Gå til hovedindhold
126

Dette jobopslag er udløbet

Regnskabs- og administrativmedarbejder kontorfuldmægtig

Teknikimik Ilinniarfik, KTI Sisimiut søger en engageret og dygtig regnskabs- og administrativ medarbejder til vores hovedkontor i Sisimiut, tiltrædelse efter nærmere aftale.
Teknikimik Ilinniafik hører under Grønlands Selvstyre og udbyder på adresser i Nuuk og Sisimiut erhvervsuddannelser inden for områderne Jern og metal, Byggeri og Anlæg, Råstoffer, Gymnasiale Uddannelser og sprogkurser. KTI er endvidere hjemsted for to ingeniøruddannelser, der drives i samarbejde med ARCTIC - DTU.
Herudover har KTI ansvaret for driften af ca. 360 kollegieboliger, der er beliggende i Sisimiut.

KTI har i de senere år været igennem en meget spændende udvikling med vækst i aktiviteter, hvor der udbydes flere adgangsgivende kurser på uddannelsesområderne.

Normering i administrationen i Sisimiut er 1 kontorleder, 7 administrative medarbejdere, samt 2 praktikanter.

Primære ansvars- og arbejdsopgaver:

 • Daglig håndtering af bogholderi  
 • Afstemning af kasse
 • Afstemning af bank 
 • Kundeekspedition
 • Kasseoptælling
 • Diverse administrative ad hoc opgaver her under bestilling af rejser og ophold for ansatte og rejseafregninger


Kvalifikationer  

 • Har en HK/TNI -uddannelse eller tilsvarende, med særlig vægt på økonomi og regnskab
 • Grundig erfaring inden for regnskabsfunktion
 • Gerne kendskab til Økonomisystem IRIS og Ledelsesinfo  
 • Ansvarsbevist og gode samarbejdsevner.
 • Grundigt kendskab til EXCEL.
 • Dobbeltsproget, grønlandsk og dansk


Vi kan tilbyde

 • Dygtige og initiativrige kolleger
 • Mulighed for personlig og faglig udvikling gennem kurser og efteruddannelser. 
 • En skole i vækst
 • Mange spændende udfordringer med mulighed for at du sætter DIT personlige præg på udviklingen


Tiltrædelse:  efter nærmere aftale.

Vi ønsker, at ansættelsesforholdet indledes med en 3 måneders prøvetid.

Yderligere oplysninger
Hvis du gerne vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kontorleder Flavia Lyberth, tlf. 861644.
 

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning. Det er ikke muligt at holde større husdyr eksempelvis hund eller kat i personale- eller vakantboligen.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning