Gå til hovedindhold
159

Dette jobopslag er udløbet

Teamleder til Majoriaq Tasiilaq

Kommuneqarfik Sermersooq søger en dygtig og engageret Teamleder til afdelingen for job- og vejledning i Majoriaq Tasiilaq med ansvar for job og vejledning som er i rivende udvikling i henhold til gældende retningslinier og målsætninger således, at den nye teamleder kan overtage styringen af fortsættelsen af den igangværende udvikling. Tiltrædelse ønskes at ske 1. august 2022 eller efter nærmere aftale.

 

Stillingen er placeret under Kommuneqarfik Sermersooq’s forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked, hvor Centerleder for Majoriaq Tasiilaq er nærmeste overordnede.

 

Opgaverne i afdelingen for job- og vejledning i Majoriaq består primært af arbejdsanvisning, ledighedsregistrering, faglig opkvalificering af ledige, aktivering af ledige, virksomhedskontakt, ansøgninger om ansættelse af udefra kommende arbejdskraft, ansøgninger om mobilitetsydelse, ansøgninger om arbejdsmarkedsydelse, revalidering og fleksjob og opsøgende vejledning for unge som Majoriaq ikke har kontakt med.

 

Stillingens indhold:

 • Sikre at forretningsgange og sagsbehandling udvikles, tilrettelægges og implementeres
 • Sikre løbende indberetninger til udarbejdelse af statistik
 • At sikre udvikling af medarbejderne og sparring
 • Medvirke til kompetenceudvikling af medarbejderne
 • Medvirke til samarbejdet med øvrige ledere i Majoriaq Tasiilaq
 • Fungere som centerleder i Majoriaq Tasiilaq under centerlederens fravær eller rejse
 • Medvirke til samarbejdet med arbejdsmarkedets parter samt uddannelsesinstitutioner
 • At samarbejde med de øvrige forvaltninger i kommunen
 • At bistå med udarbejdelse af sagsoplæg til det politiske udvalg
 • At deltage i løsningen af forskellige ad hoc-opgaver.

 

Forventninger:

 • Du har relevant uddannelse
 • Du har interesse for at lede og fordele opgaver og vil tilegne dig ledelseserfaring
 • Du har kendskab til lovgivningen indenfor social-, uddannelses- og arbejdsmarkedsområdet
 • Du har kendskab og kan arbejde med budget, regnskab og opfølgning
 • Du er resultatorienteret og gennemslagskraftig
 • Du kan tage et ansvar og udvise initiativ
 • Du bevarer overblikket i alle situationer og håndterer konflikter
 • Du har gode organisatoriske evner
 • Du er igangsætter og inspirator
 • Du møder mennesker i øjenhøjde med respekt og har en anerkendende ledelsesstil
 • Du kan deltage i afdækning af ønsker og behov på arbejdsmarkedet
 • Du har gode sproglige kundskaber i grønlandsk og dansk i skrift og tale

 

Vi tilbyder:
Et udfordrende job med muligheder for selv at præge indholdet og få et stort selvstændigt ansvar i en organisation i udvikling og forandring. Vi lægger vægt på en solid indkøring til både job og arbejdsplads og bestræber os på at sikre et godt samarbejdsklima med tæt ledelsesmæssig sparring samt plads til initiativ og kreativitet. Der vil være mulighed for at tage en lederuddannelse.

 

Straffeattest:
Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffeattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget en straffeattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget straffeattesten fra Politiet.

 

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, eller en anden relevant forhandlingsberettiget organisation.

 

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

 

Bolig:

Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: iserit.gl

 

Ansøgning:

Ansøgning mærket med Job nr. 403/22 med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse vedlagt kopi af eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

 

Sådan søger du:

Ansøgninger skal sendes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

 

Bemærk:

Vi modtager ikke ansøgninger i papir eller mails, send venligst din ansøgning elektronisk ved stillingsopslaget.

 

Kommuneqarfik Sermersooq arbejder ud fra en strategi ”Over isen” – fremtid i fællesskab”, som har til formål at sikre en velfungerende organisation, en stærk økonomi, bedre mere effektiv og forhåbentlig billigere service til borgerne. Rammen for vores arbejde er de politiske målsætninger, som er fastsat i samarbejdsaftalen ”Det hele menneske i et forpligtende, nyskabende fællesskab.”

 

Ansøgningsfrist:

 

 

Tiltrædelse:

1.     august 2022 eller efter nærmere aftale

 

Arbejdssted:

Tasiilaq

 

Yderligere oplysninger fås hos:

Eli Abelsen, centerleder
I perioden 14-24. juni 2022

Telefon: +299 36 78 36

Bea Mølgaard Lennert, fagchef

I perioden 24. juni – 22. juli 2022

Telefon: +299 36 81 35

 

Hjemmeside:

http://www.sermersooq.gl

 

 

Ansøgningsfrist: 6. juli 2022

Søg denne stilling