Gå til hovedindhold
132

Dette jobopslag er udløbet

Klinisk psykolog til Kriminalforsorgen i Grønland – genopslag

Anstalten i Nuuk søger en psykolog til vores sundhedsafsnit.

Anstalten består af et lukket afsnit med 40 pladser, et åbent afsnit med 24 pladser samt et udslusningsafsnit med 12 pladser. Det lukkede afsnit rummer primært en tilbageholdelsesafdeling og en forvaringsafdeling til forvaringsdømte. I forbindelse med åbning af den nye anstalt er der for første gang i den grønlandske kriminalforsorg etableret et sundhedsafsnit med 2 psykologer, 1 psykiater og 1 sygeplejerske.

Psykologernes primære opgave bliver at yde terapi til de forvaringsdømte, udarbejde erklæringer og udtalelser om de forvaringsdømte, bidrage til tværfaglige møder, yde vejledning og supervision til de ansatte og i begrænset omfang indgå i sagsarbejdet med andre særligt udsatte domfældte. Andre særligt udsatte domfældte vil typisk være unge mellem 18 og 25 år samt psykisk skrøbelige domfældte.

 

De indsatte frembyder en bred vifte af psykiatriske, psykologiske og sociale problemstillinger. Der er således en spændende udviklingsopgave i at sikre behandlingstilbud til anstaltens indsatte i tæt samarbejde med det øvrige sundhedsvæsen, samt i tæt internt samarbejde med anstaltens øvrige personalegrupper. Derudover ligger der en betydelig opgave i at skabe et miljø, der motiverer til forandring hos den enkelte indsatte. Behandlergruppens arbejde udføres i tæt samarbejde med anstaltens øvrige personale; socialrådgivere, beskæftigelseskonsulenter, uniformeret personale samt ledelsen og Hovedkontoret.

Anstalten er fortsat inde i en spændende udvikling, hvilket psykologerne også er en væsentlig del af. I 2021 initieres et ambitiøst projekt vedrørende dømte for seksualforbrydelser, der fra 2022 skal sikre særlige behandlingspladser til målgruppen.

Vi tilbyder

  • En spændende hverdag med mange forskelligartede opgaver
  • En unik mulighed for at udvikle den sundhedsfaglige indsats i kriminalforsorgen fra starten
  • Fagligt udfordrende opgaver i form af behandling, udredninger, vidensdeling og motivationsarbejde
  • Mulighed for supervision og faglig udvikling.

 

Kvalifikationer

  • Er uddannet cand.psych., gerne med autorisation
  • Har klinisk erfaring med et psykosocialt belastet klientel
  • Har interesse for/erfaring med motivationsarbejde
  • Har erfaring med supervision af forskelligartede personalegrupper
  • Har gode formuleringsevner og kan agere i et flerkulturelt og flersprogligt miljø
  • Betragter tværfagligt samarbejde som en forudsætning for udvikling

 

Løn- og ansættelsesvilkår
Det er en fuldtidsstilling på 40 timer ugentligt.

Ansættelse sker på individuel kontrakt.

Ansættelsesområdet er Kriminalforsorgen i Grønland. Ansættelsesstedet er anstalten i Nuuk.  

Psykologerne refererer til anstaltslederen.

Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler.

 

Der ydes fri- og fratrædelsesrejse samt bohaveflytning efter gældende regler.

 

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger kan fås hos Anstaltsleder Peter Fomsgaard på tlf +299 365054/537506 mail pefo@krfo.gl  eller psykolog Nanna Hildebrandt på tlf +299 365092 eller mail nah@krfo.gl

 

Ansøgningen
Ansøgningen og relevante uddannelsespapirer samt CV indsendes senest den 18. juni 2021 til hr@krfo.gl. Samtaler forventes afholdt i uge 25 og 26.

Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Ansøgere skal give samtykke til, at Kriminalforsorgen må indhente og vurdere oplysninger om dig i det Centrale Kriminalregister.