Gå til hovedindhold
100

Dette jobopslag er udløbet

Viceskoleinspektør til Tasiilami Alivarpi / Job nr: 149/20

Kommuneqarfik Sermersooq søger en viceskoleinspektør til Tasiilami Alivarpi med tiltrædelse snarest eller efter aftale. 

Tasiilami Alivarpi er en trindelt skole med godt 430 elever og 59 lærere beliggende på Grønlands østkyst.

Skolen omfatter børn fra 1. – 10. kl., opdelt i 3 trin: yngstetrin fra 1 – 3. kl., mellemtrin fra 4.- 7. kl. og ældstetrin fra 8. –10. kl. og flere specialklasser.

Vi tilbyder en skole i udvikling, gode kollegaer, fantastiske børn, en travl arbejdsplads og kollegial opbakning.

Du vil indgå i et ledelsesteam bestående af 1 skoleinspektør, 2 viceinspektører og 3 afdelingsledere, derudover har skolen også det overordnede ledelsesansvar for de 5 bygdeskoler og et elevhjem. Viceskoleinspektør I og II skal i deres daglige arbejde være kontaktperson til skolelederne i bygder, hvor man hver især har fast kontakt til henholdsvis 2 og 3 bygder. Derudover skal man være kontaktperson til elevhjemmet, hvor man på vegne af Forvaltning for Børn og Skoler ligeledes har beskæftigelse til elever og føre tilsyn med elevhjemmet.

Kvalifikationer:

 • Du har en læreruddannelse
 • Du er indstillet i at påtage sig selvstændigt ledelsesansvar
 • Du vil medvirke til at udvikle en afdelingsopdelt skole både pædagogisk og organisatorisk
 • Du er åben og loyal og god til at skabe relationer
 • Du har erfaring med brug af edb programmer
 • Du har overblik, kan træffe beslutninger, planlægge, tilrettelægge og uddelegere opgaver
 • Du kan arbejde målrettet
 • Du er dobbeltsproget grønlandsk / dansk

Vi tilbyder:

 • Lederudviklingsforløb
 • Oplæring
 • Faglig sparring
 • Dygtige kollegaer
 • Et stærkt ledelsesteam

Børneattest:
Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har indhentet en børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattesten fra Rigspolitiet.

Straffeattest: 
Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffeattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget en straffeattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget straffeattesten fra Politiet.

Løn- og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende Overenskomst mellem Naalakkersuisut og Ilinniartitsisut meeqqat atuarfianneersut kattuffiat, IMAK, for lærere i folkeskolen. Ved første ansættelse som lærer efter nærværende overenskomst, fastsættes en prøvetid på 3 måneder.
Ansatte der kommer fra en tjenestemandsansættelse, respektive overenskomstansættelse bevarer retten til denne ansættelsesform.

Ved ansættelse ydes fri tiltrædelsesrejse for den ansatte og dennes familie og tidligst efter 3 år tilsvarende fratrædelsesrejse, ligeledes ydes flyttegodtgørelse efter gældende regler.

Du vil blive ansat på særlige åremålsvilkår jf. aftale af 16. februar 2007 om ansættelse på særlige åremålsvilkår. Der ydes tillige et ikke-pensionsgivende fratrædelsesbeløb på kr. 18.000,00 i årligt grundbeløb pr. 1. april 1991 pr. 12 måneders ansættelse. Beløbet reguleres som særlige tillæg og udgør pr. 1. april 2017, kr. 20.253,67 årligt. Fratrædelsesbeløbet udbetales månedsvis sammen med lønnen og indsættes på en spærret konto i et grønlandsk pengeinstitut.

Efter hver 12 måneders ansættelse er du berettiget til feriefrirejse for dig og din familie i henhold til bestemmelserne (bortset fra optjeningsbestemmelserne) i kapitel II, Feriefrirejser, i Aftale af 26. august 2014 mellem Naalakkersuisut og IMAK om frirejser.

Interesserede kan evt. se overenskomsten på følgende hjemmeside: http://naalakkersuisut.gl/da/Naalakkersuisut/Job/overenskomster-og-aftaler under emnet Lærere m.fl.    

Bolig:
Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl   

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 149/20, med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

 

Ansøgningsfrist: 14. april 2020
Tiltrædelse: Efter aftale
Arbejdstid: Heltid
Arbejdssted: Tasiilaq
Yderligere oplysninger fås hos: Morten Boel Nielsen
Telefon: +299 367802
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Send ansøgning