Gå til hovedindhold
87

Dette jobopslag er udløbet

Ungaaq søger en socialhjælper eller en med tilsvarende uddannelse / Job nr. 493/19

Meeqqerivik Ungaaq søger en socialhjælper eller med tilsvarende uddannelse

Meeqqerivik Ungaaq er en integreret institution med plads til 72 børn fordelt på 2 afdelinger, 36 børn op i børnehaveafdelingen delt på 2 stuer, og 36 børn fordelt på 3 stuer på vuggestueafdelingen. Der er normeret til 18 personale med køkkenassistent og leder.

I Meeqqerivik Ungaaq vægter vi:

 • Legens betydning
 • At atmosfæren i hele huset er god.
 • At have et godt samarbejde også tværs af stuerne
 • At børnene får en god dag, da ”glade børn lærer bedst” og dette indebærer at have en positiv indstilling til livet.
 • At børnene har en god tillknytning til deres primæromsorgspersoner.
 • Gode mentaliseringens betydning

Vi forventer, at du:

 •  Er uddannet socialhjælper eller tilsvarende.
 •  Har erfaring med daginstitutioner
 • Kan have overblik over stuen og afdelingen 
 • Er omsorgsfuld
 • Er god til at samarbejde også tværs af stuerne, og med primæromsorgspersonerne.
 • Har en anerkendende holdning
 • Har fået kendskab til tilknytning og god mentalisering (mere eller mindre)
 • Møder til tiden og er stabil

Straffe- og børneattest:
Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet, samt straffeattestfra Politiet.
Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende til Politiet.

Straffeattest: 
Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffeattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget en straffeattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget straffeattesten fra Politiet.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Landsstyre og en anden relevant forhandlingsberettiget organisation. Arbejdstiden er på 40 timer ugentlig.

Ansættelsen vil ske efter tre måneders prøvetid.

 

Bolig:
Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland.
Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående.
For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl  

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 493/19, med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

  

 

 

Ansøgningsfrist: 20. august 2019
Tiltrædelse: Efter aftale
Arbejdstid: Heltid
Arbejdssted: Nuuk
Yderligere oplysninger fås hos: Leder Jenny Lyberth
Telefon: +299 36 67 20
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl