Gå til hovedindhold
103

Dette jobopslag er udløbet

Teknikimik Ilinniarfik Sisimiut søger Pædagogisk vejleder / Rådgiver på Erhvervsuddannelserne

Er du klar til nye udfordringer? Vil du være med til at løfte vores undervisere didaktisk og pædagogisk? Hvis du kan svare ja, så er det DIG vi søger. Vi tilbyder et spændende job, med faglige udfordringer.

Med andre ord. Vi søger en dygtig underviser, der har mod på at højne vores didaktiske og pædagogiske niveau. Din opgave bliver at videregive din viden og undervisningskompetencer til kollegaerne, samt udvikle undervisnings- og støtteværktøjer.
Måske er du en erfaren underviser med en alsidig erfaring fra erhvervsuddannelsesområdet. Det vigtigste for os og for vores faglærere, er, at du undervisningsmæssigt er velfunderet og besidder både lyst og evne til at formidle din viden.

 Hovedarbejdsområder:

 • Udvikling af lektions- og forløbsplaner.
 • Udvikle institutionens undervisere inden for pædagogik og didaktik.
 • Udvikle afdelingernes digitale struktur.
 • Fungere som intern pædagogisk vejleder og mentor.
 • Bistå i digital vejledning af underviserne.
 • Fungere som Lectio-koordinator.
 • Fungere som vikar i visse fag ved sygdom m.m..
 • Deltage i kurser og prøver.


Vi forventer:

 • At du har minimum 5 års erfaring inden for erhvervsuddannelsesområdet.
 • At du har en solid faglig uddannelse, gerne med en overbygning på bachelor niveau.
 • At du har erfaring med store maskiner.
 • At du er indstillet på at arbejde på tværs af hele organisationen.
 • At du taler mindst 2 af de følgende sprog dansk, engelsk eller grønlandsk.

Om os
Teknikimik Ilinniafik (KTI) hører under Grønlands Selvstyre og udbyder på adresser i Nuuk og Sisimiut erhvervsuddannelser inden for områderne Jern og Metal, Byggeri og Anlæg, Råstoffer, samt gymnasiale uddannelser og sprogkurser. KTI er endvidere hjemsted for ingeniøruddannelser, der drives i samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet (Arctic - DTU).

Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte: 
Uddannelseschef John Plambek tlf.: +299 867600 e-mail: jopl@kti.gl.
Souschef Finn Ommestrup tlf.: +299527388 e-mail: fimo@kti.gl.

For yderligere oplysning om stillingen kan findes i vores hjemmeside: www.kti.gl.

Ansøgningsfrist er den 15. april 2019. Vi forbeholder os ret til at behandler ansøgningerne løbende.

Forventet tiltrædelse senest den 01. maj 2019.

Se vores hjemmeside: www.kti.gl
Se også byens hjemmeside: www.qeqqata.gl
Se gældende overenskomst: her

Til ansøgere der bor udenfor Grønland og ønsker yderligere information om Grønland se www.nalakkersuisut.gl.

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig 
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

 

Om Naalakkersuisut

Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig. 
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig. 

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet. 

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning