Gå til hovedindhold
74

Dette jobopslag er udløbet

Viceberedskabschef til det Kommunale Redningsberedskab i Tasiilaq - Kreds Østkysten / Job nr: 770/19

Har du lyst til ledelse? Brænder du for at skabe udvikling? – og har du samtidig forståelse for vigtigheden af, at den daglige drift kører optimalt?

Så er stillingen som Viceberedskabschef i Kommuneqarfik Sermersooq, brandvæsenet Tasiilaq – Kreds Østkysten måske noget for dig.

I forbindelse med”Inatsisartutlov nr. 14 af 26. maj 2010 om redningsberedskabet i Grønland og om brand- og eksplosionsforebyggende foranstaltninger”, skal der ansættes indsatsledere til at assistere Beredskabschefen, der har sæde i Nuuk.

Kommuneqarfik Sermersooq søger en fuldtidsansat Viceberedskabschef for Kreds Østkysten, der har sæde i Tasiilaq, til besættelse snarest muligt eller efter nærmere aftale.

Dine kvalifikationer:

 • Uddannelse som indsatsleder,eller uddannelse som holdleder, og villig til et målrettet uddannelsesforløb til indsatsleder by samt indsatsleder fly.
 • Brandteknisk Byggesagsbehandling, fordelagtig, dog ingen betingelse.
 • Solid viden og erfaring med det grønlandske beredskabsområde.
 • Erfaring med relevante faglige/administrative IT-systemer.
 • Godt kendskab til love og regler inden for eget område.
 • Samarbejdsorienteret og i stand til at bevare overblikket i pressede situationer, samt at
 • kunne arbejde i et dobbeltsproget miljø, hvor der lægges lige så stor vægt på faglige
 • kvalifikationer som på de menneskelige egenskaber.
 • Dobbelt sproget – Grønlandsk samt Dansk
 • Har gyldigt kørekort

 

Stillingens ansvars- og kompetenceforhold:

 •   Ansvar for redningsberedskab i Kreds Østkysten: Tasiilaq, Ittoqqortoormiut samt bygderne på østkysten.
 •   Mandskabsnormering: ca. 115 brandmænd
 •   Ansvar for tilrettelæggelse af egne opgaver.
 •   Personaleansvar, herunder opfølgning med henblik på sygefravær, ferieplanlægning mv.

Du vil bl.a. få ansvar og opgaver for følgende områder:

 • Daglig ledelse af det samordnede, herunder den tekniske ledelse af indsatsen på et skadested, jf. redningsberedskabs-lovens § 7 i Kreds Østkysten.
 • Udarbejdelse af fælles beredskabsplan for det overordnede redningsberedskab for Kreds Østkysten i samarbejde med Beredskabschefen, herunder ajourføring af planen for alarmering af redningsberedskabet.
 • Mødeplaner for udrykning til virksomheder, bygninger m.v., der kan indebærer risiko i tilfælde af brand, jf. redningsberedskabslovens § 21 i Kreds Østkysten.
 • Indsættelse af redningsberedskabet i samarbejde med politiet i Kreds Østkysten.
 • Uddannelse af personel til det samordnede redningsberedskab i overensstemmelse med gældende uddannelsesbestemmelser i Kreds Østkysten.
 • Brandteknisk Byggesagsbehandling i Kreds Østkysten, hvis andet ikke er aftalt.
 • Brandsyn jf. redningsberedskabslovens § 29 i Kreds Østkysten.
 • Øvelser herunder årlige instruktioner af medarbejdere i kommunens institutioner i Kreds Østkysten.
 • Drift og vedligeholdelse af det samordnede redningsberedskabs bygninger, herunder kommunale kommandocentraler og øvelsesanlæg, redningsberedskabets materiel m.v. i Kreds Østkysten.
 • Deltagelse i ibrugtagningstilladelser i Kreds Østkysten.
 • Ansvar for drift og vedligeholdelse af brandslukningsmateriel m.m. i Kreds Østkysten.
 • Forebyggende aktiviteter i Kreds Østkysten.
 • Løsning af Ad Hoc opgaver i Kreds Østkysten.

Løn- og ansættelsesvilkår:

Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, eller anden forhandlingsberettiget organisation.
Interesserede kan se overenskomsten på følgende hjemmeside: https://naalakkersuisut.gl/~/media/Nanoq/Files/Attached%20Files/Overenskomster%20og%20aftaler/DK/AK%20omraadet_AK/Overenskomster%20og%20aftaler/DKAKProtokollat%20om%20viceberedskabschefindsatsledere%20i%20kommunerne%20af%2022%20december%202014.pdf

 

Straffeattest:
Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffeattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget en straffeattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget straffeattesten fra Politiet.

Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl 

 

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 770/19, med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

 

Ansøgningsfrist: 20. december 2019
Tiltrædelse: Efter aftale
Arbejdstid: Heltid
Arbejdssted: Tasiilaq
Yderligere oplysninger fås hos: Alex Nørskov
Telefon: +299 36 74 12
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Send ansøgning