Gå til hovedindhold
105

Dette jobopslag er udløbet

Vi søger 2 folkeskolelærere til Tasiilami Alivarpi i Ammassalikdistriktet på Grønlands østkyst / Job nr. 632/21

Østgrønland er et af de smukkeste steder i verden med en uberørt og mangfoldig arktisk natur. Østgrønland ligger mellem storisen på havet og den enorme indlandsis. Begge dele leverer året rundt de smukkeste scenarier af isbjerge i alle mulige nuancer fra hvid til turkisblå.

Kommuneqarfik Sermersooq søger 2 dygtige og engagerede lærere til skolen i Tasiilaq med tiltrædelse 1. december 2021.

Tasiilami Alivarpi er en byskole med cirka 400 elever fordelt i 29 klasser. Der er ansat 62 lærere og pædagoger på skolen, fordelt på yngste-, mellem-, ældste- og specialtrin. Tasiilaq er det største bysamfund på Grønlands østkyst med cirka 2000 indbyggere. Skolen er den største kulturbærende institution i Østgrønland. Skolen arbejder på, at indføre KRAP-metoder og du vil hvis du bliver ansat få kompetencer i KRAP-metoderne.

Stillingernes indhold:
Vi søger 2 uddannede lærere til at indgå i skolernes lærerteam. Særligt fokus har vi på grønlandsk, specialundervisning i specialklasser, IT-kompetencer med særligt kendskab til at arbejde med IPADs. samt naturfag herunder også fysik/kemi. Andre fag og fagkombinationer kan også være relevante.

Vi ønsker lærere der:

  • brænder for skolen og for arbejdet med børn og unges uddannelse, og som kan stå i spidsen for at videreudvikle skolen som en central del i lokalsamfundet i samarbejde med skolebestyrelse, øvrig personale, elever og øvrige borgere i lokalsamfundet.  
  • ser muligheder i en anerkendende pædagogik og som kan skabe arbejdsglæde og trivsel.
  • har overblik, kan træffe beslutninger, planlægge og uddelegere opgaver, og som er interesseret i at udvikle skolen.
  • vil arbejde for at opnå en høj grad af kvalitet i undervisningen og sikre optimal udnyttelse af skolens ressourcer.
  • kan se det værdifulde i et tværfagligt samarbejde i lokalsamfundet om udvikling og om løsning af opgaver, og som blandt andet vil medvirke til at videreudvikle samarbejdet mellem skole og førskoleområdet.
  • Er læreruddannet og gerne dobbeltsproget -grønlandsk/dansk
  • Er nærværende, empatisk og forstår at navigere i en omskiftelig, uforudsigelig og impulsstyret hverdag.

Vi tilbyder:

  • En spændende stilling i et skolevæsen med gode udviklingsmuligheder.
  • En åben og hjælpsom lærergruppe, og et godt netværk af kollegaer.
  • Gode muligheder for at få indflydelse og sætte dit eget præg på skolen.

Straffe- og børneattest:
Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet, samt straffeattest fra Politiet.

Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende til Politiet.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, IMAK eller en anden relevant forhandlingsberettiget organisation.

Ved overenskomstansættelse er prøvetiden 1 år og ved tjenestemandsansættelse følges gældende regler og aftaler. Der tilbydes en 3-årig åremålsansættelse, som indebærer en årlig feriefrirejse samt indsættelse af et månedligt fratrædelsesbeløb på en spærret konto.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid

Bolig:
Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

Der kan ikke tilbydes bolig til stillingen.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 632/21 med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse vedlagt kopi af eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

BEMÆRK: Vi modtager ikke ansøgninger i papir eller mails, send venligst din ansøgning elektronisk ved stillingsopslaget.

 

Ansøgningsfrist: 04. november 2021
Tiltrædelse: 01. december 2021
Arbejdstid: Fuldtid
Arbejdssted: Tasiilaq
Yderligere oplysninger fås hos: Jørn Holbech
Telefon: +299 367801
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Send ansøgning