Gå til hovedindhold
117

Dette jobopslag er udløbet

Ledende kollegieinspektør søges til Teknikimik Ilinniarfik, Sisimiut

 

 

Teknikimik Ilinniarfik,  KTI i Sisimiut søger ledende kollegieinspektør til tiltrædelse pr. 1. februar  2018 eller efter nærmere aftale.

 

Teknikimik Ilinniarfik består af erhvervsuddannelser indenfor Jern og Metal i Nuuk, Bygge og Anlæg, Råstofskolen og Gymnasiet GUX i Sisimiut. Skolen i Sisimiut er endvidere hjemsted for en ingeniøruddannelse, som drives i Danmark Tekniske Universitetregi (Artek). Herudover har skolen ansvaret for driften af ca. 356 kollegieboliger, som er beliggende i Sisimiut. Uddannelsesområderne driver også omkring 90 kurser om året.

 

Om stillingen
Den ledende kollegieinspektør er ansvarlig for kollegiets daglige drift, herunder pædagogiske tiltag på kollegiet, planlægning af arbejde for medarbejdere og økonomi.  Endvidere har vedkommende ansvaret for kantinedriften. Den ledende kollegieinspektør kommer til at samarbejde med kollegievejledere, pedeller og øvrigt personale. Driften af de fysiske rammer varetages af Bygningsinspektøren, samt ledelsen af skolen.

 

Om kollegiet
Teknikimik Ilinniarfik, Sisimiut råder i dag 356 kollegieværelser. I kollegiets hovedbygning er der centralkøkken, som primært betjener kursister samt driver kantinevirksomhed på selve uddannelsesinstitutionen. Til kollegiet er endvidere knyttet pedeltjeneste.

 

Ledende kollegieinspektørs ansvars – og arbejdsopgaver

 • Leder af kollegieadministrationen, herunder køkkenpersonalet samt kollegievejleder
 • Økonomiansvarlig for den daglige kollegiedrift
 • Tilsyn af 356 kollegieværelser / lejligheder
 • Overordnet ansvar pædagogisk tiltag på kollegieenhederne
 • Tilsyn og indkøb af inventar til kollegieværelser/-og lejligheder i samråd med bygningsinspektør
 • Det daglige tilsyn for tildeling - og framelding af kollegieværelser i tæt samarbejde med visitationsgruppen
 • Planlægning og deltagelse i kollegievagtordning udenfor skolens almindelige åbningstid.
 • Orientering til forældre, ledelsen samt studievejledere og øvrig relevante medarbejdere
 • Effektivisering og standardisering af arbejdsgange og processer indenfor kollegie- området
 • Samtaler med kollegianere efter behov og ønsker

 

Vi forventer, at du:

 • Ren straffeattest
 • En relevant pædagogisk uddannelse eller erfaring med at arbejde med unge mennesker
 • Kørekort, men ingen betingelse
 • Kendskab til Excel regneark, og gerne kendskab til Økonomisystem XAL / elektronisk kreditorsystem IRIS (oplæring vil dog finde sted).

 

Endvidere skal du:

 • være vant til at have mange bolde i luften, og at du kan strukturere din hverdag
 • være initiativrig og i besiddelse af godt humør
 • have gode formuleringsevner skriftligt og mundtligt
 • gerne være dobbeltsproget (grønlandsk og dansk)
 • være fleksibel og har mod på samarbejde med samtlige faggrupper

 

Vi tilbyder

 • et spændende og selvstændigt job med varierende arbejdsopgaver i en afdeling med gode kollegaer
 • en stor kontaktflade i hele institutionen samt samarbejdspartnere
 • mulighed for personlig og faglig udvikling

 

Løn - og ansættelsesvilkår
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

 

For ansøgere, som allerede er ansat som tjenestemand i henhold til den grønlandske tjenestemandslov, vil ansættelse kunne finde sted som tjenestemand.  I så fald vil ansættelse som tjenestemand ske i henhold til Landstingslov nr. 21 af 18. december 2003 om Grønlands Hjemmestyres og Kommunernes tjenestemænd i Grønland.

 

Arbejdstiden er 40 timer om ugen

 

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der betales husleje og depositum efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Personalebolig skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør. Der kan være ventetid på permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder.

 

Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte forstander Jokum Møller på telefon +299 86 76 00, eller e-mail si@sanilin.gl.

 

Ansøgningsfrist er den 4. januar 2018. Vi forbeholder os ret til at behandle ansøgningerne løbende.

 

Ansøgning
Ansøgning skal indeholde CV, uddannelsesdokumenter samt andre relevante bilag.

Skriftlig ansøgning med relevante oplysninger sendes til si@sanilin.gl

 

Se vores hjemmeside: www.kti.gl

 

Se også byens hjemmeside: www.qeqqata.gl

 

Søg stillingen online