Gå til hovedindhold
124

Dette jobopslag er udløbet

Uddannelsesleder til afdelingen Opkvalificering i Majoriaq Nuuk / Job nr. 422/21

Uddannelsesleder til afdelingen Opkvalificering i Majoriaq Nuuk

Kommuneqarfik Sermersooq søger en dygtig og engageret uddannelsesleder til Majoriaq Nuuk (Opkvalifisering) med tiltrædelse snarest.

Stillingen er placeret under Kommuneqarfik Sermersooq’s forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked, hvor Centerleder for Majoriaq Nuuk er nærmeste overordnede leder.

JVO-centerets opgaver består primært af introduktion, erhvervs- og uddannelsesvejledning for uddannelsessøgende, boglig opkvalificering af unge og ledige som ønsker at komme videre i et uddannelsesforløb, ledighedsregistrering, faglig opkvalificering af ledige, arbejdsanvisning, aktivering af ledige, virksomhedskontakt, ansøgninger om ansættelse af udefra kommende arbejdskraft, ansøgninger om mobilitetsydelse, ansøgninger om arbejdsmarkedsydelse, revalidering og fleksjob herunder revalideringsydelser og tilskud til virksomhedsrevaliderings- og fleksjobordninger, der er opdelt i teams på henholdsvis sagsbehandling og vejledning samt på opkvalificering.

Centerlederen for Majoriaq Nuuk har det overordnede ansvar for centerets budget, drift og opgaveløsninger i henhold til Inatsisartutlov nr 28. af 9. december 2015 om Job-, vejlednings- og opkvalificeringscentre.

Stillingens indhold:

 • At Lede sagsbehandlere og fordele arbejdsopgaver
 • Sikre daglige drift og økonomi.
 • At sikre at nå de i resultatkontrakten med Selvstyret fastsatte mål.
 • Medvirke til ansættelse- og afskedigelse af medarbejdere i samarbejde med centerleder
 • At sikre udvikling af medarbejderne og sparring
 • Medvirke til kompetenceudvikling af medarbejderne.
 • Medvirke til samarbejdet med øvrige ledere i Majoriaq Nuuk.
 • Medvirke til samarbejdet med arbejdsmarkedets parter samt uddannelsesinstitutioner
 • At samarbejde med de øvrige forvaltninger i kommunen
 • At bistå med udarbejdelse af sags oplæg til det politiske udvalg 

Forventninger:

 • Du har ledelseserfaring
 • Du har kendskab til lovgivningen indenfor social-, uddannelses- og arbejdsmarkedsområdet
 • Du har kendskab til arbejdet med budget og regnskab
 • Du har en relevant faglig uddannelse eller lederuddannelse
 • Du er resultatorienteret og gennemslagskraftig
 • Du bevarer overblikket i alle situationer og håndterer konflikter
 • Du har gode organisatoriske evner
 • Du er igangsætter og inspirator
 • Du møder mennesker i øjenhøjde med respekt og har en anerkendende ledelsesstil
 • Du kan deltage i afdækning af ønsker og behov på arbejdsmarkedet
 • Du har sproglige kundskaber i grønlandsk og dansk

Straffeattest:
Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffeattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget en straffeattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget straffeattesten fra Politiet.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, eller en anden relevant forhandlingsberettigede organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Bolig: Der kan ikke tilbydes bolig til stillingen.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 422/21 med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse vedlagt kopi af eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

BEMÆRK: Vi modager ikke ansøgninger i papir eller mails, send venligst din ansøgning elektronisk ved stillingsopslaget.

 

Ansøgningsfrist: 30. Juli 2021
Tiltrædelse: Efter aftale
Arbejdstid: Fuldtid
Arbejdssted: Nuuk
Yderligere oplysninger fås hos: Centerleder Esther Arens
Telefon: +299 366370
Mobil: +299 523841
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Send ansøgning