Gå til hovedindhold
103

Dette jobopslag er udløbet

Tømrerfaglærer til KTI Sisimiut

Er du en dygtig tømrer? Er du så dygtig til dit fag, at du kan undervise i det på KTI Bygge- og Anlæg? Er du klar til nye udfordringer? Vil du undervise Grønlands kommende tømrersvende?

Med andre ord ... hvis du er en dygtig tømrer med mod på at lære en flok engagerede og interesserede unge og voksne om dit fag, og er frisk på nye faglige udfordringer, så har vi et spændende job til dig.

Det vigtigt for os og eleverne, at du er fagligt velfunderet, har vilje, lyst og evne til at formidle dit fag.

Vi tilbyder:

 • Et spændende job, med mulighed for selvstændigt at præge jobbets indhold.
 • Erhvervspædagogisk Kursus, ifald du ikke har gennemført dette.
 • En skole i udvikling med vilje til at gøre en forskel i det grønlandske samfund.
 • Fagligt højt kvalificerede kolleger.

Vi forventer:

 • At du har en relevant faglig uddannelse – gerne suppleret med en teknikeruddannelse.
 • At du nogle års erhvervserfaring.
 • At du har IT- kompetence på mere end brugerniveau.
 • At du har mod til at indgå i et forpligtigende pædagogisk samarbejde.
 • At du er fleksibel og har mod på samarbejde med alle undervisere på skolen.
 • At du taler mindst to af de følgende tre sprog: engelsk, dansk og grønlandsk.


Om os
Tømmeruddannelsen er en del af uddannelsesorganisationen Teknikimik Ilinniarfik – Tech College Greenland (KTI). KTI er beliggende på 2 forskellige geografiske steder henholdsvis Nuuk og Sisimiut, med et samlet elevtal på ca. 650 elever og omkring 150 ansatte.

Skolen består af 5 afdelinger:

 • Jern- og Metal uddannelser, Nuuk               
 • Bygge- og Anlægs uddannelser, Sisimiut        
 • Råstoffer uddannelser, Sisimiut
 • Gymnasiale uddannelser (GUX), Sisimiut
 • Sprogkurser

Derudover samarbejder KTI med Danmarks Tekniske Universitet (DTU) om driften af ARCTIC DTU Campus Sisimiut.

Skolen har i de senere år været igennem en meget spændende udvikling bl.a. med vækst i aktiviteter og vi arbejder løbende med nye udbygningsplaner.

Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte: Uddannelseschef John Plambek tlf.: +299 867600, +299 532824
 e-mail: jopl@kti.gl

For yderligere oplysning om stillingen kan findes i vores hjemmeside: www.kti.gl.
Se også Sisimiuts hjemmeside: www.qeqqata.gl

Til ansøgere der bor udenfor Grønland og ønsker yderligere information om Grønland se www.nalakkersuisut.gl.

Ansøgningsfrist er den 24. november 2019
Vi forbeholder os ret til at behandle ansøgningerne løbende.

Stillingen ønskes besat snarest muligt.
Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning. Det er ikke muligt at holde større husdyr eksempelvis hund eller kat i personale- eller vakantboligen.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning