Gå til hovedindhold
117

Dette jobopslag er udløbet

KTI søger 2 undervisere til afdelingen for Sprogkurser

Oqaatsinik Pikkorissarfik blev pr. 1. januar 2017 nedlagt som selvstændig institution og blev placeret under Teknikimik Ilinniarfik (KTI) som afdeling for Sprogkurser. I forlængelse af dette søger Afdelingen for Sprogkurser nu 2 udviklingsorienterede undervisere til sprogfagene dansk og engelsk. 

Tiltrædelse: 1. marts 2018 eller efter nærmere aftale.

Om stillingen
Som underviser hos Sprogkurser har du den kreative sprogundervisning i fokus. Kursisterne på dansk og engelsk er voksne, der gerne vil opkvalificere deres sproglige kompetencer og oftest har grønlandsk som modersmål. 
Undervisere, der kan undervise i både dansk og engelsk foretrækkes, ligesom det er en fordel, hvis du kan tale grønlandsk. 

Som underviser hos os får du muligheden for at nytænke og udvikle relevante kurser og materiale samt at prøve kræfter med alsidig sprogundervisning, der ikke kun er tavlebaseret. 

Det primære arbejdssted er Sisimiut, men da vi dækker hele Grønland, vil der være rejsetid forbundet med stillingen. 

Afdelingen består pr. 1 januar af en leder og en kontorfuldmægtig samt et antal eksternt tilknyttede undervisere. Du bliver altså en del af et lille, men effektivt team, hvor samarbejde og fokus på kvalitet i undervisningen prioriteres højt, og tværfagligt samarbejde sprogfagene imellem er en forudsætning for kvalitet. 

Vi forventer 
-   At du har en relevant uddannelse f.eks. en akademisk uddannelse i dansk og/eller engelsk eller en læreruddannelse med linjefag i dansk eller engelsk 
-   Har erfaring med voksenundervisning og evt. andetsprogsundervisning
-   Har erfaring med og interesse i udvikling af materiale til sprogundervisning
-   har erfaring med og interesse for IT/multimedier 
-   har interesse for og gerne erfaring med fjernundervisning
-   er åben for tæt, konstruktivt samarbejde med andre undervisere
-   har interesse for at gøre sprogundervisning til andet og mere end tavleundervisning
-   er fleksibel i forhold til rejsetid og lokaleforhold i forbindelse med kurser på kysten
-   er indstillet på at lære grønlandsk, hvis du ikke er grønlandsksproget

Vi tilbyder
-   Et spændende og udfordrende job i et kreativt og positivt arbejdsmiljø
-   En afdeling, hvor vi brænder for sprog og sproglæring af højeste kvalitet
-   Åbenhed overfor nye ideer og nye veje at føre sprogundervisningen
-   Mulighed for i høj grad at præge sit eget job med sin faglighed
-   Mulighed for at hjælpe mennesker videre gennem sproglig opkvalificering
-   Et fællesskab og tæt samarbejde med de øvrige afdelinger på KTI
 
Løn og ansættelsesvilkår 

Der vil i udgangspunktet ske ansættelse på overenskomstvilkår, hvor ansøger i forvejen måtte være tjenestemand i henhold til tjenestemandslove for det offentlige Grønland, kan der ske ansættelse på tjenestemandsvilkår.
Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation. 

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler.  Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.
 
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til afdelingsleder Catrine Petersen på e-mail: cape@oqaatsit.gl eller tlf: +299 862050.
 
Ansøgningsfrist er den 26. januar 2018. 
Vi forbeholder os ret til at behandle ansøgningerne løbende. 

Se vores hjemmeside: oqaatsit.gl 
Se også byens hjemmeside: www.qeqqata.gl  

Søg stillingen online