Gå til hovedindhold
134

Dette jobopslag er udløbet

Socialrådgiver/Sagsbehandler til Kriminalforsorgen i Frihed, i Aasiaat

Kriminalforsorgen i Grønland tilbyder en spændende stilling som forsorgsfuldmægtig i Aasiaat. Arbejdet er afvekslende, udfordrende og udviklende. Du vil indgå i et team på i alt 14 forsorgsmedarbejdere ansat i hele landet. Arbejdet er meget selvstændigt, med langdistanceledelse fra Nuuk. I Aasiaat vil du få kollegaer der er uniformerede, der til dagligt arbejder ind i anstalten og et tæt samarbejde med Kriminalforsorgen i Frihed i Ilulissat. Din nærmeste leder er Chefen for Resocialisering med base i Nuuk.  

Konkrete ansvarsområder
Som forsorgsfuldmægtig i Kriminalforsorgen i Aasiaat vil dine daglige opgaver blandt andet være konkret sagsbehandling af de indsattes sager, tilrettelæggelse af prøveløsladelser, løbende samtaler med de indsatte og vejledning af anstaltsbetjentene i procedurer og rutiner vedrørende sagsbehandling, og samtidig have tilsyns og retspsykiatriske klienter, samfundstjeneste dømte samt prøveløsladte. Derudover er det en væsentlig opgave, at holde kontakt til eksterne samarbejdspartnere, såsom kommuner, sundhedsvæsen, selvstyre og lignende. Du forventes at bidrage til udvikling af sagsbehandlingsområdet i tæt samarbejde med øvrige kollegaer i Kriminalforsorgen.  

 

Vores forventninger
Du har erfaring med sagsbehandling og er gerne uddannet socialrådgiver eller lignende. Du er god til at danne dig et overblik og har gode evner for at systematisere og planlægge opgaver. Du synes det er spændende at motivere andre mennesker. Du kan lide at have mange opgaver og kan se muligheder og potentialer hos alle. Du er rolig og rummelig over for andre mennesker. Du taler både dansk og grønlandsk.

                     

Hvem er vi
Anstalten for Domfældte i Aasiaat har plads til 15 indsatte. Disse er både domfældte og forvaringsdømte. Kriminalforsorgen som helhed har 120 fastansatte, fordelt i Sisimiut, Nuuk, Tasiilaq, Qaqortoq, Aasiaat, Maniitsoq og Ilulissat. Dertil kommer cirka 50 personer, der er ansat til specifikke tilsynsopgaver på timeløn. Kriminalforsorgen har to hovedopgaver. Vi skal sørge for den nødvendige kontrol og sikkerhed omkring fuldbyrdelse af domme og støtte og motivere de borgere vi er i kontakt med til at leve en kriminalitetsfri tilværelse. Kriminalforsorgen er også en uddannelsesplads, da vi uddanner anstaltsbetjente.

 

Løn og ansættelsesvilkår
Du ansættes på individuel kontrakt med en grundløn svarende til lønramme 26, skalatrin 38 for statens tjenestemænd i Grønland. Dertil kommer et ikke-pensionsgivende tillæg på 11.030 kr. i årligt grundbeløb (1. april 1991-niveau). Den samlede løn er ca. 24.200 kr. pr. måned ekskl. pension. Der ydes herudover et pensionsbidrag på 6,24 % af grundlønnen.

Den gennemsnitlige arbejdstid er på 40 timer om ugen.

Ansættelsesstedet er Kriminalforsorgen i Aasiaat. Ansættelsesområdet er Kriminalforsorgen i Grønland.

Der er ferie frirejse tilknyttet dig og din familie hvert andet år. Der kan anvises umøbleret bolig, for hvilken der betales efter gældende regler.

 

Hvis du er interesseret i at vide mere om jobbet er du velkommen til at kontakte Chefen for Resocialisering, Trine Chemnitz på telefon 34 75 09 eller pr. mail på tc@krfo.gl.   

Ansøgningsfristen er 24.juni 2021 eller med tiltrædelse snarest.  Ansøgningen bilagt dokumentation for uddannelse samt CV sendes til tc@Kriminalforsorgen.gl.