Gå til hovedindhold
109

Dette jobopslag er udløbet

Råstofskolen - Greenland School of Minerals & Petroleum

Arktiskingeniør eller mineingeniør til undervisning i Sisimiut

Råstofskolen - Sisimiut søger lærer til undervisning i anlægs- eller mineoperationer.

Som underviser ved Råstofskolen

Som underviser hos os interesserer du dig for voksne og unge mennesker og deres læring. Du er parat til at indgå i et samarbejde med både ledelse og lærerkollegaer, dele dine kompetencer med eleverne og måle jeres succes i deres faglige udvikling.
Du vil understøtte udviklingen af Råstofskolen og hjælpe os med at blive førende vedrørende teknologi og undervisning indenfor mine- og anlægsbrancherne.

Det vigtige for os, at du fagligt velfunderet og har lysten og evnen til at formidle dine kompetencer.

Du vil få mulighed for implementere ny teknologi fx drone, vibrationsmålinger og sikkerhedsunder-visning til mineindustrien.

Du vil som ansat ved Råstofskolen få et internationalt netværk; hvor der vil være mulighed for at gennemføre instruktøruddannelse indenfor forskellige fagområder. Uddannelsen vil foregå ved vores internationale partnere både i Grønland og i udlandet.

Interkulturel kompetence og empati samt lyst til at arbejde med unge er selvsagt centrale pædagogiske nøgleord.

Vi forventer:

 • At du som Arktisk- eller mineingeniør har teoretisk og praktisk erfaring fra enten entreprenør-branchen eller rådgivende ingeniør firmaer.  
 • At du har erfaring i projekter, der involvere store entreprenør- og boremaskiner.
 • At du nogle års erhvervserfaring.
 • At du ud over dit modersmål, behersker engelsk i skrift og tale.


Har et solidt fagligt kendskab til:

 • IT-værktøjer indenfor området
 • Sikkerhedsarbejde
 • Sprængningsarbejde over- og underjordisk.
 • Geologi, geoteknik og fundering
 • Sikringsarbejde / bjergmekanik
 • Vejbygning og byggemodning
 • Tilsyn og kvalitetskontrol
 • Moderne nivellering og landmålingsteknik.
 • Planlægning og rapportskrivning.Råstofskolen - Greenland School of Minerals & Petroleum en del af KTI.

Råstofskolen er en del af uddannelsesorganisationen Teknikimik Ilinniarfik er beliggende på 2 forskellige geografiske steder: I Nuuk og Sisimiut. Det samlede elevtal er på cirka 650 elever og omkring 150 ansatte
Skolen består af 4 afdelinger:

 • Jern- og Metal uddannelser, Nuuk               
 • Bygge- og Anlægs uddannelser, Sisimiut        
 • Råstoffer uddannelser, Sisimiut
 • Gymnasiale uddannelser (GUX), Sisimiut

Derudover samarbejder KTI med Danmarks Tekniske Universitet (DTU) om driften af ARCTIC DTU Campus Sisimiut.
Råstofskolen udbyder en del certificerede kurser, og har som målsætning at kunne udbyde erhvervsuddannelser og kurser på internationalt niveau.

Råstofskolen råder over et stort øvelsesområde, hvor praktiske øvelser med skolens maskiner, udstyr og projektarbejder foretages i fuldskala.

Har du lyst og evner til at udfordre dig i et fantastisk land med mange muligheder for at udvikle den høje standard i undervisningen på Råstofskolen, så har vi brug for dig.

Ansøgningsfrist den 2. oktober2019 - Stillingen ønskes besat snarest muligt eller efter nærmere aftale.

Hvis du vil vide mere om stillingen er du velkommen til at kontakte Uddannelseschef Hans Hinrichsen, telefon +299 58 45 60 - e-mail hahi@kti.gl eller Inspektør Curtis Chapman, telefon +299 867638 – cuch@kti.gl

Se vores hjemmeside på www.kti.gl

Se også byens hjemmeside: www.qeqqata.gl

Ønsker du yderligere information om Grønland, kan du læse mere på www.naalakkersuisut.gl.
 

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning