Gå til hovedindhold
105

Dette jobopslag er udløbet

Beskæftigelsesassistenter til Kriminalforsorgen i Grønland

Kriminalforsorgen har aktuelt ledige beskæftigelsesassistentstillinger i anstalterne i Nuuk, Tasiilaq og i Ilulissat.

Anstalten i Nuuk består af et lukket afsnit med 40 pladser, et åbent afsnit med 24 pladser samt et udslusningsafsnit med 12 pladser. Det lukkede afsnit rummer en tilbageholdelsesafdeling og en forvaringsafdeling til forvaringsdømte.

Anstalten i Ilulissat består af to afdelinger, en for domfældte og en for tilbageholdte. Der er i alt 27 pladser. Beskæftigelsesassistenterne er en del af et tværfagligt team i anstalterne, der bidrager aktivt til læring, trivsel og udvikling for de indsatte. Herudover har beskæftigelsesassistenten et tæt samarbejde med beskæftigelseskoordinatoren på Kriminalforsorgens hovedkontor.

Anstalten i Tasiilaq har en kapacitet på 15 åbne pladser. Beskæftigelsesassistenterne er en del af et tværfagligt team i anstalterne, der bidrager aktivt til læring, trivsel og udvikling for de indsatte. Herudover har beskæftigelsesassistenten et tæt samarbejde med beskæftigelseskoordinatoren på Kriminalforsorgens hovedkontor.

 

Beskæftigelsesassistenten skal koordinere indholdet af beskæftigelsesaktiviteter og fritidsaktiviteter i anstalten. Derudover ligger der en stor opgave i at vejlede de indsatte om mulighederne for beskæftigelse, både internt på anstalten, men også uden for anstalten. Det er derfor nødvendigt, at beskæftigelsesassistenten kender det lokale arbejdsmarked og kender til mulighederne for uddannelse og behandling lokalt og landsdækkende.

Arbejdet tilrettelægges i tæt kontakt med beskæftigelseskoordinatoren, anstaltsledelsen, de indsatte og de øvrige kollegaer på anstalten, således at indsatsen omkring de indsatte er koordineret og understøttet af alle, inklusive den indsatte selv.

 

Konkrete ansvarsområder:

Planlægning af beskæftigelsen internt på anstalten, registrering af beskæftigelsen, samarbejde med lokale arbejdspladser ift. jobskabelse til indsatte, samarbejde med lokale uddannelsesinstitutioner ift. optagelse af indsatte, rådgivning og motivation af indsatte ift. ønsker til job eller uddannelse, inddragelse af indsatte i planlægningen, planlægning af fritidsaktiviteter både på anstalten og uden for anstalten, såsom kulturelle tilbud, sport, naturoplevelser mm.

 

Vores forventninger:

Du har en erhvervsuddannelse, er lærer, pædagog, anstaltsbetjent eller har erfaring fra det socialfaglige felt. Du er god til at danne dig et overblik og har gode evner for at systematisere og planlægge opgaver for dig selv og andre. Du synes det er spændende at motivere andre mennesker. Du kan lide at have mange opgaver og kan se muligheder og potentialer hos alle. Du er rolig og rummelig over for andre mennesker.

Kvalifikationer

  • Gerne en erhvervsfaglig uddannelse, en anstaltsbetjentuddannelse, en pædagogisk eller socialfaglig uddannelse
  • Har interesse for/erfaring med motivationsarbejde
  • Betragter tværfagligt samarbejde som en forudsætning for udvikling
  • Er initiativrig og ser potentialer hos andre

 

Løn- og ansættelsesvilkår

Det er en fuldtidsstilling på 40 timer ugentligt.

Beskæftigelseskonsulenternes løn forhandles af CO10. Beskæftigelseskonsulenterne ansættes således på tjenestemandslignende vilkår i lønramme 18. Der ydes et pensionsbidrag på 6,25 %.

Der er feriefrirejse tilknyttet dig og din familie hvert andet år og til- og fratrædelsesrejse efter gældende regler. 

Ansættelsesområdet er Kriminalforsorgen i Grønland. Ansættelsesstedet er anstalten i Nuuk eller anstalten i Ilulissat.  

Beskæftigelsesassistenterne refererer til anstaltsledelsen i anstalten.

Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler.

 

Tiltrædelse snarest efter nærmere aftale.

 

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger kan fås hos anstaltsleder i Nuuk Peter Fomsgaard på tlf. +299 365054/mail pefo@krfo.gl  eller anstaltsleder i Ilulissat Peter-Frederik Jensen på tlf. 347528/mail pfj@krfo.gl

 

Ansøgningen

Ansøgningen og relevante uddannelsespapirer samt CV indsendes senest den 29. oktober2021 til hr@krfo.gl. Samtaler forventes afholdt løbende og senest i uge 42 og 43.

Det må gerne fremgå at din ansøgning om du søgere stillingen i Nuuk eller Ilulissat.

Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Ansøgere skal give samtykke til, at Kriminalforsorgen må indhente og vurdere oplysninger om dig i det Centrale Kriminalregister.