Gå til hovedindhold
137

Dette jobopslag er udløbet

Ukaliusaq søger en lærer / Jobnr. 489/21

Atuarfik Ukaliusaq Nuuk i Kommuneqarfik Sermersooq har brug for 1 lærer, som skal undervise i dansk, matematik, naturfag og lokale valg, Puv i trin 2 og 3. Der er tale om timer primært hos 8.-10. SU og 7. og 9. årgang. 

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har lyst til at søge nye udfordringer som lærer i Kommuneqarfik Sermersooq med placering i Ukaliusaq, Nuuk.

Kort om Ukaliusaq:
Ukaliusaq er en 2 sporet byskole med 449 elever fordelt på 1 - 10 årgange og 3 specialklasser, som er beregnet til læsesvage elever. Ukaliusaq er opdelt i 3 trin med tilsvarende antal trinledere, hvor fordelingen omfatter trin 1, 2 og trin 3. Ukaliusaq har sin egen socialrådgiver, som eleverne er fortrolige med. Der er læsning fra 1. – 10.årgang i 10.min. dagligt.

Indsatsområderne er andetsprogsundervisning, matematik og fokus på bedre og større faglighed.

Vi søger lærere, der har lyst til at arbejde på en skole med 47 engagerede, ambitiøse og glade lærere og et lærerværelse med meget god atmosfære.

Vi har gode fysiske rammer for undervisningen. Arbejdsredskaber ifa. Apple-TV som bruges koordineret med iPads findes i alle klasselokaler og i relevante faglokaler. IT-området er let tilgængelige for elever og lærere. Skoleintra er hele tiden under udvikling og revission. Hjemmesiden www.Ukaliusaq.gl er ligeledes i gang med tilpasning til nye opgaver. 

Der er skolekantine, hvor elever spiser skolemad, bragt fra byens Brugsen.

Vi forventer at du:

• er seminarieuddannet lærer

• er positiv, engageret og igangsættende

• vil indgå i et positivt samarbejde med kollegaer, ledelse og forældre

• kan se muligheder frem for begrænsninger, herunder medmenneskelighed.

• er motiveret til at indgå i et fleksibelt og udviklingsorienteret skolemiljø

• kan indgå i og være med til at videreudvikle teamsamarbejdet i trinopdelt skole

Vi kan tilbyde dig:

• et udviklingsorienteret skolemiljø med mulighed for personlig og faglig udvikling

• en spændende stilling i et skolevæsen, hvor pædagogisk udvikling er i højsædet, og i en kommune, hvor skoleområdet har høj politisk prioritet

• god opbakning som ny lærer på skolen

• gode kollegaer, hvor du har gode muligheder for at præge og tilrettelægge opgaverne.

Straffe- og Børneattest:
Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommune har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet, samt straffeattest fra Politiet.
Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende til Politiet.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende Overenskomst mellem Naalakkersuisut og Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat (IMAK), for lærere i folkeskolen. Ved første ansættelse som lærer efter nærværende overenskomst, fastsættes en prøvetid på 3 måneder.

Er du tjenestemandsansat i dag, har du mulighed for at fortsætte som tjenestemand efter gældende regler og aftaler hos os. Ved såvel overenskomstansættelse som tjenestemandsansættelse medregnes optjent lønanciennitet efter bestået lærereksamen.

For ansættelsesformen gælder, at den ansatte er omfattet af særskilt aftale om gruppeliv.

Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl 

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 489/21, med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

Kontaktoplysninger:
For yderligere spørgsmål til stillingen kan Skoleinspektør Karno Lynge kontaktes på (+299) , 36 62 50 eller e-mail: kaly@sermersooq.gl eller viceskoleinspektør Inger Reimer på (+299) 36 62 51, e-mail: inre@sermersooq.gl.

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

BEMÆRK: Vi modtager ikke ansøgninger i papir eller mails, send venligst din ansøgning elektronisk ved stillingsopslaget.

 

Ansøgningsfrist: 24. september 2021
Tiltrædelse: Efter aftale
Arbejdstid: Fuldtid
Arbejdssted: Nuuk
Yderligere oplysninger fås hos: Skoleinspektør Karno Lynge
Telefon: +299 361620
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl

Send ansøgning