Gå til hovedindhold
109

Dette jobopslag er udløbet

Psykolog til nyt vigtigt initiativ på kriminalforsorgens område i Grønland

Vil du være en del af et banebrydende og landsdækkende projekt i Grønland, og vil du være med til at løfte en vigtig samfundsmæssig opgave? Så er det måske dig, der skal være kollega med de øvrige psykologer i Kriminalforsorgen i Grønland.

Kriminalforsorgen i Grønland søger en psykolog til udvidelse af behandlergruppen i anstalten i Grønland i forbindelse med iværksættelse af et nyt initiativ vedrørende dømt for seksualkriminalitet. Psykologernes hovedopgaver er vurdering og interventioner med personer dømt for seksualkriminalitet samt forvaringsdømte.

Kriminalforsorgen udvikler og gennemfører aktuelt en ny vurderings-og interventionsindsats for personer dømt for seksualkriminalitet i Anstalten i Nuuk. Indsatsen som består af tre dele, forventes i drift fra 2023:

 1. oprettelse af 8-12 behandlingspladser i den åbne del af Anstalten i Nuuk, med et fokuseret og struktureret afsoningsmiljø. Psykologerne forestår systematisk udredning af de dømte med henblik på kriminalpræventive indsatser og behandling. 
 2. en to-faset programindsats for personer dømt for seksualkriminalitet med en kognitiv- og social læringstilgang. Psykologerne afholder sammen med programinstruktører de kriminalpræventive programmer og modtager programinstruktøruddannelse og supervision.   
 3. Psykologerne modtager faglig sparring ved Behandlingsnetværket for personer dømt for seksualkriminalitet, og deltager i visse af Behandlingsnetværkets faglige møder og konferencer. Psykologerne indgår i et tæt samarbejde med Socialstyrelsen og kommunerne vedrørende opfølgning på den kriminalpræventive behandlingsindsats i anstalten. 

 

Indsatsen for personer dømt for seksualkriminalitet er en højt prioriteret opgave og psykologernes opgavevaretagelse giver en unik mulighed for at bidrage til en ny faglighed i grønlandsk kriminalforsorg.

 

Psykologernes opgave er derudover at tilbyde samtalebehandling til de forvaringsdømte, udarbejde erklæringer og udtalelser samt bidrage til tværfaglige møder. Psykologerne har tillige til opgave at yde vejledning og supervision til det øvrige personale, og i begrænset omfang indgå i sagsarbejde vedrørende andre særligt udsatte domfældte, herunder unge mellem 18 og 25 år samt psykisk skrøbelige domfældte.

Psykologerne bidrager væsentligt i at skabe et miljø, der motiverer til forandring hos den enkelte indsatte. Behandlergruppens arbejde udføres i tæt samarbejde med anstaltens øvrige personale; socialrådgivere, beskæftigelseskonsulenter, uniformeret personale samt ledelsen og Hovedkontoret.

Anstalten består af et lukket afsnit med 40 pladser, et åbent afsnit med 24 pladser samt et udslusningsafsnit med 12 pladser. Det lukkede afsnit rummer primært en tilbageholdelsesafdeling og en forvaringsafdeling til forvaringsdømte. I anstalten i Nuuk er der for første gang i den grønlandske kriminalforsorg etableret et sundhedsafsnit med 2 psykologer, 1 psykiater og 1 sygeplejerske, som udgør behandlergruppen.

Vi tilbyder

 • En spændende hverdag med mange forskelligartede opgaver
 • En unik mulighed for at udvikle den sundhedsfaglige indsats i kriminalforsorgen
 • Fagligt udfordrende opgaver i form af behandling, udredninger, vidensdeling og motivationsarbejde
 • Mulighed for supervision og faglig udvikling.
 • Et fagligt miljø med anstaltens øvrige behandlergruppe.

 

Dine kvalifikationer

 • Er uddannet cand.psych., gerne med autorisation
 • Har klinisk erfaring med et psykosocialt belastet klientel
 • Har interesse for/erfaring med motivationsarbejde
 • Har erfaring med supervision af forskelligartede personalegrupper
 • Har gode formuleringsevner og kan agere i et flerkulturelt og flersprogligt miljø
 • Betragter tværfagligt samarbejde som en forudsætning for udvikling

 

Løn- og ansættelsesvilkår
Det er en fuldtidsstilling på 40 timer ugentligt.

Ansættelse sker på individuel kontrakt.

Ansættelsesområdet er Kriminalforsorgen i Grønland. Ansættelsesstedet er Anstalten i Nuuk.  

Psykologerne refererer til anstaltslederen.

Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler.

 

Der ydes fri- og fratrædelsesrejse samt bohaveflytning efter gældende regler.

 

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger kan fås hos Chef for Fuldbyrdelse og Sikkerhed, Tina Dam, på mail: tid@krfo.gl eller telefon +299 34 75 02 eller psykolog Nanna Hildebrandt på tlf. +299 36 50 92 eller mail nah@krfo.gl.

Ansøgningen
Ansøgningen og relevante uddannelsespapirer samt CV indsendes senest den 7. januar 2022 til hr@krfo.gl. Samtaler forventes afholdt i uge 2.

Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Ansøgere skal give samtykke til, at Kriminalforsorgen må indhente og vurdere oplysninger om dig i det Centrale Kriminalregister.