Gå til hovedindhold
107

Dette jobopslag er udløbet

Ungecenter i Nuuk søger en medarbejder / Jobnr. 768/21

Ungecenteret i Nuuk søger en ny medarbejder til vores Værested

Stillingernes indhold:
Vores medarbejder kommer til at arbejde i nyoprettet værested, hvor de har ansvar for modtagelse af unge som henvender sig til værestedet; at skab tryghed og videreformidle deres henvendelser til de rette instanser, trivsel.

Vi forventer, at du er en energisk og positiv person, der stiller krav til dig selv om at levere resultater. Du vil indgå i et tværfagligt samarbejde med andre faggrupper og kontinuerlig udvikling og sparring er i fokus.

Værestedet åbningstider er alle ugens dag døgn rundt.

Vi forestiller os at:

 • Du har gennemgået en relevante uddannelse eller kursus inden for det social pædagogiske område
 • Eller har arbejdserfaring inden for arbejdet med børn og unge som har det svært
 • Du er åben for at videreudvikle dig såvel faglig som personlig
 • Du har lyst at arbejde i en tværfaglig team

Vi lægger desuden vægt på at du:

 • Er venlig, stabil, robust og rummelig
 • Kommunikerer klart og tydeligt såvel skriftlig som mundtligt, både på grønlandsk og dansk
 • Arbejder ansvarsbevidst og serviceorienteret
 • Er god til teamsamarbejde
 • Udviser fleksibilitet i forhold til arbejdsopgaver og løbende justeringer i arbejdsfordeling og bidrager aktivt til løbende at udvikle og forbedre opgaveløsningen
 • Evner til at opbygge relation med unge mennesker
 • Evner til at skabe tillid hos den unge

Vi tilbyder:
Et udfordrende job med muligheder for selv at præge indholdet og få et medansvar i en organisation i udvikling og forandring.
Vi lægger vægt på en solid introduktion til både job og arbejdsplads og bestræber os på at sikre et godt samarbejdsklima med tæt ledelsesmæssig sparring samt plads til initiativ og kreativitet.

Lægger vægt på at medarbejder få mulighed til at videreuddanne sig gennem deltagelse i relevante kurser.                                                                                                                                                                                               

Stillinger er en fuldtidsstilling, og har reference til centerlederen af Ungecenteret Cecile Jeremiassen, eller til afdelingslederen Mikael-Erik Larsen mail: mirl@sermersooq.gl. Du kan finde flere oplysninger om os på: www.sermersooq.gl 

Straffe- og børneattest:
Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet, samt straffeattest fra Politiet.

Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende til Politiet.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre SIK, eller en anden relevant forhandlingsberettigede organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Bolig:
Der kan ikke tilbydes bolig til stillingen.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 768/21 med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse vedlagt kopi af eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

Sådan søger du:
Ansøgninger skal sendes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

Kommuneqarfik Sermersooq arbejder ud fra en strategi ”Over isen” – fremtid i fællesskab”, som har til formål at sikre en velfungerende organisation, en stærk økonomi, bedre mere effektiv og forhåbentlig billigere service til borgerne.

Rammen for vores arbejde er de politiske målsætninger, som er fastsat i samarbejdsaftalen ”Det hele menneske i et forpligtende, nyskabende fællesskab.”

BEMÆRK: Vi modtager ikke ansøgninger i papir eller mails, send venligst din ansøgning elektronisk ved stillingsopslaget.

 

Ansøgningsfrist: 29. december 2021
Tiltrædelse: Efter aftale
Arbejdstid: Fuldtid
Arbejdssted: Nuuk
Yderligere oplysninger fås hos: Cecile Jeremiassen
Telefon: +299 366929
Mobil: +299 274112
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Send ansøgning