Gå til hovedindhold
137

Dette jobopslag er udløbet

Chef for Fuldbyrdelse og Sikkerhed i Kriminalforsorgen i Grønland

Kriminalforsorgen søger en chef til enheden Fuldbyrdelse og sikkerhed i Kriminalforsorgen i Grønland. Stillingen er ledig til besættelse og ønskes besat snarest muligt.

 

Kriminalforsorgen i Grønland er inde i en spændende udvikling med en del forandringsprocesser i organisationen. Af større projekter kan nævnes at der i 2019 åbner en ny anstalt og der etableres to særlige tilbageholdelsesafsnit i Sisimiut og Ilulissat. Derudover er det et mål at forbedre beskæftigelsesindsatsen for de indsatte i hele landet.  

 

Chefen for Fuldbyrdelse og Sikkerhed har det direkte personaleansvar for 6 anstaltsledere og den juridiske afdeling med foreløbigt 2 ansatte. I forbindelse med etablering af den nye anstalt er der yderligere et projektkontor med 3 ansatte. Chefen for Fuldbyrdelse og Sikkerhed skal have fokus på lederudvikling samt faglig udvikling. Chefen vil være sparringspartner for anstaltslederne om såvel personrelaterede sager som faglige spørgsmål. Chefen har endvidere ansvaret for fuldbyrdelse af foranstaltninger efter kriminallovens regler Afdelingen for fuldbyrdelse og sikkerhed sagsbehandler sager fra hele organisationen og vejleder og rådgivning om dette. Afdelingen for fuldbyrdelse og sikkerhed sikrer at bekendtgørelser og vejledninger udstedes og ajourføres. Derudover bidrager afdelingen til høringssvar og lignende.

 

Chefen for Fuldbyrdelse og Sikkerhed skal sammen med lederen af den nye anstalt og direktøren for Kriminalforsorgen i Grønland indgå i et tæt samarbejde omkring den nye anstaltens etablering og drift, hvilket er forankret i en særlig styregruppe under Kriminalforsorgens samlede udviklingsprogram for 2018-2021.

 

Chefen skal i tæt samarbejde med chefen for resocialisering sikrer smidighed omkring tilbud rettet mod indsatte og skal sørge for, at beskæftigelsen af indsatte bidrager til resocialiseringen. 

 

Chefen skal sikre, at driften fungerer stabilt på et højt fagligt niveau ud fra den mest hensigtsmæssige prioritering af opgaver og ressourcer. Videre skal chefen løbende sikre viden om og tilslutning til kriminalforsorgens strategiske mål, principper og værdier.

 

Chefen vil referere til direktøren i Kriminalforsorgen i Grønland og vil i dennes fravær være stedfortræder.

 

Kvalifikationer
Vi lægger vægt på, at chefen har flere af følgende kvalifikationer:

  • relevant uddannelse; akademiker eller anstaltsbetjent med lederuddannelse
  • ledelseserfaring og ledelsesmæssig gennemslagskraft
  • overblik over komplekse problemstillinger og kan håndtere disse løsningsorienteret
  • fokus på service og resultater
  • engagement, handlekraft og gode samarbejdsevner
  • gode kommunikationsevner og kan kommunikere respektfuldt i alle relationer
  • flair for kompetenceudvikling

 

Derudover forventes det, at chefen kan håndtere kultur- og sprogforskelle.

 

Løn- og ansættelsesvilkår
Stillingen besættes i henhold til gældende overenskomst, medmindre den pågældende i forvejen er ansat som tjenestemand. Stillingen vil evt. kunne besættes på åremål. Der vil herudover kunne aftales tillæg afhængig af erfaring og kvalifikationer.

 

Arbejdsstedet er Kriminalforsorgen i Grønland, Hovedkontoret, Aqqusinersuaq 4, 3900 Nuuk. Der kan anvises bolig.

 

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til direktør Naaja H. Nathanielsen, telefon +299 34 75 01.

 

Ansøgningen
Ansøgning, CV, oplysning om forudgående erfaring, dokumentation for uddannelse samt andet relevant materiale sendes via dette link: https://candidate.hr-manager.net/ApplicationForm/SinglePageApplicationForm.aspx?cid=5001&departmentId=9248&ProjectId=115281&MediaId=6

 

Ansøgningen skal være modtaget senest mandag den 3. september 2018.

 

Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.