Gå til hovedindhold
126

Dette jobopslag er udløbet

Kontorfuldmægtig til regnskab og administration

Vores nuværende kontorfuldmægtig skal starte i en videregående uddannelse. Derfor søger Teknikimik Ilinniarfik, KTI Sisimiut en engageret og dygtig regnskabs- og administrativ medarbejder til vores hovedkontor i Sisimiut.

KTI er en moderne uddannelsesinstitution under Grønlands Selvstyre og udbyder på adresser i Nuuk og Sisimiut erhvervsuddannelser inden for områderne Jern og metal, Byggeri og Anlæg, Råstoffer, Gymnasiale Uddannelser og sprogkurser.
Maskinmesterskolen København er placeret ved KTI, og der ud over er der et driftssamarbejde med Danmarks Tekniske Universitet – ARCTIC DTU.                                                                
Herudover har KTI ansvaret for driften af 360 kollegieboliger, der er beliggende i Sisimiut.
I administrationen i Sisimiut arbejder der en kontorleder, syv administrative medarbejdere, samt to praktikanter ansat.

KTI har i de senere år været igennem en meget spændende udvikling med vækst i aktiviteter, hvor der udbydes flere kurser på uddannelsesområderne.
Kontorfuldmægtigens primære opgaver er økonomistyring af godkendte kurser i Sprogcenter, EUD og Råstofskolen, samt backup for bogholderi og månedsløn.
 

Opgaverne vil bl.a. være:

 • Økonomistyring af PKU, AMA og Sprogkurser, herunder
  • Bogføringer 
  • Oprettelse af aktiviteter 
  • Omposteringer
 • Kontakt til Exeter Academy i England for:
  • Vejledning ved kurser
  • Arrangere rejser for bevilgede ansøgere fra Grønland til England herunder værtsfamilie og forsikring mv.
  • Refundering af tog- og busbilletter
 • Back up funktion:
  • Ved kontorlederens fravær: Indberetning af månedsløn & kontrol af bruttolønlister 
  • Ved bogholderens fravær: 1.godkendelse i IRIS
  • Ved receptionistens & bogholderens fravær: backup for bogholderi & kundebetjening
 • Forefaldende kontoropgaver


Kvalifikationer

 • Erfaring inden for bogholderi- og regnskabsfunktion
 • Gerne kendskab til Økonomisystemet XAL, elektronisk kreditorsystem IRIS, Ledelsesinfo & Lectio
 • Ansvarsbevidst, stabil og med vilje og evne for samarbejde.
 • Dobbeltsproget – grønlandsk & dansk
 • Grundig kendskab til IT

Vi kan tilbyde

 • Et udfordrende og afvekslende job.
 • En arbejdsplads, der udvikler sig.
 • Dygtige, engagerede og søde kollegaer.

Tiltrædelse: Hurtigst muligt.

Vi ønsker, at ansættelsesforholdet indledes med en 3 måneders prøvetid.

Yderligere oplysninger
Hvis du gerne vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kontorleder Flavia Lyberth, tlf. 861644.


 
Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning. Det er ikke muligt at holde større husdyr eksempelvis hund eller kat i personale- eller vakantboligen.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning