Gå til hovedindhold
126

Dette jobopslag er udløbet

Klinisk psykolog til Anstalten for Domfældte i Nuuk

Kriminalforsorgen i Grønland søger en psykolog til sundhedsafsnittet i Anstalten for Domfældte i Nuuk. Sundhedsafsnittet består yderligere 1 psykolog, 1 psykiater og 1 sygeplejerske.

Anstalten i Nuuk har en samlet kapacitet på 76 pladser, som er fordelt med 40 pladser på et lukket afsnit, 24 pladser på et åbent afsnit og 12 pladser på et udslusningsafsnit. Anstaltens lukkede afsnit rummer primært en afdeling til placering af tilbageholdte og en forvaringsafdeling til placering af forvaringsdømte. Anstalten i Nuuk blev taget i brug i juni 2019 og er et centralt led i ikke længere at skulle sende grønlandske forvaringsdømte til Herstedvester Fængsel i Danmark.

Psykologernes primære opgave er at yde terapi til de forvaringsdømte, udarbejde erklæringer og udtalelser om de forvaringsdømte, bidrage til tværfaglige møder, yde vejledning og supervision til de ansatte og i et begrænset omfang indgå i sagsarbejdet med andre særligt udsatte domfældte. Andre særligt udsatte domfældte vil typisk være unge mellem 18 og 25 år samt psykisk skrøbelige domfældte.

De indsatte frembryder en bred vifte af psykiatriske, psykologiske og sociale problemstillinger. Der er således en spændende udviklingsopgave i at sikre behandlingstilbud til anstaltens indsatte i tæt samarbejde med det øvrige sundhedsvæsen. Behandlergruppens arbejde udføres desuden i tæt samarbejde med anstaltens øvrige personale, socialrådgivere, beskæftigelsesassistenter, anstaltsbetjente samt anstaltsledelsen og Hovedkontoret.
Derudover ligger der en betydelig opgave i at skabe et miljø, der motiverer til forandring hos den enkelte indsatte.

Herudover kan det nævnes, at der i perioden 2020-2023 gennemføres et projekt for personer, der er dømt for seksualkriminalitet. Projektet gennemføres i tæt samarbejde mellem Kriminalforsorgen i Grønland og Kriminalforsorgen i Danmark, og er en del af det grønlandsk-danske tværgående samarbejde i forhold til at styrke indsatsen over for børn og unge i Grønland.

Projektet består af følgende tre dele, og forventes i drift fra 2023:

 1. Oprettelse af 8-12 behandlingspladser i den åbne del af Anstalten i Nuuk, med et fokuseret og struktureret afsoningsmiljø. Psykologerne forestår systematisk udredning af de dømte med henblik på kriminalpræventive indsatser og behandling.
 2. En to-faset programindsats for personer dømt for seksualkriminalitet med en kognitiv- og social læringstilgang. Psykologerne afholder sammen med programinstruktører de kriminalpræventive programmer og modtager programinstruktøruddannelse og supervision.
 3. Psykologerne modtager faglig sparring ved Behandlingsnetværket for personer dømt for seksualkriminalitet, og deltager i visse af Behandlingsnetværkets faglige møder og konferencer. Psykologerne indgår i et tæt samarbejde med Paarisa, Borgerrettet Afdeling og kommunerne vedrørende opfølgning på den kriminalpræventive behandlingsindsats i anstalten.

Vi tilbyder

 • En spændende og udfordrende hverdag med mange forskelligartede opgaver.
 • En unik mulighed for at udvikle den sundhedsfaglige indsats i Kriminalforsorgen i Grønland.
 • Fagligt udfordrende opgaver i form af behandling, udredning, vidensdeling og motivationsarbejde.
 • Mulighed for supervision og faglig udvikling.

 

Kvalifikationer

 • Du er uddannet cand.psych., gerne med autorisation - men ikke et krav.
 • Du har klinisk erfaring med et psykosocialt belastet klientel.
 • Du har interesse for/erfaring med motivationsarbejde.
 • Du har erfaring med supervision af forskelligartede personalegrupper.
 • Du har gode formuleringsevner og kan agere i et flerkulturelt og flersprogligt miljø.
 • Du betragter tværfagligt samarbejde som en forudsætning for udvikling.

Løn- og ansættelsesvilkår
Stillingen er en fuldtidsstilling med en ugentlig arbejdstid på 40 timer.

Ansættelse sker på en individuel kontrakt.

Ansættelsesområdet er Kriminalforsorgen i Grønland, og ansættelsesstedet er Anstalten for Domfældte i Nuuk.

Psykologerne refererer til anstaltsleder Peter Fomsgaard.

Der kan til stillingen anvises en umøbleret personalebolig. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler.

Der ydes endvidere fri- og fratrædelsesrejser samt bohaveflytning efter gældende regler.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås hos anstaltsleder Peter Fomsgaard på tlf.: +299 265054/537506, e-mail pefo@krfo.gl eller hos psykolog Nanna Hildebrandt på tlf.: +299 365092, e-mail nah@krfo.gl.

Ansøgning
Ansøgning og relevante uddannelsespapirer samt CV sendes til hr@krfo.gl senest fredag d. 27. august 2021. Samtaler forventes afholdt i uge 35 og 36.

Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge stillingen.

Ansøgere skal give samtykke til, at Kriminalforsorgen i Grønland må indhente og vurdere oplysninger om dig i det Centrale Kriminalregister.