Gå til hovedindhold
155

Dette jobopslag er udløbet

2 Medarbejdere søges til Børne- og Ungehuset Mælkebøtten

Børne- og Ungehuset Mælkebøtten søger 2 medarbejdere på fuld tid, med snarlig tiltrædelse eller pr. 1. februar 2023.

 

Mælkebøttecentret er en selvejende institution, der ud over Børne- og Ungehuset består af bo-enheden Ilasiaq, bo-enheden Allu og en administration. Det socialpædagogiske formål med vores arbejde er at forbedre vilkårene for omsorgssvigtede børn og unge og forebygge yderligere omsorgssvigt.

 

Formålet med Mælkebøtten er at medvirke til at sikre optimale aktivitetstilbud til de børn og unge, der kommer i huset. Det sociale formål er også at forbedre vilkårene for omsorgssvigtede børn og unge, for her igennem at forebygge yderligere omsorgssvigt.

 

Nogle af de vigtigste mål i Mælkebøtten er at:

 

  • Skabe mønsterbrydere
  • Forebygge selvmord
  • Forebygge seksuelt misbrug
  • Forebygge kriminalitet blandt unge

 

Børnene skal styrkes, så de bliver bedre til at klare deres hverdag og bryde de mønstre, de tidligere har levet i. I Mælkebøtten vil vi gerne medvirke til at lave mønsterbrydere (Mælkebøttebørn), det vil sige børn, der på trods af en traumatisk opvækst, bryder de mønstre de kommer fra – tager uddannelser, stifter familie og får et værdigt liv.

 

Det pædagogiske sigte er at tilbyde det enkelte barn mulighed for optimal fysisk og psykisk trivsel, så det via egne potentialer kan trives og udvikles.

 

Nøgleordene i arbejdet vil være dialog, gensidig menneskelig respekt og konfliktløsning – hvor vi vil forsøge at lære børnene at bruge sproget frem for at slå, for i Mælkebøtten, skal der være plads til alle. Her vil der være voksne, der er til at stole på, voksne der er nærværende både fysisk og psykisk, og som har tid til både at snakke, lytte og have det sjovt.

 

Mælkebøtten ønsker at skabe et indholdsrigt liv for børn og unge. Vi ønsker at give børnene nogle positive værdier som et alternativt til de negative værdier, de måske oplever andre steder. Vi vil udvikle deres selvværd og selvtillid ved at være sammen med dem på en positiv måde og finde deres ressourcer, som de anerkendes for og opmuntres til at styrke. De skal opleve glæden ved positivt at være sammen med andre.

 

 

Vi forventer

At medarbejderen i samarbejde med ledelsen og det øvrige personale skal medvirke til at sikre gennemførelsen og koordineringen af de daglige gøremål for Mælkebøttens funktion. Medarbejderen skal være indstillet på at samarbejde både med ledelsen, øvrige medarbejdere i huset og eksterne samarbejdspartnere samt aktivt at medvirke i den udviklingsproces, der er igangsat med henblik på implementering og evaluering af Mælkebøtten.

Desuden skal medarbejderen medvirke til at sikre optimale aktivitetstilbud til de børn og unge, der benytter Mælkebøtten og kunne skabe tryghed og omsorg. Vi forventer, at du har en relevant faglig baggrund og har erfaringsgrundlag fra arbejde med børn og unge, er kreativ, loyal, og troværdig samt er indstillet på fleksible arbejdstider, har mod og evner til konflikthåndtering og problemløsning, og brænder for sagen. Vi vil også gerne, at du er dobbeltsproget dansk/grønlandsk, men det er ingen betingelse.

 

Vi tilbyder at medvirke i et kreativt og fagligt udviklende miljø, hvilket giver mulighed for indflydelse på stedets arbejdskultur. Vi tilbyder et fagligt udfordrende job og et konstruktivt og udviklende samarbejde med de øvrige medarbejdere i både Mælkebøtten og bo- enhederne, hvor der primært arbejdes i teams. I arbejdet indgår desuden faglige temamøder eller supervision med emner relateret til praksis i hverdagen.

Der gives løn efter kvalifikationer – enten på individuel kontrakt eller efter gældende overenskomst. Overenskomst med NPK, vil være gældende for pædagoger. Der vil kunne tilbydes bolig til stillingen.

 

 

Læs hele stillingsopslag på www.mb.gl

 

 

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til konstitueret leder Lillian Noahsen, Tlf. +299 36 21 11, mobil: +299 558150 eller e-mail: lmn@mb.gl.

 

 

Ansøgningen inkl. anbefalinger, eksamenspapirer mv. sendes til info@mb.gl eller til Mælkebøttecentret, Postboks 1335, 3900 Nuuk, så vi har den senest 31. december 2022. På kuverten bedes påført ”Ansøgning Mælkebøtten”.