Gå til hovedindhold
96

Dette jobopslag er udløbet

Genopslag - HR-chef søges til KTI Sisimiut

Genopslag - Teknikimik Ilinniarfik (Tech College Greenland) søger en HR-chef, som er fysisk placeret i Sisimiut, til tiltrædelse pr. 1. august 2018 eller efter nærmere aftale.
 
Teknikimik Ilinniarfik består af Erhvervsuddannelser indenfor jern- og metal (Nuuk), bygge- og anlæg samt entreprenør- og råstofområdet, gymnasiet (GUX) samt sprogkurser i Sisimiut. Skolen i Sisimiut er endvidere hjemsted for en ingeniøruddannelse, som drives af Center for Arktisk Teknologi (Artek) i DTU-regi.  Uddannelsesområderne afholder endvidere efteruddannelseskurser hvad der svarer til omkring 150 uger om året.
 
Stillingen som HR-chef giver dig mulighed for at spille en central rolle for den videre udvikling af Teknikimik Ilinniarfik, KTI. Skolen er i positiv udvikling, og der venter nye, udfordrende projekter de kommende år. Det samlede personale udgør ca. 150, hvoraf ca. 35 medarbejdere er ansat i Nuuk.
 
Du skal sammen med skolens ledelse indgå i samarbejde vedrørende HR-relaterede opgaver, herunder arbejdsmiljøområdet på tværs af faggrupper og uddannelsesenhederne i Sisimiut og Nuuk.
 
Du får mulighed for at vokse i rollen og udvikle dig både personligt og fagligt. Din central placering i organisationen vil give dig mulighed for at udvikle kompetencerne i organisationen, både i relation til medarbejdere og arbejdsmiljøområdet. Samtidig skal du sikre, at de driftsmæssige opgaver bliver varetaget professionelt. Den rette kandidat får mulighed for at definere og integrere de HR-tiltag, som skal understøtte og styrke skolernes drift og udvikling.
 
HR-chefen referer direkte til administrationschefen.
 
Dine væsentligste ansvarsområder vil være:

  • Støtte ledere, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter i at udarbejde mål og handleplaner, der fremmer trivsel og arbejdsevne.
  • Formidle Ledelsesinformation til medarbejdere
  • Koordinerer opfølgning på MUS og LUS samtaler, sammen med ledelsen
  • Igangsætte, gennemføre og facilitere uddannelse og efteruddannelsesprogram med de enkelte afdelinger.
  • Udarbejde af og ajourføring af HR-politikker og retningslinjer
  • Kontaktperson for eksterne aktører for så vidt angår HR-relaterede henvendelser (fx uddannelses- og arbejdsmiljøinstitutioner samt faglige organisationer).

Der vil samtidig være vigtige opgaver i forbindelse med HR-virket, som vil medføre organisationsmæssige ad hoc opgaver.
 
Kvalifikationer - Faglig tyngde og stor spændvidde
Den rette kandidat har en relevant baggrund, gerne på merkonom-niveau eller lignende. Du er måske allerede i dag HR-medarbejder med solid erfaring med HR-relaterede opgaver. Du er fortrolig med at arbejde med et HR-årshjul og evner at optimere dette løbende. Du håndterer ubesværet de nødvendige it-værktøjer og gerne være dobbeltsproget, men ingen betingelse.
 
Evnen til at levere synlig værdi for skolen ved at integrere nye tiltag og selvstændigt følge initiativer til dørs er afgørende for din succes.

Stillingen kræver en del fleksibilitet, da du ofte skal deltage i møder på de forskellige lokationer.
 
Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig                                                                     
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.
 
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til forstander Jokum Møller, telefon +299 867600
                                                                                                           
Ansøgningsfrist er den 28. maj 2018. Vi forbeholder os ret til at behandle ansøgningerne løbende.
Se vores hjemmeside: www.kti.gl
 
Se også byens hjemmeside: www.qeqqata.gl
 
Til ansøgere der bor udenfor Grønland og ønsker yderligere information om Grønlands Selvstyre www.naalakkersuisuit.gl.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig. 
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig. 

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet. 

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning