Gå til hovedindhold
98

Dette jobopslag er udløbet

Tilsynskonsulent til Forvaltning for Børn og Familier/ Job nr.229 /19

Har du indsigt i forvaltning og jura, og brænder du for børne- og familieområdet? Har du mod på at spille en hovedrolle i udvikling og implementering af ledelsestilsyn i en forvaltning? Kommuneqarfik Sermersooq søger en juridisk kandidat til stillingen som tilsynskonsulent i Forvaltningen for Børn og Familier.

Den politiske samarbejdsaftale ”Kommuneqarfik Sermersooq – en hovedstadskommune i fremdrift. Vækst – tryghed – udvikling” satte kursen for fire års udvikling på børne- og familieområdet. Der skal ske et markant kvalitetsløft af indsatsen rettet mod udsatte børn og unge. For at sikre de bedst mulige betingelser for at lykkes med det, er der blevet oprettet en ny forvaltning: Forvaltning for børn og familier.

Det er veldokumenteret, at der er massive udfordringer på Børne- og familieområdet i Kommuneqarfik Sermersooq. Et styrket fokus på tilsyn og kvalitetssikring skal være med til at løfte indsatsen. Der blev i efteråret 2017 engageret et revisionsfirma til at udvikle instruks og konkrete værktøjer til brug i ledelsestilsyn. Din opgave – blandt mange andre – bliver at facilitere at instruksen og værktøjerne bliver implementeret i praksis. Du skal også bistå ledelseslaget i forvaltningen med at gøre god brug af de data, som indsamles, ligesom du kommer til at bistå sagsbehandlerne med at forbedre deres arbejde. Stillingen kan i nogen grad tilpasses efter kandidatens spidskompetencer.

Organisatorisk vil du være placeret i den tværgående stab, og du vil referere til stabschefen. Du vil komme til at arbejde sammen med alle forvaltningens afdelinger.

Ansvarsområde:

OBS: Der vil være en vis fleksibilitet i opgaveporteføljen, afhængig af hvilken kandidat, der får jobbet.

 • Bidrage til at (videre-)udvikle ledelsestilsyn i forvaltningen i samarbejde med forvaltningens chefgruppe
 • Bistå og oplære nye ledere i ledelsestilsyn
 • Bidrage til kvalitetssikring/kvalitetsudvikling af sagsbehandlingen i børne- og ungesager
 • Samle og behandle data
 • Bistå i at udvikle evaluering og monitorering på foranstaltningsområdet
 • Konsulentfunktion i forhold til juridiske spørgsmål
 • Bistå ledelsen med udredningsopgaver
 • Klagesagsbehandling
 • Andre opgaver efter aftale med nærmeste leder

Om dig:

Vi forventer, at det meste af nedenstående passer på dig:

 • Du har en cand.jur. eller en relevant samfundsvidenskabelig kandidatuddannelse, f. eks. cand.scient.pol., cand.soc., socialrådgiver med master i socialt arbejde eller udsatte børn og unge eller lignende.
 • Du er grundig, systematisk og præcis.
 • Du har viden om og/eller engagement i socialområdet/børne- og familieområdet.
 • Du har lysten og evnen til at arbejde sammen med mange forskellige mennesker på en respektfuld måde.
 • Du har gode mundtlige og skriftlige formuleringsevner.
 • Du har lyst til at arbejde i en organisation som hele tiden er under udvikling.
 • Kendskab til grønlandske samfundsforhold og sprog er en stor fordel.

 Hvad kan vi tilbyde:

 • Et spændende arbejde med mange udfordringer.
 • Gode kollegaer.
 • Supervision.
 • Gode muligheder for faglig og personlig udvikling.
 • Selvstændigt arbejde.
 • Mulighed for at bo i Grønlands hovedstad samt at rejse til de øvrige byer og bygder i kommunen på både vest- og østkysten.

Straffe- og børneattest: 
Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet, samt straffeattestfra Politiet. Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende til Politiet.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Landsstyre og en anden relevant forhandlingsberettiget organisation.

Arbejdstiden er på 40 timer ugentlig.

Ansættelsen vil ske efter tre måneders prøvetid.

Bolig.
Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr.229 /19, med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

 

Ansøgningsfrist: 24. april 2019
Tiltrædelse: Efter aftale
Arbejdstid: Heltid
Arbejdssted: Nuuk
Yderligere oplysninger fås hos: Charlotte Bech
Telefon: +299 367304
Mobil: +299 537921
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Send ansøgning