Gå til hovedindhold
87

Dette jobopslag er udløbet

Vuggestuen Amaat søger en Pædagog / Job nr. 246/20

Pædagogstilling til vuggestuen Amaat
Vuggestuen Amaat modtager børn fra 0 – 2 år og har plads til 35 børn.  Personalenormering er på 12 og er fordelt som følger: leder, souschef, 2 pædagoger, 3 barne- og socialmedhjælpere og 3 stue medhjælpere, 1 rengøringsmand og en køkkenassistent.

Vuggestuen har åbent fra kl.: 07:00 til 17:00 og ligger i Adolf Jensens vej (fiskerbyen) i by midt område.  

Du er uddannet pædagog og har en naturlig lyst til at arbejde med børn. Du har en professionel tilgang til dit arbejde og er rummelig og omstillingsparat. Du er fleksibel og i stand til at planlægge spontant ud fra børnenes interesser. Du er aktiv og en god kollega der værdsætter en god arbejdsplads og som spiller aktivt med i tilblivelsen af denne.

Jobprofil:

Vi forventer at du:

 • Du er uddannet som pædagog eller tilsvarende.
 • Du er en god rollemodel både i forhold til kollegaer og i forhold til børn.
 • Du vil møde børn, personale og forældre med en anerkendende tilgang.
 • Du er positiv og rummelig i forhold til dine omgivelser.
 • Du er faglig bevidst og gerne erfaring fra vuggestue.
 • Du kan formulere og dokumentere pædagogisk praksis omkring de enkelte børn.
 • Du ligger rigtig stor vægt på forældrene som de vigtigste samarbejdspartnere omkring barnet.
 • Du er loyal overfor ledelsen.
 • Du deltager i det pædagogiske udviklingsarbejde i daginstitutionen og kan medinddrage dine kollegaer.
 • Du skal være god til at lytte og samtidig kunne give udtryk for hvad du mener.
 • At du som os har et værdigrundlag der vægter tryghed, udvikling og anerkendelse.

Det vil være dejligt hvis du:

 • Har lyst til at være med til at komme med dine ideer til institutionen.
 • Er dobbeltsproget.
 • Det vil være dejligt hvis du synes at tryghed, nærvær, respekt, samarbejde, leg og udvikling, er vigtig i arbejdet med det enkelte barn og dets forældre.
 • Vil være med til at opkvalificere det ufaglærte personale.
 • Dejligt hvis du har andre kompetencer, noget du vil dele med os andre.
 • Har særlige ressourcer indenfor musik, sang, motorik eller andre kreative områder. 

 Vi tilbyder:

 • Udfordringer og udvikling i det pædagogiske arbejde
 • En anderkendende pædagogik
 • En arbejdsplads hvor vi er bevidste om at vi er ansat som personale af Kommuneqarfik Sermersooq for at varetage opgaven der hedder at give et pædagogisk udviklende dagtilbud til alle 35 børn og samarbejde med barnets forsørgere heromkring.
 • Masser af energi, gåpåmod og positive tanker.
 • En personalegruppe der bruger direkte kommunikation og hvor udfordringer løses.

Daginstitutionsafdelingen tilbyder løbende kursusvirksomhed tilpasset dagtilbudsmiljøet.

Børneattest: 
Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har indhentet en børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattesten fra Rigspolitiet.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og NPK eller en anden relevant forhandlingsberettiget organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid

Bolig:
Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 246/20, med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

 

Ansøgningsfrist: 03. juni 2020
Tiltrædelse: Efter aftale
Arbejdstid: Heltid
Arbejdssted: Nuuk
Yderligere oplysninger fås hos: Najaaraq Mølgård
Telefon: +299 366745
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Send ansøgning