Gå til hovedindhold
160

Dette jobopslag er udløbet

Spændende anstaltslederstilling i Nuuk

Til Grønlands største anstalt søges en anstaltsleder med solid ledererfaring og særdeles gode evner for samarbejde, fornyelse og kommunikation.

Den nye anstalt i Nuuk har plads til 76 indsatte, hvoraf 40 af pladserne er placeret i en lukket afdeling. Den lukkede afdeling bliver den første af sin art i Grønland og vil blive en stor arbejdsplads med 80 ansatte. At skabe en god arbejdsplads med en god struktur, arbejdsglæde og indhold for de indsatte bliver den højeste prioritet for anstaltslederen i de første år efter åbningen.

Som anstaltsleder får du drifts- og ledelsesansvaret for anstalten og indgår i Kriminalforsorgen i Grønlands ledergruppe, der består af landets øvrige 5 anstaltsledere og Kriminalforsorgen i Grønlands direktion.

Anstaltslederens primære opgaver er:

  • at lede anstalten i forhold til udmeldte mål og rammer
  • at sikre de nødvendige personaleressourcer og kompetencer samt en optimal kapacitetsudnyttelse
  • at sikre et godt arbejdsmiljø, således at det er trygt og sikkert for vore medarbejdere at gå på arbejde hver dag
  • at facilitere samarbejde på tværs af anstaltens afdelinger, landets øvrige anstalter samt øvrige samarbejdspartnere, såsom sundhedsvæsenet.
  • at bidrage til uddannelsen af anstaltsbetjente gennem fokus på anstalten som en uddannelsesplads.

Kriminalforsorgen i Grønland er en arbejdsplads der rummer forskellige sprog og forskellige kulturelle baggrunde blandt såvel personale som indsatte. Anstaltslederen forventes derfor at kunne håndtere og respektere kulturelle forskelle og en flersproget arbejdsplads.

Anstaltslederen refererer til chefen for fuldbyrdelse og sikkerhed, der er en del af Kriminalforsorgen i Grønlands direktion og stedfortræder for direktøren.

Kvalifikationer
Anstaltslederen forventes at være en sikker drifts- og ressourceleder, der også har interesse for detaljen. Anstaltslederen skal være en stærk personaleleder, der med gennemslagskraft kan motivere og engagere. Anstaltslederen forventes at gå forrest i arbejdet med at udvikle og fastholde en god og attraktiv arbejdsplads, hvor medarbejderne løbende udvikles, og opgaverne løses effektivt.

Som person er anstaltslederen tillidsskabende, handlekraftig og stærk i menneskelige relationer. Anstaltslederen kan identifi­cere løsninger, træffe beslutninger, implementere forandringer og følge op.

Der stilles ikke krav om en bestemt uddannelsesmæssig baggrund, men der vil blive lagt vægt på ledelsesmæssig erfaring, gerne fra en offentlig virksomhed. Derudover skal anstaltslederen evne at tilegne sig viden om og forståelse for Kriminalforsorgens problemstillinger, regelsæt og funktion.

Løn- og ansættelsesvilkår
Stillingen er en tjenestemandsstilling efter den grønlandske tjenestemandslov placeret i lønramme 35, hvor grundlønnen aktuelt er ca. 344.621 kr. årligt. Herudover kan der forhandles tillæg. Stillingen vil eventuelt kunne besættes på åremål.

Ansættelsesområdet er tjenestemandsstillinger i Grønland under staten, Grønlands selvstyre eller en kommune, medmindre stillingen besættes på åremål, hvorefter ansættelsesområdet er Kriminalforsorgen.

Tjenestestedet er den kommende anstalt i Nuuk.  

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til chefen for fuldbyrdelse og sikkerhed, Thomas Fredhøj på mail: thof@kriminalforsorgen.gl eller telefon +299 34 75 02.

Der vil eventuelt medvirke eksterne konsulenter under ansættelsesproceduren, og der vil eventuelt blive gennemført test.

Ansøgningen
Ansøgning med al relevant dokumentation sendes elektronisk til kf@kriminalforsorgen.gl  og skal være modtaget i institutionspostkassen senest onsdag den 4. april 2018 kl 08:00.

Samtaler afholdes i uge 15.

Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Opmærksomheden henledes på, at en ansøger i medfør af den grønlandske tjenestemandslovs § 5, stk. 4, inden ansøgningsfristens udløb skriftligt kan anmode om, at oplysninger fra den ansøgerliste, der kan udleveres til ansøgerne efter den grønlandske tjenestemandslovs § 5, stk. 3, ikke gengives offentligt. I givet fald påføres ansøgerlisten et tavshedspålæg ved udlevering.