Gå til hovedindhold
137

Dette jobopslag er udløbet

Faglærer til Teknikimik Ilinniarfik – Tech College Greenlands malerafdeling

Er du en dygtig maler, der er så god til dit fag, at du kan undervise i det på KTI Bygge- og anlæg i Sisimiut? Er du klar til nye udfordringer? Vil du undervise Grønlands kommende malersvende?
Hvis du kan svare ja til ovenstående spørgsmål, så er det DIG vi søger.

OBS. – der er indgået ny arbejdstidsaftale på området, der har medført stort lønløft.

Teknikimik Ilinniarfik (KTI) er en enhed under Grønlands Selvstyre, der på adresser i Nuuk og Sisimiut udbyder erhvervsuddannelser inden for områderne Jern og metal, Byggeri og Anlæg, Råstoffer, Sprogkurser, samt Gymnasiale Uddannelser GUX.
KTI er endvidere hjemsted for maskinmesteruddannelsen (Maskinmesteruddannelsen København) og driftssamarbejde om to ingeniøruddannelser med ARCTIC - DTU.
Herudover har KTI ansvaret for driften af ca. 360 kollegieboliger, der er beliggende i Sisimiut.

KTI har i de senere år været igennem en meget spændende udvikling med vækst i aktiviteter, hvor der udbydes flere adgangsgivende kurser på byg og anlægsområderne.

Om stillingen:
Du skal sammen med de øvrige lærere tilrettelægge elevernes uddannelsesforløb med sigte på at uddanne dygtige og kvalificerede malere.

Vi tilbyder:

 • et job med udfordringer og et team, der lægger vægt på dialog og samarbejde.
 • muligheder for selvstændigt at udfylde jobbets indhold.
 • erhvervspædagogisk kursus, ifald du ikke har gennemført dette.
 • En skole i udvikling med vilje til at gøre en forskel i det grønlandske samfund.

Vi forventer, at

 • du har en relevant faglig uddannelse som maler – gerne suppleret med en videre/ teknikeruddannelse.
 • du har erhvervserfaring.
 • kan dokumentere dit faglige og teoretiske niveau.
 • du har IT- kompetence på mere end brugerniveau.
 • har lyst til at undervise unge og voksne.
 • du er teamorienteret og indstillet på at indgå i et tæt samarbejde med kolleger, om løsning af undervisnings- og udviklingsopgaver af faglig og pæ­dagogisk karakter indenfor grundforløbet, hovedforløbet og skolens udbud af kursusforløb.
 • At du taler mindst to af de følgende tre sprog: engelsk, dansk og grønlandsk.

Vi ønsker, at ansættelsesforholdet indledes med en 3 måneders prøvetid.

Yderligere oplysninger:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte: Uddannelseschef
John Plambek tlf.: +299 867600 e-mail: jopl@kti.gl

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning. Det er ikke muligt at holde større husdyr eksempelvis hund eller kat i personale- eller vakantboligen.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut

Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning