Gå til hovedindhold
147

Dette jobopslag er udløbet

KTI søger kollegievejleder

Teknikimik Ilinniarfik Sisimiut kollegiet søger en kollegievejleder.

Vil du være kollegievejleder for vores elever og lærlinge, så er det DIG vi søger. En kollegievejleder, der kan være med til at skabe trivsel og tryghed for elever og lærlinge.
 
Du skal være klar på, at arbejde fleksibelt, og i samarbejde med den anden kollegievejleder, skal I sammen arbejde med elever og lærlinge, primært efter skoletid og i weekenden, men også i skoletiden ved kontakt med skole og kollegie – svarende til en arbejdsuge på 40 timer.
 
Er du frisk på nye udfordringer, og har du det der skal til for at støtte vores elever og lærlinge, så har vi alle tiders spændende job til dig.

Det er vigtigt for os - og ikke mindst eleverne, at du som kollegievejleder er fagligt og menneskeligt velfunderet og har både lysten og evnen til at arbejde med unge mennesker og uddannelse.
 
Teknikimik Ilinniarfik (KTI), i Sisimiut omfatter bl.a. uddannelser indenfor bygge- og anlæg, Gymnasium og uddannelser indenfor entreprenør- og råstofområdet samt betydelig kursusvirksomhed med samlet ca. 400 elever. Skolens kollegier ligger i umiddelbar nærhed af skolen, og du vil i din hverdag have et tæt samarbejde med skolens øvrige personale, hvor målet er, at skabe trygge rammer i elevers fritid.
 
Som kollegievejleder skal du bl.a.

 • Varetage den daglige kontakt med kollegianerne, i de kollegier, som du bliver ansvarlig for.
 • Fremme det sociale liv og fællesskabet på kollegiet.
 • Iværksætte rengøringsordninger for kollegianerne, og sikre at de bliver fulgt.
 • Kunne vejlede om hygiejne og om elementær sund madlavning.
 • Sørge for at kollegianerne overholder ordensreglerne for kollegierne.
 • Sikre, at der etableres beboerråd, og afholdes kollegiemøder om forholdene på kollegierne og om eventuelle uoverensstemmelser.
 • Være en del af vagtordningen sammen med øvrigt personale i nattetimerne og i weekenden.
 • Fleksibel og kunne arbejde tæt sammen med skolens øvrige personale, herunder ledende kollegieinspektør, uddannelseschefer, studievejledere og undervisere. Derudover bidrager til sikring af vedligeholdelse og indkøb til kollegiet.
 • Du vil have et vagtrum/soverum ved afløsning af den anden kollegievejleder i teenager kollegie.
 • Hjælpe med at orientere og holde forældre underrettet om kollegieforholdene og den enkelte kollegianers trivsel.

Vi forventer

 • At du er uddannet pædagog eller har en anden relevant socialfaglig uddannelse
 • At du er kommunikativ dygtig og har en systematisk og anerkendende tilgang til det pædagogiske arbejde
 • At du er selvstændig og struktureret
 • At du har lyst til at arbejde med unge mennesker
 • At du ser en udfordring i at medvirke til en fremtid for unge under uddannelse
 • At du er empatisk og kan gå i dialog med kollegianerne og løse konflikter i opstart
 • At du har et godt humør og er imødekommende
 • At du er dobbeltsproget i dansk og grønlandsk

Vi tilbyder

 • Engagerede kollegaer
 • Mulighed for stort ansvar og selvstændige arbejdsopgaver
 • Stor frihed til at udvikle de pædagogiske tiltag for kollegianerne
 • En arbejdsplads i udvikling, og midt i storslået natur med rig mulighed for udendørs aktiviteter, herunder jagt, fiskeri, langrend adventure race m.v.


Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig                                                                     
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

Børneattest og Offentlig straffeattest 
Stillingen er omfattet af lov om pligt til at indhente børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når Teknikimik Ilinniarfik har indhentet en børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når Teknikimik Ilinniarfik har modtaget børneattesten fra Rigspolitiet.
Ansættelse sker under forudsætning af tilfredsstillende børne- og offentligstraffeattest, som indhentes af Teknikimik Ilinniarfik.

Ved udsigt til ansættelse vil der blive indhentet børneattest og offentligstraffeattest.

Stillingen ønskes besat 1. august 2018 eller efter nærmere aftale.

Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om stillingen er du velkommen til at kontakte ledende kollegieinspektør Paninnguaq Heilmann, telefon +299 86 76 39 eller forstander Jokum Møller telefon +299 86 76 10.

Ansøgningsfrist er den 13. juli 2018. Vi forbeholder os ret til at behandle ansøgningerne løbende.

Se vores hjemmeside: www.kti.gl
 
Se også byens hjemmeside: www.qeqqata.gl