Gå til hovedindhold
124

Dette jobopslag er udløbet

Underviser til fællesfag på Råstofskolen I Sisimiut Greenland School of Minerals and Petroleum

Underviser til fællesfag – dansk, engelsk og samfundsfag på Teknikimik Ilinniarfiks – Råstofskole søges til tiltrædelse snarest.
Råstofskolen udbyder erhvervsuddannelser og kurser inden for olie, mineral- og entreprenørområdet med fokus på et internationalt arbejdsmiljø. Vores krav er, at de studerende kan kommunikere fagligt og professionelt på dansk, engelsk og grønlandsk og forstå deres plads i samfundet og globalt.
Elevernes sproglige kompetencer inden for entreprenør- og minebranchen er centrale for deres fremtidige opgaveløsning. Vi søger derfor en underviser, der fagligt og pædagogisk er klædt på til at løfte fagligt meget differentierede elever til et gymnasialt niveau, hvor teknisk engelsk og dansk, samt fagterminologier vil indgå i pensum.

Vi forventer, at:

  • du har relevant uddannelse evt. uddannet lærer med dansk og engelsk som linjefag.
  • du er struktureret i din klasseledelse.
  • du er indstillet på at arbejde med unge og voksne.
  • du i samarbejde med ledelsen og øvrige faglærer, kan udvikle nye undervisningsmaterialer.
  • du kan indgå i tværfaglige arbejdsgrupper.
  • du er stabil, imødekommende og åben i dit møde med eleverne.

Vi kan tilbyde:

  • et godt arbejdsmiljø.
  • stor indflydelse på din hverdag og undervisningsmaterialet.
  • kollegial sammenhængskraft og videreudvikling af denne.


OM KTI

Teknikimik Ilinniarfik (KTI) er en underliggende enhed under Grønlands Selvstyre, der på adresser i Nuuk og Sisimiut udbyder erhvervsuddannelser inden for områderne Jern og Metal, Byggeri og Anlæg, Råstoffer, Sprogkurser, samt de gymnasiale uddannelser GU, GUX, e-GUX og Nordatlantisk gymnasieklasse.
KTI er endvidere hjemsted for to ingeniøruddannelser, der drives i samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet - ARCTIC – DTU

Vi ønsker, at ansættelsesforholdet indledes med en 3 måneders prøvetid

Yderligere informationer
Nærmere information om stillingen kan indhentes ved henvendelse til Uddannelseschef Hans Hinrichsen, telefon +299 532988 eller e-mail hahi@kti.gl eller Curtis Chapman +299 867638 cuch@kti.gl.

Tjek os ud på Facebook…. KTI-Råstofskolen - Greenland School of Minerals and Petroleum og LinkedIn … Greenland School of Minerals & Petroleum
 
Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning. Det er ikke muligt at holde større husdyr eksempelvis hund eller kat i personale- eller vakantboligen.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning