Gå til hovedindhold
124

Dette jobopslag er udløbet

Viceberedskabschef til det Kommunale Rednings- Beredskab i Tasiilaq - Kreds Øst / Job nr. 418/21

Kommuneqarfik Sermersooq / Forvaltning for Anlæg og Miljø

Viceberedskabschef til det Kommunale Rednings- Beredskab i Tasiilaq - Kreds Øst 

Har du lyst til ledelse inden for beredskab? Brænder du for at skabe udvikling? – og har du

samtidig forståelse for vigtigheden af, at den daglige drift kører optimalt?

Så er stillingen som Viceberedskabschef i Kommuneqarfik Sermersooq, brandvæsenet Tasiilaq måske noget for dig.

I forbindelse med ”Inatsisartutlov nr. 14 af 26. maj 2010 om redningsberedskabet i Grønland og om brand- og eksplosionsforebyggende foranstaltninger”, skal der ansættes indsatsledere til at assistere Beredskabschefen, der har sæde i Nuuk.

Kommuneqarfik Sermersooq søger derfor en fuldtidsansat Viceberedskabschef for Kreds Øst, der har sæde i Tasiilaq, til besættelse snarest muligt eller efter nærmere aftale.

Dine kvalifikationer:

 • Uddannelse som indsatsleder.

-       eller uddannelse som holdleder, og villig til et målrettet uddannelsesforløb til

indsatsleder by samt indsatsleder fly.

 • Brandteknisk Byggesagsbehandling, fordelagtig, dog ingen betingelse.
 • Solid viden og erfaring med det grønlandske beredskabsområde.
 • Erfaring med relevante faglige/administrative IT-systemer.
 • Godt kendskab til love og regler inden for det grønlandske beredskabsområde.
 • Samarbejdsorienteret og være i stand til at bevare overblikket i pressede situationer.
 • Kunne arbejde i et dobbeltsproget miljø, hvor der lægges lige så stor vægt på faglige kvalifikationer som på de menneskelige egenskaber.
 • Dobbelt sproget – Grønlandsk samt Dansk
 • Har gyldigt kørekort

Stillingens ansvars- og kompetenceforhold:

 • Ansvar for redningsberedskab i Kreds Øst, som består af Tasiilaq og Ittoqqortoormiit samt bygderne i Øst
 • Mandskabsnormering: ca. 110 brandmænd
 • Ansvar for tilrettelæggelse af egne opgaver.
 • Personaleansvar, herunder opfølgning med henblik på sygefravær, ferieplanlægning mv.

Du vil bl.a. få ansvar og opgaver for følgende områder:

 • Daglig ledelse af det samordnede, herunder den tekniske ledelse af indsatsen på et skadested, jf. redningsberedskabslovens § 7 i Kreds Øst.
 • Udarbejdelse af fælles beredskabsplan for det overordnede redningsberedskab for Kreds Øst i samarbejde med Beredskabschefen, herunder ajourføring af planen for alarmering af redningsberedskabet.
 • Mødeplaner for udrykning til virksomheder, bygninger m.v., der kan indebære risiko i tilfælde af brand, jf. redningsberedskabslovens § 21 i Kreds Øst.
 • Indsættelse af redningsberedskabet i samarbejde med politiet i Kreds Øst.
 • Uddannelse og opkvalificering af personel til det samordnede redningsberedskab i overensstemmelse med gældende uddannelsesbestemmelser for Kreds Øst.
 • Samarbejde med bygningsmyndigheden omkring brandteknisk Byggesagsbehandling i Kreds Øst.
 • Brandsyn jf. redningsberedskabslovens § 29 i Kreds Øst.
 • Brand- og evakueringsøvelser i bygningerne jf. redningsberedskabslovens § 28 i Kreds Øst.
 • Forebyggende foranstaltninger jf. redningsberedskabslovens § 22 i Kreds Øst.
 • Øvelser herunder årlige instruktioner af medarbejdere i kommunens institutioner i Kreds Øst.
 • Ansvar for drift og vedligeholdelse af det samordnede redningsberedskabs bygninger, herunder kommunale kommandocentraler og øvelsesanlæg, redningsberedskabets materiel m.v. i Kreds Øst.
 • Deltagelse i ibrugtagningstilladelser i Kreds Øst.
 • Ansvar for drift og vedligeholdelse af brandslukningsmateriel m.m. i Kreds Øst.
 • Forebyggende aktiviteter i Kreds Øst.
 • Løsning af Ad Hoc opgaver i Kreds Øst.

Straffeattest:
Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffeattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget en straffeattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget straffeattesten fra Politiet.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, AK eller en anden relevant forhandlingsberettigede organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Bolig: Der kan ikke tilbydes bolig til stillingen.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 418/21 med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse vedlagt kopi af eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

BEMÆRK: Vi modager ikke ansøgninger i papir eller mails, send venligst din ansøgning elektronisk ved stillingsopslaget.

 

Ansøgningsfrist: 4. august 2021
Tiltrædelse: Snarest eller efter aftale
Arbejdstid: Fuldtid
Arbejdssted: Tasiilaq
Yderligere oplysninger fås hos: Louise Bruun Jensen
Telefon: +299 367403
Mobil: +299 227403
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Send ansøgning