Gå til hovedindhold
117

Dette jobopslag er udløbet

Viceskoleinspektør / job nr. 96/18

Atuarfik Hans Lynge søger en viceskoleinspektør.

Atuarfik Hans Lynge er beliggende for enden af Nuuk by, i Qinngorput. Skolen ligger i et skønt naturområde med fjelde, vandfald og søer. Atuarfik Hans Lynge er nybygget moderne skole, der blev taget i brug ved skolestart 2011. Skolen rummer alle undervisningslokaler samt moderne inventarer og IT udstyr.

Skolen har p.t. 462 elever og 36 lærere.

Der er et velfungerende personale, et positivt og dialogbaseret skole og hjem samarbejde og gode forældre samarbejdsrelationer i hverdagen. Vi forventer, at vore elever, lærere og forældre viser engagement, samarbejdsvilje og positivitet.

Arbejdsområderne som viceskoleinspektør vil primært være følgende: vikarskemalægning, vikar samt personale lønindberetning, tjek af ugeplaner og semesterplaner på skoleintra, kontakt til elevrådet, afholdelse af trintests, terminsprøver samt afgangsprøver, koordinering af lejrskole ophold, indkøb af undervisningsmaterialer, kontakt til pedel og rengøringsmedhjælpere samt det daglige arbejde med elever og lærere i tæt samarbejde med skolens leder.

Vi ønsker en viceskoleinspektør, som:

  • er indstillet på at påtage sig selvstændigt ledelsesansvar inden for både administrativ ledelse, pædagogisk ledelse og personaleledelse
  • vil medvirke til skolens pædagogisk og organisatoriske udvikling
  • er med til at udvikle elevernes og forældrenes engagement i skolen og deres ansvar for elevens skolegang
  • arbejde for elever, forældre og lærere på en åben måde, med udgangspunkt i alle parters ligeværd i samarbejdet
  • er visionær og handlingsorienteret
  • fortrolig med folkeskolens lov-, regel og aftalegrundlag
  • rutineret i brugen af de almindeligste Office programmer
  • bruger af programmerne TRIO og TEA Tabulex eller har kendskab til
  • god til at styre, indkøbe, fordele og organisere bøger og undervisningsmaterialer
  • gerne dobbeltsproget (grønlandsk/dansk) 

Straffe- og børneattest:
Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet, samt straffeattestfra Politiet.
Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende til Politiet.

Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl 

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

LÆRER Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende Overenskomst mellem Naalakkersuisut og

Ilinniartitsisut meeqqat atuarfianneersut kattuffiat, IMAK, for lærere i folkeskolen. Ved første ansættelse som lærer efter nærværende overenskomst, fastsættes en prøvetid på 3 måneder.

Ansatte der kommer fra en tjenestemandsansættelse, respektive overenskomstansættelse bevarer retten til denne ansættelsesform.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 96/18, med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

 

Ansøgningsfrist: 07. marts 2018
Tiltrædelse: 1. maj 2018 eller efter aftale
Arbejdstid: Heltid
Arbejdssted: Nuuk
Yderligere oplysninger fås hos: Jesper Madsen 
Telefon: +299 36 73 03
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Send ansøgning