Gå til hovedindhold
201

Dette jobopslag er udløbet

Socialrådgiver/Sagsbehandler til Kriminalforsorgen i Frihed, i Aasiaat

Vil du være med til at løse en vigtig samfundsmæssig opgave og er du engageret og samarbejdsorienteret, så er du måske den vi søger til en stilling i Kriminalforsorgen i Grønland.

Kriminalforsorgen i Grønland tilbyder en spændende stilling som socialrådgiver/sagsbehandler i Aasiaat. Arbejdet er afvekslende, udfordrende og udviklende. Du vil indgå i et team på i alt 14 forsorgsmedarbejdere ansat i hele landet. Arbejdet er meget selvstændigt, med langdistanceledelse fra Nuuk. I Aasiaat vil du blive kollega med de uniformerede betjente i anstalten, og have et tæt samarbejde med Kriminalforsorgen i Frihed i Ilulissat.

Din nærmeste leder er Chefen for Resocialisering med base i Nuuk.  

Konkrete ansvarsområder

Som Socialrådgiver/ sagsbehandler i Kriminalforsorgen i Aasiaat vil dine daglige opgaver blandt andet være konkret sagsbehandling af de indsattes sager, tilrettelæggelse af prøveløsladelser, at føre tilsyn med prøveløsladte og retspsykiatriske klienter samt samfundstjeneste dømte

 

Derudover er det en væsentlig opgave, at holde kontakt til eksterne samarbejdspartnere, såsom kommuner, sundhedsvæsen, selvstyre og lignende.

Du forventes at bidrage til udvikling af sagsbehandlingsområdet i tæt samarbejde med øvrige kollegaer i Kriminalforsorgen.  

 

Der kan foretages tjenesterejser til kysten og til bygderne efter behov.

Vores forventninger

Du har erfaring med sagsbehandling og er gerne uddannet socialrådgiver eller lignende. Du er god til at danne dig et overblik og har gode evner for at systematisere og planlægge opgaver. Du synes det er spændende at motivere andre mennesker. Du kan lide at have mange opgaver og kan se muligheder og potentialer hos alle. Du er rolig og rummelig over for andre mennesker. Du taler både dansk og grønlandsk.

                     

Hvem er vi

Anstalten for Domfældte i Aasiaat har plads til 15 indsatte. Disse er både domfældte og forvaringsdømte. I kriminalforsorgen er der samlet set ansat ca. 140 fastansatte medarbejdere og herudover er der tilknyttet ca. 50 personer på timelønnede kontrakter. Kriminalforsorgen i Frihed har 6 afdelingskontorer på landsplan, som er fordelt i Sisimiut, Nuuk, Tasiilaq, Qaqortoq, Aasiaat og Ilulissat.

 

Kriminalforsorgen har to hovedopgaver.

 

·       Vi skal sørge for den nødvendige kontrol og sikkerhed omkring fuldbyrdelse af domme

·       Vi skal støtte og motivere de borgere vi er i kontakt med til at leve en kriminalitetsfri tilværelse.

 

Kriminalforsorgen er også en uddannelsesplads, idet vi selv uddanner anstaltsbetjente.

 

 

 

 

 

 

Løn og ansættelsesvilkår

Du ansættes i henhold til overenskomsten mellem Skatteministeriet og Atorfillit Kattuffiat for socialrådgivere og sagsbehandlere. Lønnen fastsættes i henhold til anciennitet, og vil forventelig være mellem ca. 23.800 – 27.000 kr. pr. måned ekskl. evt. tillæg, afhængig af om du er uddannet socialrådgiver eller sagsbehandler.

Den gennemsnitlige arbejdstid er på 40 timer om ugen.

Ansættelsesstedet er Kriminalforsorgen i Aasiaat Anstalt. Ansættelsesområdet er Kriminalforsorgen i Grønland.

Der ydes ferie frirejse efter de til en hver tid gældende regler. Der kan anvises umøbleret personalebolig, for hvilken der betales efter gældende regler.

Hvis du er interesseret i at vide mere om jobbet er du velkommen til at kontakte Chefen for Resocialisering, Trine Chemnitz på telefon 34 75 09 eller pr. mail på tc@krfo.gl

Ansøgningsfristen er 3.ferbuar 2023 eller med tiltrædelse efter aftale. Ansøgningen bilagt dokumentation for uddannelse samt CV sendes til hr@Krfo.gl.

 

Samtaler forventes afviklet i løbet af uge 6 i 2023.