Gå til hovedindhold
113

Dette jobopslag er udløbet

Chef for Fuldbyrdelse og Sikkerhed i Kriminalforsorgen i Grønland

Kriminalforsorgen søger en chef til enheden Fuldbyrdelse og sikkerhed i Kriminalforsorgen i Grønland.

 

Kriminalforsorgen i Grønland er inde i en spændende udvikling med åbning af en ny anstalt i Nuuk, en del forandringsprocesser i organisationen og et overordnet fokus på ensretning af opgaveløsningen på tværs af enhederne.

 

Afdelingen for Fuldbyrdelse og Sikkerhed beskæftiger sig blandt andet med sagsbehandling vedrørende dømte og bistår med vejledning og rådgivning i generelle og konkrete sager fra hele organisationen. Afdelingen sikrer at bekendtgørelser og vejledninger udstedes og ajourføres, og derudover bidrager afdelingen til høringssvar og lignende.

 

Chefen for Fuldbyrdelse og Sikkerhed har det overordnede ansvar for, at beredskabet i Kriminalforsorgen i Grønland er opdateret, og at fuldbyrdelse af foranstaltninger sker i henhold til reglerne.

 

Chefen for Fuldbyrdelse og Sikkerhed har det direkte personaleansvar for seks anstaltsledere og den juridiske afdeling med foreløbig to ansatte. Chefen for Fuldbyrdelse og Sikkerhed skal have fokus på lederudvikling samt faglig udvikling og vil være sparringspartner for anstaltslederne om såvel personrelaterede sager som faglige spørgsmål. Erfaring med distanceledelse er en fordel, da de seks anstalter er placeret i seks forskellige byer.

 

Chefen skal i tæt samarbejde med chefen for Resocialisering sikre, at beskæftigelsen af indsatte bidrager til resocialiseringen og skal sammen med direktøren og chefen for resocialisering bidrage til den fortsatte overordnede udvikling af Kriminalforsorgen i Grønland.

 

Chefen skal sikre, at driften fungerer stabilt på et højt fagligt niveau ud fra den mest hensigtsmæssige prioritering af opgaver og ressourcer. Videre skal chefen løbende sikre viden om og tilslutning til kriminalforsorgens strategiske mål, principper og værdier.

 

Chefen vil referere til direktøren i Kriminalforsorgen i Grønland og vil i dennes fravær være stedfortræder.

 

Kvalifikationer

Vi lægger vægt på, at chefen har flere af følgende kvalifikationer:

 • relevant uddannelse; akademiker eller anstaltsbetjent med lederuddannelse
 • ledelseserfaring, gerne erfaring med distanceledelse og kan udvikle og inspirere enhedens medarbejdere
 • har erfaring med at arbejde i en politisk styret organisation
 • har særdeles gode evner for kommunikation, herunder politisk betjening og pressehåndtering i forhold til offentligheden
 • har analytisk sans og gode formuleringsevner og er vant til at arbejde strategisk og struktureret anlagt, også når der er korte deadlines
 • fokus på service og resultater
 • handlekraft og gode samarbejdsevner

 

Derudover forventes det, at chefen kan håndtere kultur- og sprogforskelle.

 

Vi kan tilbyde: 

 • spændende og højaktuelle arbejdsopgaver i en organisation, der er i en rivende udvikling
 • et arbejdsindhold, der har væsentlig betydning for samfundet
 • stor mulighed for at udnytte sin faglighed og sætte sit præg på organisationen
 • en uformel omgangstone med et åbent og venligt arbejdsmiljø 
 • fleksible arbejdsforhold, hvor der tilstræbes at være en god balance mellem arbejdsliv og privatliv 

 

Løn- og ansættelsesvilkår

Stillingen besættes i henhold til gældende overenskomst eller på individuel kontrakt, medmindre den pågældende i forvejen er ansat som tjenestemand. Stillingen vil eventuelt kunne besættes åremål. Der vil herudover kunne aftales tillæg afhængig af erfaring og kvalifikationer.

 

Den gennemsnitlige ugentlig arbejdstid er 40 timer.

 

Ansættelsesområdet er Kriminalforsorgen i Grønland, og arbejdsstedet er Kriminalforsorgen i Grønland, Hovedkontoret, Aqqusinersuaq 4, 3900 Nuuk. Der kan anvises bolig.

 

Ansøgningen

Stillingen søges elektronisk via dette link:  

 

https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=5001&ProjectId=121142&DepartmentId=9248&SkipAdvertisement=true

 

Din ansøgning med cv, dokumentation for uddannelse og forudgående erfaring skal være modtaget senest fredag den 12. april 2019.

 

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til direktør Naaja H. Nathanielsen, telefon +299 34 75 01.

 

Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

 

Du kan i øvrigt læse om Kriminalforsorgen i Grønland på www.kriminalforsorgen.gl.