Gå til hovedindhold
78

Dette jobopslag er udløbet

Anstaltsleder til anstalten i Nuuk

Til Grønlands største anstalt i Nuuk søges pr. 1. juni 2020 en anstaltsleder, der med solid ledererfaring og særdeles gode evner for samarbejde, fornyelse og kommunikation kan stå i spidsen for indkøring og drift af den største arbejdsplads i Kriminalforsorgen i Grønland.

Den nybyggede anstalt i Nuuk er den første anstalt i Grønland med lukkede pladser til afsonere, der er dømt for alvorlig personfarlig kriminalitet. Anstaltens ledere og medarbejdere står derfor midt i en stor driftsmæssig forandringsproces i forhold til den tidligere anstalt i Nuuk.

Anstalten i Nuuk har plads til 76 indsatte, hvoraf 40 af pladserne er placeret i en lukket afdeling til forvaringsdømte og tilbageholdte.

Der er tale om den største anstalt i landet med 63 fuldtidsansatte, fordelt på anstaltsbetjente, socialfagligt personale, beskæftigelsespersonale, psykologer, en psykiater, en sygeplejerske, en driftsleder, og tre afdelingsledere.

At skabe en arbejdsplads med en god struktur, velfungerende tværfagligt samarbejde, arbejdsglæde og meningsfuldt indhold bliver den højeste prioritet for anstaltslederen.

Som anstaltsleder får du drifts- og ledelsesansvaret for anstalten, og du indgår i Kriminalforsorgen i Grønlands ledergruppe, der består af landets øvrige 5 anstaltsledere og Kriminalforsorgen i Grønlands direktion.

Anstaltslederens primære opgaver er:

·       at lede anstalten i forhold til udmeldte mål og rammer

·       at sikre de nødvendige personaleressourcer og kompetencer samt en optimal kapacitetsudnyttelse

·       at sikre et godt arbejdsmiljø, så anstalten er et trygt og sikkert sted for både ansatte og indsatte

·       at facilitere samarbejde på tværs af anstaltens afdelinger, landets øvrige anstalter samt øvrige samarbejdspartnere, herunder sundhedsvæsenet og politiet

·       at bidrage til uddannelsen af anstaltsbetjente gennem fokus på anstalten som et uddannelsessted.

Kriminalforsorgen i Grønland er en arbejdsplads der rummer forskellige sprog og forskellige kulturelle baggrunde blandt både personale og indsatte. Anstaltslederen forventes derfor at kunne håndtere og respektere kulturelle forskelle og en flersproget arbejdsplads.

Anstaltslederen refererer til chefen for fuldbyrdelse og sikkerhed, der er en del af Kriminalforsorgen i Grønlands direktion og stedfortræder for direktøren.

Kvalifikationer

Anstaltslederen forventes at være:

·       en sikker drifts- og ressourceleder, der kan opbygge robuste rutiner for den daglige drift på anstalten

·       en stærk personaleleder, der med gennemslagskraft kan motivere og engagere

·       en synlig rollemodel for både ledere og medarbejdere, og som går forrest i arbejdet med at udvikle og fastholde en god og attraktiv arbejdsplads, hvor ledere og medarbejdere løbende udvikles, og opgaverne løses effektivt

Som person er anstaltslederen derudover tillidsskabende, handlekraftig og stærk i menneskelige relationer. Anstaltslederen kan identifi­cere løsninger, træffe beslutninger, implementere forandringer og følge op.

Der stilles ikke krav om en bestemt uddannelsesmæssig baggrund, men der vil blive lagt vægt på ledelsesmæssig erfaring, gerne fra en offentlig virksomhed. Derudover skal anstaltslederen evne at tilegne sig viden om og forståelse for Kriminalforsorgens problemstillinger, regelsæt og funktion.

 

Løn- og ansættelsesvilkår

Stillingen er en tjenestemandsstilling placeret i lønramme 36. Herudover ydes der tillæg til stillingen. Stillingen ønskes besat på åremål.

Ansættelsesområdet er tjenestemandsstillinger i Grønland under staten, Grønlands selvstyre eller en kommune. Ved ansættelse på åremål er ansættelsesområdet kriminalforsorgen.   

Arbejdsstedet er Kriminalforsorgen i Grønland, Anstalten i Nuuk, B 4098, 3900 Nuuk. Der anvises bolig efter gældende regler. Stillingen ønskes besat pr. 1. juni 2020.

Sikkerhedsgodkendelse er en forudsætning for ansættelsen, ligesom at du skal kunne opretholde sikkerhedsgodkendelsen gennem din ansættelse.

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til chef for Fuldbyrdelse og Sikkerhed Tina Dam på mail: tid@krfo.gl  telefon +299 52 01 48.

Ansøgningen

Stillingen søges elektronisk via dette link:  

https://candidate.hr-manager.net/ApplicationForm/SinglePageApplicationForm.aspx?cid=5001&departmentId=9705&ProjectId=130893&MediaId=2733

 

Ansøgning, cv, dokumentation for uddannelse samt andet relevant materiale skal være modtaget i rekrutteringssystemet senest den 15. april 2020.

Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Opmærksomheden henledes på, at en ansøger i medfør af § 5, stk. 4, i den grønlandske tjenestemandslov, inden ansøgningsfristens udløb skriftligt kan anmode om, at oplysninger fra den ansøgerliste, der kan udleveres til ansøgerne efter § 5, stk. 3, i den grønlandske tjenestemandslov ikke videregives. I givet fald påføres ansøgerlisten et tavshedspålæg ved udleveringen.