opvækst, bryder de mønstre de kommer fra – tager uddannelser, stifter familie og får et værdigt liv.

 

Det pædagogiske sigte er at tilbyde det enkelte barn mulighed for optimal fysisk og psykisk trivsel, så det via egne potentialer kan trives og udvikles.

 

Nøgleordene i arbejdet vil være dialog, gensidig menneskelig respekt og konfliktløsning. Her vil der være voksne, der er til at stole på, voksne der er nærværende både fysisk og psykisk, og som har tid til både at snakke, lytte og have det sjovt.

 

Vi ønsker at give børnene nogle positive værdier og udvikle deres selvværd og selvtillid. Det sker ved at være sammen med dem på en positiv måde og finde deres ressourcer, som de anerkendes for og opmuntres til at styrke. De skal opleve glæden ved positivt at være sammen med andre.

 

Vi forventer

At du som ny medarbejder, i samarbejde med ledelsen og det øvrige personale, skal medvirke til at sikre gennemførelsen og koordineringen af de daglige gøremål.  Derfor skal du være indstillet på at samarbejde både med ledelsen, øvrige medarbejdere i huset og eksterne samarbejdspartnere samt aktivt at medvirke i den udviklingsproces, der er igangsat.

 

Vi forventer, at du har en relevant faglig baggrund og har erfaringsgrundlag fra arbejde med børn og unge, er kreativ, loyal, og troværdig samt er indstillet på fleksible arbejdstider, har mod og evner til konflikthåndtering og problemløsning, og brænder for sagen. Vi vil også gerne, at du er dobbeltsproget dansk/grønlandsk, men det er ingen betingelse.

 

Vi tilbyder i et kreativt og fagligt udviklende miljø, hvilket giver mulighed for indflydelse på stedets arbejdskultur. Vi tilbyder et fagligt udfordrende job og et konstruktivt og udviklende samarbejde med de øvrige medarbejdere i hele Mælkebøttecentret. I arbejdet indgår desuden faglige temamøder eller supervision med relevante emner for din praksis.

 

Der gives løn efter kvalifikationer – enten på individuel kontrakt eller efter gældende overenskomst. Overenskomst med NPK, vil være gældende for pædagoger. Der vil kunne tilbydes bolig til stillingen.

 

Læs hele stillingsopslag på www.mb.gl

 

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til leder af Allu, Pilu Noahsen, tlf. +299 52 58 69 eller e-mail: noahsen@mb.gl

 

Ansøgningen inkl. anbefalinger, eksamenspapirer mv. sendes til info@mb.gl eller til Mælkebøttecentret, Postboks 1335, 3900 Nuuk, så vi har den senest torsdag den 25. februar 2021.