Gå til hovedindhold
79

Dette jobopslag er udløbet

KTI, Jern- og Metalskolen søger 3 faglærere til elektriker uddannelsen, klejnsmede uddannelsen samt skibsmontør uddannelsen

Vi søger engagerede faglærere som vil være med til at uddanne unge og voksne.
I skal sammen med de øvrige lærere tilrettelægge elevernes uddannelsesforløb med sigte på at uddanne dygtige og kvalificerede elektrikere, klejnsmede samt skibsmontører.

Vi søger medarbejdere, der:
• er uddannet elektriker, klejnsmed, skibsmontør eller relevant uddannelse
• har minimum 5 års relevant erhvervserfaring som kan dokumentere faglige og teoretiske niveau
• har lyst til at undervise unge og voksne, er teamorienteret og indstillet på at indgå i et tæt samarbejde med kolleger, om løsning af undervisnings- og udviklingsopgaver af faglig og pædagogisk karakter indenfor grundforløbet, hovedforløbet og skolens udbud af kursusforløb

Vi tilbyder:
• et job med udfordringer og et team der lægger vægt på dialog og samarbejde •en uddannelsesinstitution i rivende udvikling
• et godt arbejdsmiljø med engagerede kolleger
• fuldtidsansættelse og pædagogisk grunduddannelse (PG).
• Efteruddannelse.

Løn- og ansættelsesforhold:
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation eller på tjenestemandslignende vilkår.

Bolig:
Der stilles bolig til rådighed, for hvilken der betales depositum og husleje efter gældende regler. Det skal dog nævnes, at boligsituationen i Nuuk for tiden er vanskelig, så der må forventes ventetid på en permanent bolig. I ventetiden vil indkvartering i vakantbolig finde sted. Personalebolig skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Yderligere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til Uddannelseschef Ole Jørgen Pedersen på telefon +299 348600, e-mail: ojp@jernmetalskole.gl.

Ansættelse pr. 1. februar 2018 eller efter nærmere aftale.

Skriftlig ansøgning bilagt relevant dokumentation skal være i skolen i hænde senest 15. december 2017.
Ansøgningen sendes pr. mail til: jm@jernmetalskole.gl eller som A-post til adressen: KTI Saviminilerinermik Ilinniarfik Jern- og Metalskolen Box 29 3900 Nuuk

Søg stillingen online